Leerdoelen

    Na deze minor:

    • Heb je een mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid op B1-niveau.
    • Heb je basiskennis van en ervaring opgedaan in de (beroeps)cultuur van het taalgebied.
    • Ben je in staat een beroepsproduct op HBO-niveau op te leveren waarin je laat zien hoe je major een toepassing heeft in het taalgebied.

    Na het succesvol afronden van de minor kunnen studenten in de meeste gevallen deelnemen aan een internationaal erkend taalexamen op een van de erkende ERK-niveaus (Europees Referentie Kader voor Talen). Voor het Duits is dat het ‘Goethe examen’. Het examen hiervan staat onder auspiciën van de Duitse overheid.