Omschrijving

Omschrijving

Om toegelaten te kunnen worden tot een hbo dansvakopleiding moet de aankomende student over voldoende danstechnische en danscreatieve vaardigheden beschikken om de studie te kunnen beginnen. Om deze vaardigheden te verwerven zijn een aantal voortrajecten ingericht, o.a. het basisschooltraject.