Inhoud opleiding

In het kort

De nieuwe conservatoriumopleiding Academy of Music and Performing Arts is naast een kwalitatieve, eigentijdse vakopleiding een opleiding die vertrekt vanuit het samenspelen en creëren. Tevens verbindt de opleiding diverse kunstvormen zoals dans, theater en beeldende kunst met muziek. Uitgangspunten zijn een hoog artistiek niveau, het versterken van de sociaal-maatschappelijke verbinding via co-creatie, een interdisciplinair curriculum in een internationale leeromgeving. Studenten worden zo voorloper en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe visies op het muziekkunstenaarschap. 

Inhoud

Fontys AMPA maakt deel uit van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK); hier vind je 15 kunstenopleidingen (bachelors en masters) onder één dak. AMPA biedt een vierjarig Bachelor of Music programma. Het is een internationaal georiënteerde opleiding die de studenten wil opleiden tot het hoogste niveau van hun kunnen als muziekkunstenaars. Om dat te bereiken zetten we de deuren van ons prachtige FHK-gebouw wijd open: we werken intensief samen met experts in muziek en ensemblespel en de andere kunstopleidingen binnen FHK en laten ons ondersteunen door een platform van Nederlandse en internationale Ensembles in Residence.