Sprint naar content

Inhoud

Om je meer inzicht te geven in je eigen leidinggevende capaciteiten en te ontdekken wat komt kijken bij leidinggeven, volg je het onderstaande traject

1. Persoonlijke ontwikkeling

Coaching

Competenties

Aan het begin van de minor ga je na in hoeverre jouw competenties aansluiten bij die van een leidinggevende. Op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan bepaal jij de persoonlijke invulling van het minortraject, en bepaal je waar jij je gedurende de minor op gaat focussen en in gaat ontwikkelen. Aan het einde van de minor zal een eindassessment plaatsvinden waarin jouw groei gemeten gaat worden.

Vraaggestuurd

Het coachingstraject gedurende de minor is grotendeels vraaggestuurd. Samen met jouw coach stel je een ontwikkelpad op. Waar wil je precies aan werken? En hoe kan de coach jou daar het beste bij helpen? Gedurende de minor ontvang je van zowel jouw coach, teamgenoten als externe deskundigen feedback op jouw performance en leerdoelen om zo te kunnen groeien in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Feedback

Gedurende de minor ga je samenwerken in teamverband aan diverse leiderschapsvraagstukken en een project. Het geven van peerfeedback is een onderdeel van het leerproces van deze minor. Leer van de feedback van anderen, maar deel ook jouw kennis en kunde met je medestudenten om zo op persoonlijk vlak te groeien.

Assessments

In assessments waarbij praktijksituaties nagebootst worden, kun jij jouw leiderschapskwaliteiten tonen. Denk hierbij aan o.a. functioneringsgesprekken, conflicthantering en slechtnieuwsgesprekken met medewerkers. In teamverband bereid jij je voor op het assessment door te oefenen, te oefenen en nog eens te oefenen. Bij de assessments zijn stakeholders uit de praktijk betrokken. Vanuit hun praktijkervaring weten zij jullie van feedback te voorzien en te beoordelen op jullie competenties. De assessments worden opgenomen en deze ga je vervolgens samen met jouw team en coach analyseren. Wat ging er goed? En wat kan ik een volgende keer anders aanpakken?

Workshop Leiderschapsvaardigheden

Persoonlijke vaardigheden

In (workshop) colleges ga je aan de slag met leiderschapsvaardigheden. Zo ga je aan de hand van de theorie praktijksituaties analyseren en ga je de theorie zelf toepassen in de praktijk. Denk hierbij aan o.a. presenteren, coachen en het brengen van slecht nieuws.

2. Leren van Leiders

Gastcolleges

Altijd al eens willen weten wat een leidinggevende drijft? Of hoe een leidinggevende omgaat met kritische situaties? Tijdens diverse gastcolleges komen leidinggevende uit de praktijk vertellen over hun ervaringen. Een unieke kans om al je vragen te stellen die je voorbereiden op de toekomst.

Leiderschapsobservatie

Tijdens een periode van 20 uur ga je een echte leidinggevende in actie observeren en analyseren. De observatie heeft als doel helder te krijgen wat de rol van een leidinggevende is en om voor jezelf na te gaan in hoeverre jij al beschikt over de gewenste leiderschapscompetenties. Je gaat zelf op zoek naar een geschikte observatieplaats, als toekomstig leidinggevende is het belangrijk om een goed netwerk om je heen te hebben waar je gebruik van kan maken.

3. Project en ondersteunende kennisvakken

Project

Binnen een project gericht op het organiseren van een officieel event leer je de opgedane kennis uit de minor in de praktijk toe te passen. Het doel van dit project is het integreren en het toepassen van bedrijfskundige kennis in de praktijk, maar biedt ook de mogelijkheid aan de studenten om hun leiderschapsvaardigheden en verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen.

Kennisvakken

Als leidinggevende doe je meer dan alleen leidinggeven. Ook een aantal stafzaken zijn cruciaal binnen een leidinggevende functie. Hiervoor ga je bedrijfskundige kennis opdoen. Denk hierbij aan vakken als projectmanagement, innovatiemanagement, interne communicatie, personeelsmanagement, psychologie, marketing, strategievorming, arbeidsrecht, kwaliteitsmanagement en financiën. Dit is basiskennis voor een leidinggevende.

Deze minor is ook toegankelijk voor studenten van de opleiding Bedrijfskunde. Deze studenten volgen hetzelfde traject op gebied van leiderschapsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Voor de theorievakken is er in verband met overlap een apart programma.