Directie

Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt drie directieopleidingen: koordirectie, HaFa-directie en orkestdirectie.

 • Koordirectie

  Docenten

  Louis Buskens

  Toelatingseisen

  Duur van het toelatingsexamen is 20 minuten. 

  Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getest op:

  • het praktisch kunnen werken met een koorgroep
  • muzikaliteit (er wordt een kort instrumentaal of vocaal recital gevraagd)
  • vaardigheid op de piano
  • solfège, gericht op het dirigentschap
  • ontwikkelbare gestiek
  • literatuurkennis en stijlbegrip
  • ontwikkelbaarheid van de zangstem
  • bekendheid met de uitspraak van het Frans, Duits, Engels en Italiaans

  De kandidaat dient een programma in van:
  1) drie voor te dragen stukken (vocaal of instrumentaal)
  2) twee voorbereide partituren
  3) drie voor te lezen teksten

  ad 1 Van de voor te dragen stukken moet er tenminste één vocaal zijn. Bij voldoende
  instrumentale vaardigheid mag dit een eenvoudig lied zijn. Het is bovendien
  wenselijk, dat tenminste één van deze drie voor piano is.
  ad 2 Van de twee voorbereide partituren moet er één voor koor a capella en één voor
  koor en orkest zijn (dit mag een kleiner werk of een gedeelte uit een groter werk
  zijn). Bovendien kan aan de kandidaat nog een derde werk ter voorbereiding
  worden opgegeven. De titel daarvan zal hem dan ruim van tevoren bekend
  worden gemaakt.
  De kandidaat kan hierover en over de door hemzelf opgegeven partituren vragen
  of opdrachten verwachten op slagtechnisch, op muzikaal en op muziekhistorisch
  gebied. Hem kan ook gevraagd worden een van deze stukken met een door het
  conservatorium beschikbaar gesteld koor in te studeren. Als dit laatste het geval is
  wordt hij hierover tijdig geïnformeerd.
  ad 3 De kandidaat leest drie teksten (bij voorkeur poëzie) voor in drie verschillende
  talen, waaronder tenminste Duits en Frans of Italiaans.
  De kandidaat moet blijk geven te beschikken over een goed en getraind gehoor en een
  goede ritmische vaardigheid. Ook kan de kandidaat nog enige vragen verwachten over
  een niet voorbereide partituur en enige opdrachten op vocaal gebied.

 • HaFa-directie

  Docenten

  Hardy Mertens

  Toelatingseisen

  Duur van het toelatingsexamen is 20 minuten.

  Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getest op:

  • het vermogen om praktisch te werken met een instrumentaal ensemble
  • de muzikaliteit (er wordt een kort instrumentaal of vocaal recital gevraagd)
  • solfège, gericht op het dirigentschap
  • ontwikkelbaarheid van motoriek en gestiek
  • literatuurkennis en stijlbegrip
  • een behoorlijke vaardigheid op een blaasinstrument
  • inzicht in instrumentatie
  • Enige vaardigheid op piano is gewenst.

  Over het hoofdvak

  Binnen de opleiding "directie blaasorkest" wordt de verbinding gelegd tussen het leiding geven aan en het schrijven voor ensembles waarin blaasinstrumenten de hoofdrol spelen. Daarbij vormen de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de student het uitgangspunt. In een structuur van zowel individuele als klassikale lessen wordt aandacht besteed aan slagtechniek, repetitietechniek, arrangeren, componeren, orkestscholing en orkestmanagement.