MKB-bedrijven gezocht

Innovatie

De economie in Zuid-Nederland draait op volle toeren. Bedrijven opereren vaak op wereldmarkten en hebben te maken met hoge verwachtingen van afnemers. Producten en diensten moeten steeds beter, sneller en goedkoper. Innovatie en ‘continuous improvement’ zijn nodig om ons bedrijfsleven concurrerend te houden en onze economische welvaart ook voor de toekomst zeker te stellen.

Maar innovatie in het MKB verloopt in de praktijk niet altijd even succesvol. Op papier zijn kleine en middelgrote ondernemingen wendbaar en in staat om snel in te spelen op kansen en bedreigingen. In de praktijk lopen bedrijven ook aan tegen een gebrek aan middelen en contacten om deze kansen ook daadwerkelijk te vertalen in nieuwe business successen.

Ons Aanbod:

Droomt u al lang van een eigen product, maar lukt het steeds niet om die droom tot werkelijkheid te maken? Vraagt u zich af wat 3D printen of Big Data voor uw bedrijf kan betekenen? Wilt u uw activiteiten uitbreiden naar andere, nog onbekende markten? Als MKB-onderneming is het vaak lastig om gericht en structureel te werken aan vernieuwing. De agenda is immers overvol en uw mensen zijn druk bezig met de lopende opdrachten. Een gebrek aan tijd, informatie of contacten.

Vanuit onderzoek en onderwijs kan Fontys u verder helpen. Bijvoorbeeld via het project ‘Innovatiemanagement in het MKB’. Vierdejaars studenten gaan met behulp van een innovatiescan op zoek naar innovatiekansen voor uw bedrijf en komen met voorstellen hoe deze kansen gerealiseerd kunnen worden en welke acties daarvoor nodig zijn. Veel bedrijven gingen u al voor, onder andere de Faes Group in Reusel en MTD in Tilburg.


Projecten

Wilt u in 2021 ook in de MKB innovatie top 100 staan?

Veel bedrijven gingen u al voor, onder andere de Faes Group in Reusel of MTD in Tilburg. Zij participeerden in het vierdejaars project ‘Innovatiemanagement’ van Fontys Bedrijfsmanagement MKB.

Leest u ook veel van dit soort succesverhalen over innovatie, maar heeft u geen tijd om úw kansen nader te onderzoeken? Studenten kunnen u inzichten geven in de kansen in uw businessmodel en in huidige en potentiële markten. Ze maken ook nog een voorstel hoe deze kansen te benutten zijn en hoe ze in concrete acties omgezet kunnen worden.

Wat bieden wij u?

Wij bieden MKB bedrijven in Zuid Nederland ondersteuning bij het in kaart brengen van hun innovatievermogen. Aansluitend op deze analyse maken we samen met u doelgerichte verbeterplannen waardoor kansen ontstaan om uw positie in de markt en in de supply chain te versterken.

Sfeerafbeelding Fontys

Wat vragen wij van u?

Tijd om een groep van 4 of 5 vierdejaars studenten Bedrijfsmanagement MKB intensief kennis te laten maken met u en uw bedrijf, uw ambities en problemen. En de bereidheid om in nauw overleg en samen met studenten en hun begeleider/ docent een scan van uw onderneming te maken. Het project loopt van september 2020 tot en met januari 2021, een half jaar dus.

Wie bent u?

Een drukbezet ondernemer met een bedrijf dat behoort tot de maakindustrie en/of automotive industrie of toeleverancier is van deze industrie in de Brainport regio en bij voorkeur meer dan 20 medewerkers in dienst heeft (onze ervaring is dat het project dan het beste tot zijn recht komt).

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys