Vocals

Docenten

Paulien van Schaik

Wouter Hamel

Toelatingseisen

Duur van het toelatingsexamen is 20 minuten. 

Om de affiniteit met de lichte muziek te beoordelen doet de examencommissie een keuze uit een vijftal stukken die je hebt voorbereid. Deze 5 stukken moeten verschillende stijlen vertegenwoordigen:

- 3 jazz songs, waarvan tenministe 2 uit de lijst hieronder met standards (1 medium/up tempo stuk en 1 ballad)

- 2 'vrije keuze' stukken (mag ook een originile compositie zijn) d.w.z. jazz, blues, soul, latin, pop, gospel of R&B

Je mag tijdens de auditie zelf je 1e song kiezen, daarna kiest de commissie tenminste 2 songs van jouw lijst.

Je laat je bij voorkeur begeleiden door een zelf meegebrachte groep, maar je kan eventueel gebruik maken van een aanwezige ritmesectie. Als je dat wilt, geeft dat dan even door. Verder verzoeken we je om in dat geval goede bladmuziek mee te nemen.

Je wordt verder gevraagd onvoorbereid te improviseren op een gegeven thema en een akkoordenschema. De commissie kijkt of je blijk geeft van voldoende ritmisch, melodisch en harmonisch inzicht en van voldoende leesvaardigheid.

Standards

Je vindt hier een lijst met standards voor het toelatingsexamen.