Leerdoelen

Na deze minor:

  • Heb je een mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid op B1-niveau.
  • Heb je basiskennis van en ervaring opgedaan in de (beroeps)cultuur van het taalgebied.
  • Ben je in staat een beroepsproduct op Hbo-niveau op leveren waarin je laat zien hoe je major een toepassing heeft in het taalgebied.

Na het succesvol afronden van de minor, kunnen studenten in de meeste gevallen deelnemen aan een internationaal taalexamen op een van de erkende CEF-niveaus (Common European Framework). Voor het Frans is dat het ‘Diplôme d'études en langue française’ (DELF). Het examen hiervan staat onder auspiciën van de Franse overheid.

Sfeerafbeelding Fontys