Inhoud

Om je meer inzicht te geven in je eigen leidinggevende capaciteiten volg je het onderstaande traject

Competenties

Aan het begin van de minor ga je een nulmeting uitvoeren om na te gaan in hoeverre jouw competenties aansluiten bij die van een leidinggevende. Op basis van deze meting bepaal jij de persoonlijke invulling van het minortraject, zodat je kunt werken aan de competenties die nog ontwikkeld dienen te worden. Aan het einde van de minor zal een eindassessment plaatsvinden waarin jouw groei gemeten gaat worden.

Vraaggestuurd

Het coachingstraject gedurende de minor is grotendeels vraaggestuurd. Samen met jouw coach stel je een ontwikkelpad op. Waar wil je precies aan werken? En hoe kan de coach jou daar het beste bij helpen? Gedurende de minor ontvang je van zowel jouw coach, teamgenoten als externe deskundigen feedback op jouw performance en leerdoelen om zo te kunnen groeien in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Feedback

Gedurende de minor ga je samenwerken in teamverband aan diverse leiderschapsvraagstukken en bedrijfskundige casussen. Het geven van peerfeedback is een onderdeel van het leerproces van deze minor. Leer van de feedback van anderen, maar deel ook jouw kennis en kunde met je medestudenten om zo op persoonlijk vlak te groeien.

Praktijksituaties

In assessments waarbij praktijksituaties nagebootst worden, kun jij jouw leiderschapskwaliteiten tonen. Denk hierbij aan o.a. functioneringsgesprekken, strategiebepaling, project- en verandermanagement, onderhandelingsgesprekken, conflicthantering en slechtnieuwsgesprekken met medewerkers. In teamverband bereid jij je voor op het assessment door te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen. Bij de assessments zijn stakeholders uit de praktijk betrokken. Vanuit hun praktijkervaring weten zij jullie van feedback te voorzien en te beoordelen op jullie competenties. De assessments worden opgenomen en deze ga je vervolgens samen met jouw team en coach analyseren. Wat ging er goed? En wat kan ik een volgende keer anders aanpakken?

Persoonlijke vaardigheden

In (workshop) colleges ga je aan de slag met persoonlijke- en management vaardigheden. Zo ga je aan de hand van de theorie praktijksituaties analyseren en ga je de theorie zelf toepassen in de praktijk. Denk hierbij aan o.a. beïnvloeden, inspireren /motiveren, dilemma en conflict management, schriftelijk rapporteren en interactieve communicatie. Ook leer je over verschillende managementtheorieën (stijlen, methoden) en het toepassen van deze in de praktijk.

Managementvaardigheden

Als leidinggevende doe je meer dan alleen leidinggeven. Ook een aantal stafzaken zijn cruciaal binnen een leidinggevende functie.  Zo krijg je een aantal ondersteunende vakken waarbij wij samen in jouw persoonlijke leerplan bepalen welke voor jou relevant zijn. Denk hierbij aan o.a. vakken als projectmanagement, personeelsmanagement, psychologie en sociologie, marketing, strategievorming, recht en financiën waaruit je een keuze kunt maken. Dit is basiskennis voor een leidinggevende.

Een intensief leertraject wat jou een goed beeld geeft over jouw leidinggevende kwaliteiten en vooral van jezelf!