Sprint naar content

Zorg in beweging: tijd voor frisse blikken!

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Waarom deze minor?
 • Inhoud en vaardigheden
 • Voor wie is deze minor?
 • Wat leer ik in deze minor?
 • Minor voorlichtingen
 • Praktische informatie
 • Inschrijven
 • Contact en locatie

In deze minor word je als toekomstig zorgprofessional opgeleid om innovaties binnen de zorg succesvol te ontwikkelen én in de praktijk te brengen. Samen met partners uit het werkveld werk je aan innovaties die écht impact gaan maken! Veel goede ideeën om de zorg (nog) beter te maken komen van jonge medewerkers of studenten. Door het leren implementeren van zorginnovaties verbeter je niet alleen de zorg maar maak je je ook aantrekkelijk voor je toekomstige werkgever!

Met deze uitdagingen verandert de rol van de professional in de zorg. Steeds vaker wordt gevraagd om een professional die in staat is met verdiepende kennis en vaardigheden uit de eigen vakdiscipline, buiten de kaders van die discipline te denken, handelen en samen te werken. Een professional die in deze rol niet alleen goed voorbereid is op de gezondheidszorg van de toekomst, maar ook in staat is deze mede vorm te geven. Dit vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en persoonlijk leiderschap.

Deze minor helpt jou voorbereiden op die rol. In deze minor leer je wat waarde van zorg kan zijn, hoe je dit in kaart brengt en hoe je dit kunt toepassen binnen jouw vakgebied. Je gaat samen met zorgorganisaties de uitdaging aan om oplossingsrichtingen te bedenken én implementeren voor complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Vraagstukken die jou uitdagen vanuit een interprofessionele aanpak te komen tot nieuwe, innovatieve perspectieven. Zo’n vraagstuk kan gaan over het herontwerp van een zorgtraject, over de complexe samenwerking tussen disciplines, afdelingen of met andere organisaties of over de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten of diensten.

Samen met professionals uit de gezondheidszorg onderzoek je welke impact zorgorganisaties kunnen nastreven om zo maximale waarde van zorg te kunnen leveren. Dit doe je doorsamen te werken met studenten van verschillende opleidingen én met zorgorganisaties aan relevante, uitdagende en échte praktijkvraagstukken.

Op deze manier kunnen jullie impact genereren voor de praktijk! Je werkt namelijk in multidisciplinaire teams aan een vraagstuk van een zorgorganisatie. Je werkt met je team een aantal scenario’s uit voor en met de organisatie waarbij elke keer een ander aspect van waarde van zorg aan bod komt. Bij waarde van zorg kun je denken aan bijvoorbeeld lagere kosten, hogere gezondheidswinst, hoge patiënt tevredenheid etc. Een van de scenario’s wordt gekozen om in praktijk te brengen en ook daarbij werk je samen met de organisatie. Daarmee werk je niet alleen aan plannen, maar werk je ook aan de haalbaarheid en implementatie van de plannen; wat is er voor nodig om het te laten slagen? Om verandering op gang te brengen en impact te realiseren?

Je gaat samen met zorgorganisaties de uitdaging aan om oplossingsrichtingen te bedenken én implementeren voor complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Vraagstukken die jou uitdagen vanuit een interprofessionele aanpak te komen tot nieuwe, innovatieve perspectieven. Zo’n vraagstuk kan gaan over het herontwerp van een zorgtraject, over de complexe samenwerking tussen disciplines, afdelingen of met andere organisaties of over de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten of diensten.

Binnen dit veelzijdig programma met veel ruimte voor eigen inbreng werk je samen met studenten, docenten en belangrijke spelers uit de zorg en maak je gebruik van de meest recente kennis en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Je wordt niet alleen voorbereid op de gezondheidszorg van de toekomst, maar je ontwikkelt jezelf als echte (zorg)professional van de toekomst die in staat is de gezondheidszorg (mede) vorm te geven!


Vaardigheden
De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met het veranderde zorglandschap en de zorginnovator van de toekomst. Het draait in de minor vooral om deze competenties:

 • Analytische kijk- en denkkader
 • Strategisch denken en handelen
 • Leidinggeven en effectief communiceren
 • Adviesvaardigheden en overtuigen
 • Verandermanagement
 • Innovatief leiderschap

Leeruitkomsten
1. Professionele identiteit
De student toont persoonlijk leiderschap in een constructieve samenwerking met het team en relevante stakeholders, zodanig dat dit leidt tot adequate en realistische processtappen in het projectmatig werken, waarin stakeholders op de juiste wijze in de juiste fase worden betrokken.

2. Exploratie en analyse
De student beschouwt kritisch welke kennis en inzichten (over de organisatie en waarde van zorg) relevant zijn voor het complexe vraagstuk, integreert dit in een analyse/value proposition, zodanig dat er een concreet en onderbouwd voorstel voor scenario’s (oplossingsrichtingen) wordt geformuleerd.

3. Waarde en impact
De student herkent en onderbouwt de waarde, uitgedrukt in opbrengsten en kosten, van de opgestelde scenario’s en beschrijft op adequate wijze de impact van elk scenario op het niveau van de patiënt, organisatie en het samenwerkingsverband met relevante stakeholders.

4. Duurzame implementatie
De student kan aantonen, door reflectie en evaluatie met relevante stakeholders, hoe het gekozen scenario duurzaam geïmplementeerd kan worden in de organisatie, en brengt hierover concreet en helder advies uit in een vorm die afgestemd is met de probleemhouder/opdrachtgever


Deze minor is voor eenieder geschikt die veranderingen mogelijk wil maken in het veranderende zorglandschap. Of je nu een student bent die een opleiding geniet (of al werkzaam is) binnen de zorg of er alleen al affiniteit mee heeft. Of je nu wil innoveren op het gebied van management, beleid, marketing of kwaliteit van zorg: jij weet aan het einde van de minor hoe je richting geeft aan innovatietrajecten, hoe je mensen meekrijgt, ideeën toets en daadwerkelijk impact weet te creëren!

Deze minor is zéker iets voor jou als:

 • Je wil leren hoe je de gezondheidszorg kan verbeteren;
 • Je met een frisse blik wil brijdagen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg (van de toekomst);
 • Je een coördinerende/ managementfunctie ambieert in de toekomst;
 • Je wil ontdekken hoe de zorg in Nederland is georganiseerd en gefinancierd;
 • Je wil leren hoe je goede ideeën omzet in impactvolle en duurzame innovaties;
 • Je ondernemend bent van aard en een streepje voor wil hebben tijdens je eerste sollicitatie!

Dit zijn de vaardigheden die je zoal leert:

 • Een innovatief vraagstuk analyseren, strategisch verkennen en implementeren
 • Opbouwen en benutten van je netwerk
 • Verbinden van theorie met praktijk
 • Verandermanagement en leidinggevende vaardigheden
 • Omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen
 • Feedbackgeletterdheid en effectief communiceren

In deze minor word je als toekomstig zorgprofessional opgeleid om innovaties binnen de zorg succesvol te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Samen met partners uit het werkveld werk je aan innovaties die écht impact gaan maken!

Wat ga je leren?

 • Je leert veel over de gezondheidszorg; hoe is deze georganiseerd, welke organisaties spelen een rol, hoe werken zij samen, wat zijn de trends en ontwikkelingen, wie betaalt en bepaalt wat.
 • Wt zijn hierin de uitdagingen en kansen, hoe herken je ze en realiseer jij als professional verandering en impact.
 • Je leert over jezelf als onderdeel van de zorg en/of een organisatie en hoe je daarin van waarde kunt zijn.
 • Je leert over innovaties en hoe jij dit kunt gaan ontwikkelen en uitvoeren.
 • Je leert heldere analyse te maken van een probleem en hier vanuit verschillende innovatiestrategieën uit te werken, te selecteren én te implementeren.
 • Je leert je eigen professionele identiteit te ontwikkelen. Dit doe je in samenwerking met medestudenten, docenten, zorgorganisaties en andere experts. Met deze ontwikkeling en de voorbeelden die je verwerkt in je eigen protfolio kun je aan je toekomstig werkgever laten zien hoe jij jezelf en anderen in beweging hebt gezet. Vaardigheden zoals: communicatie, samenwerken, coaching zijn hierbij belangrijk.
 • Je leert te onderzoeken wat van waarde kan zijn voor mens en organisatie en hoe je dat om kunt zetten naar concrete voorstellen waar organisaties ook echt wat mee kunnen.

De minor bestaat uit een veelzijdig programma met veel ruimte voor jouw eigen inbreng. Je werkt per vraagstuk intensief in groepsverband samen met medestudenten en een opdrachtgever.

 • Workshops waarin je het vraagstuk verdiepend verkent en werkt aan een oplossing.
 • Workshops waarin je aan onderzoeks- en coachingsvaardigheden werkt.
 • Gastlessen door experts uit de praktijk.
 • Presenteren van jouw weekdoelen en projecten.
 • Momenten waarop jouw eigen professionele ontwikkeling centraal staat.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek in november. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Vanaf oktober kan je je hier inschrijven voor de voorlichtingsweek.  

Toetsing

Jouw eigen ontwikkeling als professional staat continu centraal, en je geeft zelf mede jouw route naar het behalen van de leeruitkomsten vorm. Je houdt gedurende de minor een persoonlijke student journey bij waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt. Dit doe je in de vorm van het opnemen van (positieve) feedback als bewijslast.


Voertaal

De voertaal van de minor is Nederlands. Het onderwijs wordt aangeboden in het Nederlands. Onderwijsmateriaal zal zowel in het Nederlands als het Engels worden aangeboden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan interessante kennisclips (bijvoorbeeld TED-talks) en wetenschappelijke artikelen.


Contacturen

Deze voltijdminor heeft een studiebelasting van 40 uur in de week. Dit betreft een combinatie van onderwijs, groepswerk en zelfstudie.


Samenwerking met andere minoren

Fontys Hogeschool kent binnen het thema gezondheid een aantal verbredende minoren die voor studenten van alle bacheloropleidingen van alle hogescholen toegankelijk zijn. Het gaat hierbij om de volgende minoren:

Kenmerkend voor deze minoren is dat ze zich binnen echte praktijkopdrachten richten op het verbeteren van (paramedische) zorg en welzijn. Daarbij worden ontwerpmethodieken als uitgangspunt genomen. Iedere minor heeft zijn specifieke aandachts- en zwaartepunten.

Het basisprogramma is voor de minoren gelijk en wordt in gezamenlijkheid doorlopen. De keuze van de minor geeft aan welke specifieke aandachts- en zwaartepunten in een project extra uitgediept worden. Hier werk je samen met de studenten binnen je eigen minor.

Vanaf 1 februari 2023 (00.00 uur) kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2023.
De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2024 loopt van 1 juli 2023 (00.00 uur) tot 15 december 2023.

Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je:

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding.

De minor staat open voor studenten van alle opleidingen. Echter, gezien de inhoud van de minor is affiniteit met de gezondheidszorg een pre.

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Paramedische Hogeschool (FPH).

Meer informatie

Heb je vragen over de minor? Schroom niet en stel je vragen via minor-IP@fontys.nl. Wij beantwoorden ze graag!


Locatie

De minor volg je bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven, op locatie Ds.Th. Fliednerstraat 2. Deze locatie is ook met het openbaar vervoer heel goed te bereiken. Indien mogelijk en nodig zullen delen van de minor online worden aangeboden.

Zorg in Beweging in beeld!

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

minor-IP@fontys.nl

Leslocatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven

Volg je minor bij Fontys Paramedische Hogeschool

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.