Inhoud opleiding

Inhoud

In het eerste jaar komen vakken als bedrijfseconomie, logistiek & techniek, marketing en personeel & organisatie aan bod. Hiermee krijg je een brede managementbasis. Jaar twee staat voor verdieping binnen de vakgebieden. Ook maak je kennis met bedrijven binnen en buiten de Brainport Regio. Naast kennis ontwikkel je ook vaardigheden en de juiste houding om een goede bedrijfsmanager te worden. In het derde jaar ga je wat je geleerd hebt toepassen tijdens je stage en volg je een minor. Je sluit de opleiding af met een innovatieproject en een afstudeeronderzoek in een MKB-bedrijf of in je eigen onderneming.

Propedeuse in één jaar

Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt hogescholen hierop aan en Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (Fontys BEnT) neemt hierin graag zijn verantwoordelijkheid. Het onderwijsprogramma, de studeerbaarheid en de begeleiding zijn zodanig aangepast, dat je binnen één jaar je propedeuse kunt halen.

Begeleiding

Om te bepalen of je geschikt bent voor de opleiding en of je de juiste keuze hebt gemaakt, houden we van tevoren een studiekeuzecheck en –gesprek. Met een intensieve begeleiding doen wij er alles aan om je te helpen je studie tot een succes te maken. Van jou verwachten we uiteraard een volledige inzet met bijbehorende resultaten.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar maak je kennis met diverse vakken zoals logistiek & techniek, bedrijfseconomie, marketing & personeelsmanagement en organisatiekunde

  Hoeveel uren per week ben je het eerste jaar met je studie bezig?

  • 15 uur Les
  • 15 uur Projectwerk
  • 10 uur Zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  25%

  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Ben je geïnteresseerd in de automotive branche?

  Via de specialisatie ‘Automotive Management’ word je vanaf het tweede studiejaar opgeleid voor deze branche. Het eerste jaar volg je grotendeels het studieprogramma van Bedrijfsmanagement MKB.

  Differentiaties en specialisatie

  Bedrijfsmanagement MKB (BMKB) is één van de twee differentiaties van Technische Bedrijfskunde. Binnen deze differentiatie wordt tevens de specialisatie Automotive Management aangeboden. De andere differentiatie is Technische Bedrijfskunde (TB).

  Propedeuse en hoofdfase

  Tijdens de propedeuse leer je specifieke hbo-vaardigheden zoals zelfstandigheid, werken in projecten en verantwoordelijkheid afleggen aan de groep. Je zet ook de eerste stappen naar abstract leren denken. In de eerste twee studiejaren lopen inzicht, ontwerpen, plannen, uitvoeren, leidinggeven, samenwerken, communiceren en professioneel handelen door alle projecten en/of lesprogramma’s heen. Samenwerken en leidinggeven zijn belangrijke competenties, omdat het twee elementen zijn waarmee een manager vaak te maken krijgt.

  Afstudeerfase

  In de afstudeerfase ga je onderzoek doen binnen een bedrijf in het MKB. Het onderzoek stel je in overleg met het bedrijf en je afstudeerbegeleider op. Je schrijft een rapport over het onderzoek waarin je bijvoorbeeld aangeeft dat het resultaat leidt tot verbetering van inzicht in de markt, in de organisatie en in de diverse processen. Een afstudeerproduct waar je met recht trots op mag zijn en waarmee je aantoont dat je het diploma waard bent. Vaak dient het als dé opstap naar een baan in het bedrijf.

  Bedrijfsmanagementprojecten

  Direct vanaf het eerste studiejaar ga je deelnemen aan vier bedrijfsmanagementprojecten. Deze projecten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. De studentengroepen stellen per toerbeurt een voorzitter en een projectleider aand. Je neemt deel aan vaardigheden workshops en ook  presentatie- en gesprekstechnieken komen aan de orde. Natuurlijk sta je er niet alleen voor! Je kunt altijd rekenen op begeleiding van docenten.

  Persoonlijke invulling van je opleiding

  De minor is een studietraject van een half jaar. Je kan zelf een minor kiezen in het derde jaar. Daarmee geef je je eigen invulling aan de opleiding en bepaal je de koers van je eigen toekomst. Zo sluit je opleiding goed aan op de carrière die je voor ogen hebt. Ben je geïnteresseerd in ondernemerschap dan bieden wij hiervoor een minor programma aan. Wil je meer weten over minoren kijk dan op fontys.nl/minor.

 • Struikelvakken
  Misschien ben je niet in alle vakken even goed. Je basiskennis van die vakken wordt in het begin van het jaar getest. We kunnen je dan extra lessen aanbieden om je bij te spijkeren.
 • Stage en afstuderen

  In het derde leerjaar ga je de opgedane kennis en ervaring toepassen in het bedrijfsleven. Dat kan ook in het buitenland. Je krijgt intensieve begeleiding vanuit je opleiding en het stagebedrijf. Managen leer je immers niet alleen uit het theorieboek. In het bedrijf maak je de vertaalslag van die theorie naar de praktijk. Elk bedrijf is weer anders door bijvoorbeeld de activiteiten, de grootte en/of de cultuur binnen het bedrijf.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Specialisatie

  Automotive Management is een specialisatie van de opleiding Bedrijfsmanagement MKB en uniek in Nederland. De mix van management en automotive maken de opleiding veelzijdig en boeiend.
  Je wordt opgeleid tot manager in de automotive branche. Je krijgt vakken als financiën, marketing, personeel, logistiek en techniek. Om goed leiding te kunnen geven leer je ook hoe je communiceert en samenwerkt. Voor het praktijkgedeelte van het onderwijs is een goed ingerichte werkplaats beschikbaar.

 • Studie in Cijfers

  Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

  Sfeerafbeelding Fontys