Inhoud opleiding

Inhoud

Met de brede associate degree opleiding krijg je een half jaar de tijd om te ontdekken welk aspect van ICT jij interessant vindt en waar je goed in bent. Je maakt via vijf verschillende richtingen kennis met de hele breedte van het ICT-vakgebied. Dat gaat van het vormgeven van websites, via het automatiseren van organisatieprocessen, inrichten van netwerken, ontwikkelen van software tot het programmeren van robots.

Daarna kies je één van de vijf deelgebieden en specialiseer je in anderhalf jaar naar een specifieke praktische ICT-functie zoals bijvoorbeeld test engineer, front-end-designer, tech lab-beheerder, data analist, applicatiebeheerder.

 • Opbouw

  Studieduur

  De voltijd Associate Degree ICT (Ad-ICT) kun je in 2 jaar afronden.

  Als je ná het behalen van je diploma Ad-ICT door wilt studeren in de Brede Bachelor HBO-ICT, kun je met één schakelsemester (half jaar) direct doorstromen in jaar 3 van onze bacheloropleiding.

  Opbouw

  In het eerste half jaar oriënteer je je op de hele breedte van het ICT-vakgebied. Je maakt kennis met elk van de vijf profielen:

  • ICT & Business
  • ICT & Infrastructure
  • ICT & Media Design
  • ICT & Software Engineering
  • ICT & Technology

  Daarnaast maak je kennis met de beroepsvaardigheden die kenmerkend zijn voor de vooral praktische associate degree maar ook de meer onderzoekende bachelor.

  Na dit eerste half jaar kies je voor één van de vijf profielen. Doordat je dit onderwijs volgt samen met bachelor studenten, kun je eventueel ook nog kiezen voor een vervolg in het bachelor programma.

  In het tweede en derde half jaar verdiep je je een van de vijf profielen. In deze periodes specialiseer je ook geleidelijk meer naar een specifieke praktische functie en ontwikkel je daarvoor vereiste vaardigheden. Kies je er bijvoorbeeld voor om je te specialiseren als test engineer, dan leer je welke taken een test engineer uitvoert en hoe deze aangepakt moeten worden. In projectgroepen vervul je dan ook steeds meer deze rol.

  In het vierde en laatste half jaar specialiseer je je twaalf weken lang in methoden, technieken en tools die passen bij de door jou gekozen functie. In de laatste acht weken van dit half jaar laat je in een afstudeeropdracht bij een bedrijf zien dat je klaar ben om jouw functie ook echt in de praktijk uit te voeren. Aan het eind van deze acht weken demonstreer je de bereikte resultaten in een afstudeerzitting, waarna je jouw diploma ontvangt.  

 • Hoe krijg je les

  Het onderwijs is bij onze hogeschool anders georganiseerd dan op een middelbare school. Je hebt een werkplek, steeds vaker in een open studielandschap, waar je zonder lesrooster de hele week werkt. Daarbij wordt je intensief begeleid door docenten die hier ook de hele dag aanwezig zijn. Ze ondersteunen je bij vakinhoudelijke onderwerpen en geven korte instructies en demonstratie. Een persoonlijke semestercoach begeleidt je in het maken van de nodige keuzes en het vinden van je weg in ons onderwijs. Dit is vergelijkbaar met de klassenleraar op de middelbare school, maar met een meer persoonlijke en intensieve begeleiding.

  Sfeer

  De sfeer binnen de opleiding is informeel, je zult je er snel thuis voelen. Het contact tussen docenten en studenten is open en goed. Tijdens het werk kun je direct je vragen stellen. Docenten hebben hun werkplek tussen de studenten. Daardoor zijn ze onderdeel van de leeromgeving en gemakkelijk te benaderen. 

  Toetsing

  Je krijgt geen toetsen. Gedurende het onderwijs hebben de docenten steeds zicht op de voortgang en geven ze daarop ook feedback. Aan het einde van een half jaar wordt het totaal van het geleverde werk door het docententeam beoordeeld vanuit beoordelingscriteria die vanaf het begin richting geven aan de opdrachten waaraan je werkt.

 • Studiebegeleiding

  Je staat er bij Fontys Hogeschool ICT niet alleen voor. Je krijgt persoonlijke begeleiding tijdens je hele studie. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, opdrachten of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt.

  Dit zijn de extra voorzieningen, naast de standaard begeleiding op de opleiding, zoals van docenten en semestercoaches:

  Student +

  Student+ is een voorziening van Fontys Hogeschool ICT voor alle ICT-studenten.  Van daaruit bieden we een breed palet aan trainingen, workshops en individuele en groepscoachingstrajecten, bijvoorbeeld voor studenten met een vorm van autisme, ADD, ADHD, dyslexie of faalangst. 

  Uitgebreide informatie over Student+ lees je in ons digitale magazine: studentplusfontysict.nl.

  Decaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers, die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht bij bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, beperkingen, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Typerend voor deze opleiding
  • Eerst oriënteren op het brede vakgebied van ICT en daarna specialiseren naar één concrete functie...
  • en leren door te doen, dat zijn de meest typerende kenmerken van deze opleiding.
  • Daarnaast is de persoonlijke begeleiding kenmerkend voor het onderwijs bij Fontys Hogeschool ICT.

  Typerend voor de leslocaties

  De opleiding Ad-ICT is inhoudelijk exact hetzelfde op beide onderwijslocaties.

  • In Tilburg kun je starten met de opleiding Ad-ICT in februari en september 2020.
  • In Eindhoven kun je starten met de opleiding Ad-ICT in september 2020.
  • Bij Fontys Hogeschool ICT in Tilburg studeren in totaal meer dan 500 studenten, verdeeld over de opleidingen HBO-ICT en Ad-ICT.
  • In totaal studeren er bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven meer dan 3.000 studenten. Deze zijn verdeeld over de leslocatie op Strijp TQ en campus Rachelsmolen, en de verschillende voltijd en deeltijd opleidingen.