Praktische informatie

Startdatum & duur

De minor wordt twee keer per jaar aangeboden nl. in semester 1 (september/januari) en semester 2 (februari/juli). Vast onderdeel van de minor is een vierdaagse reis naar Sevilla, Spanje.

Duur: één semester.

Uitvoerende instantie

Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Mgr. Claessensstraat 4, Sittard

Lesplaats

Eindhoven en Tilburg

CEF-eindniveau’s

A2

Studiepunten

30 credits

Ingangseisen

Afgeronde Propedeuse

Instituto Cervantes

Sfeerafbeelding Fontys