Inhoud opleiding

Inhoud

In het eerste jaar bieden we je een brede management basis, zowel in kennis als vaardigheden. Jaar twee staat voor verdieping binnen de vakgebieden, oriëntatie op automotive en kennismaken met de praktijk. Een goede manager beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en houding. Op die vlakken ga jij je ontwikkelen. In de laatste twee jaar van je opleiding word je 'ondergedompeld' in de wereld van automotive. Het derde studiejaar is gevuld met een stageperiode en de automotive minor. Het laatste jaar werk je aan een innovatieproject en ga je afstuderen bij een bedrijf in de automotive industrie.

Propedeuse in één jaar

Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt hogescholen hierop aan en Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (Fontys BEnT) neemt hierin graag zijn verantwoordelijkheid. Het onderwijsprogramma, de studeerbaarheid en de begeleiding zijn zodanig aangepast, dat je binnen één jaar je propedeuse kunt halen.

Begeleiding

Om te kijken of je geschikt bent voor de opleiding en of je de juiste keuze hebt gemaakt, houden we van tevoren een studiekeuzecheck-gesprek. Met een intensieve begeleiding doen wij er alles aan om je te helpen je studie tot een succes te maken. Van jou verwachten we uiteraard volledige inzet met bijbehorende resultaten.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar krijg je les in vakken als logistiek en techniek, bedrijfseconomie, organisatiekunde, marketing en personeelsmanagement.

  Hoeveel uren per week ben je het eerste jaar met je studie bezig?

  • 15 uur Colleges/lessen
  • 15 uur Projecten/praktijk
  • 10 uur Zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  25%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Studenten vertellen: "Als je de lesstof bijhoudt, is het goed te doen."

  Propedeuse en hoofdfase

  Tijdens de propedeuse leer je specifieke hbo-vaardigheden zoals zelfstandigheid, werken in projectgroepen en verantwoordelijkheid afleggen aan de groep. Je zet ook de eerste stappen naar abstract leren denken. In de eerste twee studiejaren lopen inzicht, ontwerpen, plannen, uitvoeren, leidinggeven, samenwerken, communiceren en professioneel handelen door alle projecten en/of lesprogramma’s heen. Samenwerken en leidinggeven zijn belangrijke competenties, omdat het twee elementen zijn waarmee een manager vaak te maken krijgt.

  Studenten vertellen: "De keren dat je opdrachten moet doen voor échte bedrijven maakt de opleiding heel leuk."

  Afstudeerfase

  In de afstudeerfase ga je onderzoek doen binnen een bedrijf in de automotive branche. Het onderzoek stel je in overleg met het bedrijf en je afstudeerbegeleider op. Je schrijft een rapport over het onderzoek waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat het resultaat leidt tot verbetering van inzicht in de markt, in de organisatie en in de diverse processen. Een afstudeerproduct waar je met recht trots op mag zijn en waarmee je aantoont dat je het diploma waard bent. Vaak dient het als dé opstap naar een baan in het bedrijf.

  Bedrijfsmanagementprojecten

  Direct vanaf het eerste studiejaar ga je deelnemen aan vier bedrijfsmanagementprojecten. Deze projecten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. De studentengroepen stellen per toerbeurt een voorzitter en een projectleider aan. Je neemt deel aan workshops als 'onderhandelen' en 'besluitvorming'. Ook presentatie- en gesprekstechnieken en international business komen aan de orde. Natuurlijk sta je er niet alleen voor! Je kunt altijd rekenen op begeleiding van docenten.

  Studenten vertellen: "De opleiding kent een breed vakkenpakket, als zelfstandig ondernemer heb ik hier veel profijt van omdat je met alles rekening moet houden."

  Persoonlijke invulling van je opleiding

  Tijdens de minor wordt er dieper ingegaan op de techniek en andere facetten van automotive. Gedurende deze periode leer je onder andere de basisbeginselen van de autotechniek. Deze kennis wordt vervolgens uitgebouwd tot het vereiste niveau van een toekomstig manager in de automotive branche. Hierbij is een behoorlijke technische kennis van de principes van een auto, onmisbaar. De minor is een studietraject van een half jaar.

  Techniek van leerjaar 1 tot leerjaar 4

  De opleiding is primair een managementopleiding. Daarom ligt in het eerste en tweede jaar de nadruk op het ontwikkelen van je algemene managementvaardigheden. In het tweede jaar zijn er verdeeld over het jaar in het totaal vier automotive weken. Het automotive deel van de opleiding zit voornamelijk in het derde en vierde jaar. De techniekvakken worden behandeld in de eerste helft van het derde jaar, namelijk in de minor. De tweede helft van het derde jaar ga je op stage. Ook het vierde jaar is automotive gerelateerd.

  Studenten vertellen:

  "Waarschuwing: na het afronden van deze opleiding ga je overal waar je komt kansen en verbeterpunten zien."

  "Informeel contact met de docenten is chill."

 • Struikelvakken

  Misschien ben je niet in alle vakken even goed. Daarom bieden we je eventueel extra lessen aan om je bij te spijkeren. Je studieloopbaanbegeleider is je aanspreekpunt. Je basiskennis wordt hiervoor in het begin van het jaar getest.

 • Stage en afstuderen

  Stage

  In het derde leerjaar ga je de opgedane kennis en ervaring toepassen in het bedrijfsleven. Dat kan ook in het buitenland. Je krijgt intensieve begeleiding vanuit de opleiding en het bedrijf. Managen leer je immers niet alleen uit het theorieboek. In het bedrijf maak je de vertaalslag van die theorie naar de praktijk. Ieder bedrijf is weer anders door bijvoorbeeld de activiteiten, de grootte en de cultuur binnen het bedrijf. Deze stage loop je altijd individueel.

  Afstuderen

  In de afstudeerfase ga je onderzoek doen bij een MKB-bedrijf in de automotive branch. Het onderzoek stel je in overleg met het bedrijf en je afstudeerbegeleider op. Je schrijft een rapport over het onderzoek waarin gefundeerd een aantal verbetervoorstellen wordt gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, marktinzicht en organisatiestructuur. Een afstudeerproduct waar je met recht trots op mag zijn en waarmee je aantoont dat je het diploma waard bent. Vaak dient het als dé opstap naar een baan in een bedrijf in de automotive branche.

 • Studiebegeleiding

  Hoe word ik begeleid tijdens mijn studie?

  Sfeerafbeelding Fontys

  Studieloopbaanbegeleiding

  Aan het begin van je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je tijdens de studie begeleidt. Hij of zij helpt je bij het opstellen van een persoonlijk opleidings- en activiteitenplan, voert regelmatig begeleidingsgesprekken en houdt een vinger aan de pols bij jouw studieloopbaan. Bij deze begeleider kun je met al je vragen over je studie terecht.Je projectgroep wordt ondersteund door een tutor die het groepsproces begeleidt. Tutor, studieloopbaanbegeleider en vakdocenten hebben regelmatig contact om je studievoortgang te bewaken en je te ondersteunen.

 • Studie in Cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Hoofdopleiding

  Omdat de opleiding die je gekozen hebt een honoursprogramma heeft, vind je hieronder alleen een algemeen beeld van de hoofdopleiding (bachelor). De cijfers vormen een gemiddelde van alle studies die onder deze bachelor vallen.

  Sfeerafbeelding Fontys