Piano

Docenten

Wolfert Brederode

Toelatingseisen

Duur van het toelatingsexamen is 30 minuten voor bachelor en 45 minuten voor de master. Dit is inclusief nabespreking.

- Voor de jazzopleiding dienen ten minste 3 jazz-stukken (standards) en eventueel 2 stukken in een stijl naar eigen keuze gespeeld te worden. Standards dienen uit het hoofd gespeeld te worden.

- Daarnaast dienen er minimaal 2 klassieke werken gespeeld te worden, waaronder in ieder geval 1 etude (moeilijkheidsniveau vanaf graad 5).

- Kennis en kunde van toonladders (majeur en mineur in 12 toonsoorten).

- Harmonische kennis en kunde: spelen van drieklanken + minimaal 1 uitbreiding (septiem, none, etc.) in nauwe en wijde ligging. Spelen van II - V - I progressie in majeur en mineur in 12 toonsoorten.

- Er is standaard een ritmesectie aanwezig bij de toelating. Met een eigen ritmesectie toelating doen is toegestaan, mits van tevoren aangegeven.

Je wordt verder gevraagd onvoorbereid te improviseren op een gegeven thema en een akkoordenschema. De commissie kijkt of je blijk geeft van voldoende ritmisch, melodisch en harmonisch inzicht en van voldoende leesvaardigheid.