Ingangseisen

De examencommissie van je eigen opleiding moet instemmen met deelname aan de minor. Met andere woorden: je moet voldoen aan de eisen die jouw opleiding stelt om te starten met een minor.

Vereiste voorkennis voor de minor Nederlands (30 EC) en Nederlands I (15 EC)

Zowel de volledige minor en Nederlands I wordt aangeboden vanaf A2- tot C1-instapniveau.

Vereiste voorkennis voor Nederlands II (15 EC)

Je kunt deelnemen met B2-niveau of hoger na een intaketoets en/of -gesprek:

  • schriftelijke toets op B2-niveau
  • schrijfopdracht (spelling en grammatica)
  • intakegesprek voor studenten die Nederlands niet als moedertaal hebben

Mix-en-matchvariant

Wil je je verdiepen in twee talen? Dat kan. Met onze mix-en-matchvariant volg je de eerste periode van het semester één taal en de tweede periode een andere taal. Let op de toelatingseisen per taalvariant. Als Nederlands niet je moedertaal is, adviseren we je de hele minor te volgen. Nederlands I start in september en februari, Nederlands II start in november en april. 

Sfeerafbeelding Fontys