• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

De nieuwe conservatoriumopleiding Academy of Music and Performing Arts is naast een kwalitatieve, eigentijdse vakopleiding een opleiding die vertrekt vanuit het samenspelen en creëren. Tevens verbindt de opleiding diverse kunstvormen zoals dans, theater en beeldende kunst met muziek. Uitgangspunten zijn een hoog artistiek niveau, het versterken van de sociaal-maatschappelijke verbinding via co-creatie, een interdisciplinair curriculum in een internationale leeromgeving. Studenten worden zo voorloper en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe visies op het muziekkunstenaarschap. 

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

We vormen je tot voorloper die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van nieuwe visies op het muziekkunstenaarschap. In onze visie rust dat kunstenaarschap, naast hoogstaande artistieke kwaliteit, op zes belangrijke pilaren: Ensemblespel, Zelfmanagement, Interdisciplinariteit, Praktijkgericht onderzoek, Collectief ondernemerschap en Internationale verbondenheid. Onze topdocenten zijn verbonden met het werkveld en coachen je om jouw talenten en artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen. Hiervoor zetten we ook (inter-)nationale ensembles in residentie in. 

Wat verwachten wij van jou?

Een kunstopleiding betekent hard werken aan je passie: muziek. Je bent een muzikaal talent met hbo-kwaliteiten. We verwachten van je dat je zowel excelleert in je eigen (muziek)discipline als dat je jouw vaardigheden toepast binnen andere kunstdisciplines. Je bent gedreven, nieuwsgierig en creatief. Je wilt je vanuit het eigen instrument en het ensemblespel tot een muziekkunstenaar met een hoog ambachtelijk en creatief niveau ontwikkelen. Je bent bereid om zelfstandig en met je medestudenten hard te werken en creatief te ondernemen. Putting your musical talent to work!

Sfeerafbeelding Fontys

Open dag - 19 januari