Trompet

Docenten

Toon de Gouw
Martijn de Laat

Toelatingseisen

Duur van het toelatingsexamen is 20 minuten. 

Om de affiniteit met de lichte muziek te beoordelen doet de examencommissie een keuze uit een vijftal stukken die je hebt voorbereid. Deze stukken moeten verschillende stijlen vertegenwoordigen (b.v. latin, pop, jazz etc.). Je laat je bij voorkeur begeleiden door een zelf meegebrachte groep, maar je kan eventueel gebruik maken van een aanwezige ritmesectie.

Je wordt verder gevraagd onvoorbereid te improviseren op een gegeven thema en een akkoordenschema. De commissie kijkt of je blijk geeft van voldoende ritmisch, melodisch en harmonisch inzicht en van voldoende leesvaardigheid.