Voor wie?

Het leren van een taal betekent intensief bezig zijn met taal. De minor biedt dan ook een programma waarin je continu actief bezig bent. Het vraagt van je dat je deelneemt aan alle bijeenkomsten en dat je je taalvaardigheid in de praktijk oefent via verschillende opdrachten.

Internationale arbeidsmarkt

De minor Franse taal en cultuur is een goede keuze als je in je toekomstig werkveld iets wilt met Frankrijk of de Franse taal. Het vergroot aanzienlijk je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt. Het Frans is immers een werktaal bij exportbedrijven, de Europese Unie, Internationaal Olympisch Comité en het Internationaal Strafhof Den Haag. Maar het Frans is ook voertaal in de culturele contacten met Frankrijk. Bijvoorbeeld in de gastronomie, mode, beeldende kunst, theater, dans en architectuur.

Behalve in Frankrijk wordt ook in veel Afrikaanse landen en in Zwitserland en Canada Frans gesproken. Een student van de Sporthogeschool volgde bijvoorbeeld de minor omdat hij stage wilde lopen in Afrika.

Kan ik het nog wel?

Bij de start gaan we ervan uit dat je drie jaar Frans hebt gevolgd op de middelbare school. Wanneer het wat langer geleden is dat je Franse les hebt gehad, dan is dat geen probleem. Wat je geleerd hebt, komt sneller terug dan je denkt.

Studenten die hebben gekozen voor deze minor zijn enthousiast vanwege de sneller vooruitgang die ze boeken. Door één semester alleen maar met de taal bezig te zijn, bemerk je al snel de groei in alle vaardigheden. Ook vinden ze de passie waarmee de docenten hun kennis overdragen, heel inspirerend.

Sfeerafbeelding Fontys

“Het is een intensieve minor, maar dat blijkt voor studenten juíst een motivatie te zijn om ervoor te kiezen. Ze weten precies wat ze moeten doen om het certificaat te behalen”

Els Veenhuys, docent