Aanmelden

We adviseren je om je vóór 1 mei aan te melden

Stap 3: Bevestiging van Studielink

In deze bevestiging wordt je gevraagd om je diploma op te sturen, maar dat is nog niet nodig!

Stap 4: Uitnodiging voor een auditie

Na de bevestiging stuurt het bedrijfsbureau je een uitnodiging voor een auditie inclusief een link naar het

Vragenformulier AMPA

Stap 5: Uitslag auditie

Het bedrijfsbureau stuurt je de uitslag.

Stap 6: Informatie over inschrijving (indien toegelaten!)

De student administratie stuurt per e-mail informatie over de inschrijving en het sturen van je diploma.