Opbouw

Studieduur

De voltijd Associate Degree ICT (Ad-ICT) kun je in 2 jaar afronden.

Als je ná het behalen van je diploma Ad-ICT door wilt studeren in de Brede Bachelor HBO-ICT, kun je met één schakelsemester (half jaar) direct doorstromen in jaar 3 van onze bacheloropleiding.

Opbouw

In het eerste half jaar oriënteer je je op de hele breedte van het ICT-vakgebied. Je maakt kennis met elk van de vijf richtingen:

  • ICT & Business
  • ICT & Infrastructure
  • ICT & Media Design
  • ICT & Software Engineering
  • ICT & Technology

Daarnaast maak je kennis met de beroepsvaardigheden die kenmerkend zijn voor de vooral praktische associate degree maar ook de meer onderzoekende bachelor.

Na dit eerste half jaar kies je voor één van de vijf richtingen. Doordat je dit onderwijs volgt samen met bachelor studenten, kun je eventueel ook nog kiezen voor een vervolg in het bachelor programma.

In het tweede en derde half jaar verdiep je je een van de vijf richtingen. In deze periodes specialiseer je ook geleidelijk meer naar een specifieke praktische functie en ontwikkel je daarvoor vereiste vaardigheden. Kies je er bijvoorbeeld voor om je te specialiseren als test engineer dan leer je welke taken een test engineer uitvoert en hoe deze aangepakt moeten worden. In projectgroepen vervul je dan ook steeds meer deze rol.

In het vierde en laatste half jaar specialiseer je je twaalf weken lang in methoden, technieken en tools die passen bij de door jou gekozen functie. In de laatste acht weken van dit half jaar laat je in een afstudeeropdracht bij een bedrijf zien dat je klaar ben om jouw functie ook echt in de praktijk uit te voeren. Aan het eind van deze acht weken demonstreer je de bereikte resultaten in een afstudeerzitting, waarna je jouw diploma ontvangt.