Inhoud opleiding

Inhoud

De hbo-opleiding Automotive duurt 4 jaar en de lesstof is een combinatie van theorie, praktijk en projectwerk. In de eerste 2 jaar volgt iedere student hetzelfde programma. Vanaf het 3e studiejaar kan je meer keuzes maken gericht op jouw interesses. Met name met de stagekeus en minor geef je aan je studie een geheel eigen richting en invulling.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie van je studie en toekomstig beroep. Je maakt kennis met het brede techniekdomein en je legt de eerste theoretische basis om straks als automotive engineer aan de slag te kunnen. In de lessen wordt de theorie behandeld die je meteen tijdens de practica en projecten kan toepassen. Een greep uit de vakken: motordynamica, voertuigdynamica, mechanica en materiaalkunde. Wiskunde loopt als een rode draad door je studie. Wij helpen je met extra colleges als je wat hulp kan gebruiken bij wiskunde.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 25 uur colleges/lessen
  • 10 uur projecten/praktijk
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  60%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  15%


  Het tweede jaar

  Vanaf het tweede studiejaar van je studie breid je je automotive kennis en engineeringsvaardigheden uit en ga je de samenhang tussen bepaalde vakken steeds meer zien, het denken wordt abstracter. projecten worden dus ook gecompliceerder maar dagen je wel uit tot creatief, out of the box denken. En dat alles, samen met je medestudenten. Je volgt nu ook weer vakken in het engineeringdomein gericht op automotive: mechanica, thermodynamica, elektrotechniek en meet-en regeltechniek naast de specifiek automotive vakken als motordynamica, voertuigdynamica, voertuigelektrotechniek, materialenkennis ( light weight constructions worden steeds belangrijker), elektrische aandrijflijnen en motormanagementsystemen.

 • Struikelvakken

  Na de havo of het vwo is het - ook zonder veel technische voorkennis - heel goed mogelijk om te starten met de studie Automotive. Toch kan met name onvoldoende kennis van wiskunde B ertoe leiden dat je wiskunde als een mogelijk ‘struikelvak’ zult gaan ervaren.

  Er is de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus om je te helpen je wiskunde op niveau te brengen. Je vindt hier meer informatie.

  Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof consequent goed bijhoudt, kun je de studie vrijwel altijd zonder noemenswaardig struikelen doorlopen.


  Kom je van het mbo?

  Uiteraard is instroom uit het mbo ook mogelijk. Kom jij van het mbo dan is er vóór de start van je studie de gelegenheid om je wis- en natuurkundekennis bij te scholen met de de instapcursus van mbo naar hbo.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Stage en afstuderen

  In de eerste helft van het derde studiejaar ga je 20 weken op stage. Het is dé mogelijkheid om dat wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Je loopt stage bij een bedrijf in binnen- of buitenland. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

  Je afstudeerfase in de tweede helft van het vierde studiejaar volg je in binnen- of buitenland en sluit je af met een verslag en een afstudeerpresentatie. De afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider begeleiden en beoordelen mede de onderdelen van je afstuderen.

 • Specialisaties

  In semester 7 besteedt de opleiding aandacht aan de speerpunten van AutomotiveNL:

  • Smart mobility (verkeersveiligheid en voertuigsystemen, geavanceerde bestuurder-hulpsystemen)
  • Future power train (hybride aandrijving, elektrische aandrijving, motoren met nabehandelingsystemen)
  • Manufacturing (produceren van voertuigen en voertuigonderdelen)

 • Hoe krijg je les

  Methode van onderwijs

  Je volgt de lessen in klaslokalen, practicumlokalen of in een van onze innovatieve praktijkruimtes. Stages en projecten vinden plaats bij bedrijven of instellingen in en buiten de regio Eindhoven, bijvoorbeeld bij bedrijven zoals DAF, Inalfa, VDL Bus&Coach.

  Groepsgrootte

  Een klas bestaat in de regel uit maximaal 32 studenten. Wanneer je werkt in
  een projectgroep dan bestaat deze groep uit maximaal 8 studenten.

  Contact met docenten

  De opleiding kenmerkt zich door een informele werksfeer. Je contact met docenten vindt plaats tijdens de lessen, maar ook buiten lestijden zijn de docenten bereikbaar. Elke docent heeft een eigen werkplek. Je kunt altijd bij hem/haar binnenlopen. Is een docent niet aanwezig, dan kun je een mailtje sturen.

  Indeling studiejaar

  Het studiejaar is ingedeeld in 4 periodes van elk 10 weken, waarvan je 8 weken les hebt, gevolgd door meerdere weken waarin toetsen en projectafrondingen plaatsvinden.

  Toetsing en studiepunten

  Met het behalen van je toetsen en uitvoering van projecten/practica/stages bouw je studiepunten (credits) op. In ieder studiejaar kun je maximaal 60 credits behalen.

  Je kunt in 4 jaar studie totaal 240 credits (4 x 60) behalen, daarna ontvang je je hbo-bachelorgetuigschrift. Het eerste studiejaar wordt afgerond met het behalen van je propedeusegetuigschrift, wat inhoudt dat je bekwaam bevonden bent om je studie te vervolgen. Om in te stromen in het tweede studiejaar zijn minimaal 45 credits vereist. Bij het niet behalen van het propedeusegetuigschrift binnen twee jaar studie krijg je een bindend negatief studieadvies, dit betekent dat je de opleiding moet verlaten.

 • Studiebegeleiding

  Als student krijg je tijdens je hele studie persoonlijke begeleiding. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, projectsamenwerking, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt binnen jouw opleiding.

  Studieloopbaanbegeleider

  Je studieloopbaanbegeleider is een soort personal coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen over je studieloopbaan.

  Je hebt het samen over:

  • jouw ontwikkelproces (je studie en je professionaliteit)
  • jouw studiekeuzes en je studie-aanpak
  • je studieresultaten en -voortgang
  • je beroepsmogelijkheden
  • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, twijfels)

  Tutor en docenten

  Docenten en tutoren zijn beschikbaar voor het stellen van vragen. Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak dat je van die docent krijgt. Zo raak je goed wegwijs in de vakgebieden binnen de opleiding.
  Bij je projectwerk word je begeleid en beoordeeld door een tutor die wekelijks aanwezig is bij de projectgroepsbesprekingen.

  Stage- en afstudeerbegeleider

  Ga je stage lopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor ook een begeleider. Hij of zij beoordeelt mede je stage en afstuderen en geeft feedback op je verslagen.

  Fontysdecaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, studeren met een beperking, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Hoofdopleiding

  Omdat de opleiding die je gekozen hebt een honoursprogramma heeft, vind je hieronder alleen een algemeen beeld van de hoofdopleiding (bachelor). De cijfers vormen een gemiddelde van alle studies die onder deze bachelor vallen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding
  • Ligging en samenwerking in Automotive Brainport
  • Kleinschalige opleiding
  • Informele sfeer
  • Concrete samenwerking met Automotive bedrijven

  Zelfstandigheid

  Onze voltijd hbo-bacheloropleiding bestaan uit een major en een minor.

  De major is de kern van de opleiding en vormt het basisprogramma. De major leidt je breed op voor jouw toekomstige beroep.

  De minor biedt een individueel keuzeprogramma. Als voltijdstudent kun je kiezen voor een verbredende Fontysminor, of voor een verdiepende minor die wordt aangeboden door de eigen opleiding. De keuze is aan jou. Ook minors buiten Fontys en in het buitenland zijn mogelijk. Met de minor(s) geef je jouw studie een eigen gezicht, je kunt je beroepsperspectieven ermee verbreden of jezelf juist specialiseren. Alle studenten van andere hogescholen en van universiteiten zijn welkom om bij Fontys een minor te volgen.

  Binnen de opleiding Automotive kun je eigen keuzes maken, zo kun je bijvoorbeeld in het derde studiejaar kiezen voor een minor binnen of buiten Fontys. Automotive heeft zelf ook voor studenten minoren ontwikkeld, zo kun je kiezen voor de minor Elektrisch Rijden of je kunt als verdieping op je studie de minor Motorsportengineering volgen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Begeleiding

  De lesomgeving ademt een prettige, informele sfeer...

  Binnen Automotive heerst een prettige, informele sfeer. Je leert je begeleiders en docenten snel kennen. Je hebt met hen dagelijks contact. In lessen, contacturen maar ook tijdens de projecten. Ook buiten de lessen staan ze voor je klaar.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Je staat er bij het maken van keuzes niet alleen voor

  Als student krijg je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider is jouw aanspreekpunt, een soort personal coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. Samen met je begeleider bepaal je hoe je gaat werken aan de kennis en vaardigheden die bij je toekomstige beroep horen. Je kunt er terecht met vragen over je studie, je leerstijl of je persoonlijke studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider is je eerste aanspreekpunt, ook kan Fontys je doorverwijzen naar de studentendecaan en het studieloopbaancentrum voor advies.

 • Studievereniging Innovum
  Sfeerafbeelding Fontys

  Studievereniging Innovum voor Engineering en Automotive in Eindhoven

  Sv. Innovum is er voor de studenten op vele vlakken! De actieve studievereniging vertegenwoordigt de opleidingen Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek en Automotive. De allereerste keer dat je met de studievereniging Innovum kennis kunt maken is bij de 1stejaarsintroductie.
  Na inschrijving bij een van de opleidingen van Fontys Hogeschool Engineering/ Automotive krijg je informatie over hoe je je kunt opgeven als deelnemer aan de introductie.
  Dit is hét moment om al kennis te maken met je toekomstige studiegenoten en de gezellige studentenstad Eindhoven.

  Volg onze lezingen en excursies

  Naast de introductie organiseert SV. Innovum ook lezingen en excursies om jou als student al snel kennis te laten maken met het werkveld van de ingenieur na het afronden van de door jou gekozen opleiding. Meegaan met bijvoorbeeld de jaarlijks georganiseerde studiereis naar het buitenland verbreedt je kennis en netwerk.

  Voor gezelligheid naast je studie

  Naast leerzame momenten biedt Sv. Innovum ook de mogelijkheid om een keertje een drankje te doen. Per jaar zijn er 10 momenten waarop na lestijd (meestal op de donderdagen) een borrel georganiseerd wordt op het studieplein van Engineering waar je voor € 0,75 een biertje/frisje/wijntje kunt bemachtigen. Een goed moment om eens even met elkaar over andere onderwerpen als schoolstof te praten. Ook in het centrum van Eindhoven in de stamkroeg van Innovum worden activiteiten georganiseerd waar jij aan deel kunt nemen.
  Rest nog uiteraard onze eigen stek in het gebouw waar je binnen kunt lopen om even wat bij te praten, jezelf thuis te voelen, vragen te stellen of waar je tegen een redelijk tarief een snack kunt kopen.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie kun je kijken op www.engineeringeindhoven.nl ;

  Uiteraard kun je ook onze Facebookpagina van SV. Innovum liken.

 • Samenwerkingsverband ACE
  Sfeerafbeelding Fontys

  Automotive Center of Expertise (ACE): kun jij ons bijhouden?

  ACE is een samenwerkingsverband tussen de Automotive instituten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool van Rotterdam (HvR), Fontys Hogeschool Automotive en het bedrijfsleven. ACE is het centrum waar alle expertise op automotive gebied bij elkaar komt. Het voornaamste doel van ACE is het stimuleren van het aantal excellente automotive studenten om aan de toenemende vraag van de sector te voldoen.

  AutomotiveNL

  AutomotiveNL zet zich in voor de automotive industrie in Nederland. Zij behartigt de belangen van de betrokken bedrijven en organisaties op alle niveaus met het doel de positie van de automotive industrie in Nederland te versterken. Het doel van AutomotiveNL is het bundelen van Nederlandse automotive bedrijven en organisaties die zich richten op industriële activiteiten en technologische ontwikkeling.

  Automotive Campus

  De Automotive Campus in Helmond is één van de belangrijkste hoekstenen van AutomotiveNL en biedt ruimte aan bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en private en publieke onderzoeks- en testcentra op het gebied van automotive technologie en slimme mobiliteit.
  Daarnaast is de campus een ontmoetingsplek, een uitdagende en inspirerende omgeving waar kennis en bedrijven samen worden gebracht met als doel het bevorderen van samenwerking, kennisdeling en open innovatie.
  De campus functioneert bovendien als kenniscentrum binnen het grotere ecosysteem van de toptechnologie regio Brainport en de Nederlandse automotive sector.

  Daarmee is de campus een one-stop-shop op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en beproeving van automotive technologie en mobiliteitsconcepten.


 • Automotive in het nieuws