Contrabas

Docenten

Marc van Rooij

Toelatingseisen

Duur van het toelatingsexamen is 20 minuten. 

Om de affiniteit met de lichte muziek te beoordelen doet de examencommissie een keuze uit een vijftal stukken die je hebt voorbereid. Deze stukken moeten verschillende stijlen vertegenwoordigen (b.v. latin, pop, jazz etc.). Je laat je bij voorkeur begeleiden door een zelf meegebrachte groep, maar je kan eventueel gebruik maken van een aanwezige ritmesectie.

Je wordt verder gevraagd onvoorbereid te improviseren op een gegeven thema en een akkoordenschema. De commissie kijkt of je blijk geeft van voldoende ritmisch, melodisch en harmonisch inzicht en van voldoende leesvaardigheid.

Over het hoofdvak

Je wordt opgeleid tot een bassist die, zowel begeleidend als solistisch, kan functioneren in de meest voorkomende stijlen. Uitgangspunt is meestal jazz. De belangrijke bassisten worden grondig bestudeerd, o.a. door het maken van transcripties. Muziektheorie wordt naar het instrument toe vertaald. Er is veel aandacht voor technische beheersing van het hele instrument. Doel van deze opleiding is je alle middelen te verschaffen die nodig zijn om jouw unieke muzikale persoonlijkheid te ontwikkelen, vorm te geven en sterk te maken.