Toelatingseisen

Welke vooropleiding moet ik gevolgd hebben voor Automotive?

Je wordt toegelaten tot de opleiding Automotive als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4. Een afgestudeerde havist of vwo’er moet bovendien ook nog over het juiste profiel beschikken.

Toelatingseisen voor deze opleiding
Havo Vwo
CM
EM wiB & na na
NG na of nlt na of nlt
NT

Voldoe je niet aan de nadere vooropleidingseisen?

Heb je een havo of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog toegelaten te worden door het behalen een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding en 21 jaar of ouder?

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.

Kom je van het mbo?

Met ingang van 2015-2016 gelden er ook nadere vooropleidingseisen voor studenten die op basis van een mbo-diploma verzoeken om inschrijving. Indien een student niet beschikt over een mbo-diploma uit een verwante sector kan hij alleen worden toegelaten indien hij in een deficiëntie-onderzoek heeft laten zien zich de ontbrekende vaardigheid of kennis van een bepaald vakgebied of vak eigen te hebben gemaakt. In het vierde jaar van de mbo-opleiding zal hij daarvoor de gelegenheid moeten krijgen. Voor het mbo is bepaald welke domeinen als niet verwant worden gezien.
De domeinen waarvoor geen recht op toelating meer bestaat tot bepaalde hbo-sectoren zijn:
- mbo-domein techniek en procesindustrie naar hbo-sector economie
- mbo-domein handel en ondernemerschap naar hbo-sector gezondheidszorg
- mbo-domein handel en ondernemerschap naar hbo-sector techniek
- mbo-domein economie en administratie naar hbo-sector gezondheidszorg
- mbo-domein economie en administratie naar hbo-sector techniek
- mbo-domein zorg en welzijn naar hbo-sector economie
- mbo-domein voedsel, natuur en leefomgeving naar hbo-sector economie

Voor mbo érs bestaat de gelegenheid om in het vierde jaar van de mbo studie de
mbo - hbo instapcursus te volgen.


Heb jij een niet-verwante vooropleiding op mbo niveau en wil je toch onderzoeken of een technische vervolgopleiding voor jou mogelijk is, neem dan contact op met het bedrijfsbureau van Automotive..

Studiekeuzecheck

Iedere nieuwe student krijgt na aanmelding een uitnodiging voor een online studiekeuzecheck.