Inhoud opleiding

Inhoud

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, ieder semester uit twee periodes. Het propedeusejaar is gezamenlijke met de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM). Aan het einde van dit jaar zou je kunnen overstappen naar ORM. Vakken die tijdens de opleiding Commerciële Economie regelmatig terugkomen zijn Marketing, E-Marketing, Sales, Marketingcommunicatie, Marktonderzoek, Consumentengedrag en Engels. Ook krijg je o.a. training in communicatieve, sociale en beroepsvaardigheden. Hierbij moet je denken aan werken in teamverband, interviewen, vergaderen en presenteren.

Vorig jaar startten 233 studenten met deze opleiding, waarvan 50 startten met de opleiding Commerciële Economie Leisure Management.

Eigenschappen van een CE student:

- Nieuwsgierig
- Doorzetter
- Werkt graag met anderen samen
- Commerciële instelling
- Creatief
- Jezelf kunnen presenteren
- Weten wat je wilt
- Taalvaardigheid in Nederlands en Engels en rekenvaardigheid zijn in orde
- Goede studievaardigheden, voldoende inzet en discipline

Studenten tijdens een webinar
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is verdeeld in twee semesters. In het eerste semester volg je lessen en schrijf je een businessplan voor een innovatief product. In het tweede semester volg je ook lessen én schrijf je, samen met medestudenten een adviesplan voor een bestaand bedrijf.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 18-24 uur les
  • 10-12 uur projectwerk
  • 16-20 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  45%
  Zelfstudie
  35%
  Praktijk
  20%


  Bovenstaande uren geven een indicatie. In lesperioden heb je bijvoorbeeld meer lesuren dan in project- of toetsweken. Gemiddeld ben je 40 uur per week bezig met je studie.

  In allebei de semesters van het eerste jaar organiseren we een wedstrijd waaraan professionals uit het bedrijfsleven als jury meewerken. Fontys Best Business is er hier één van.

  In beide semesters van het eerste jaar organiseren we een competitief evenement waaraan professionals uit het bedrijfsleven als jury hun medewerking verlenen. Fontys Best Business is er hier een van.

  Fontys Best Business 2017

  Bij de opleiding CE dien je binnen één jaar alle studiepunten van de propedeuse te halen. Je weet daardoor vrij snel of de opleiding geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor de opleiding.

  Het tweede jaar

  Tijdens je tweede studiejaar maak je een verdiepingsslag. In het eerste semester ga je dieper in op de beroepsrol ‘De Marketing Manager’ en pak je vanuit die functie meerdere projecten op, zoals het schrijven van een strategisch marketingplan. Tijdens het tweede semester ga je aan de slag met het onderwerp sales- en innovatiemanagement. Als commercieel econoom moet je immers in staat zijn je staande te houden in de wereld van morgen.

  Het derde jaar

  Je derde jaar start met een stage bij een bedrijf, twintig weken lang. Je hebt zelf invloed op de keuze van het bedrijf en de opdracht. Een buitenlandstage is ook mogelijk. In de tweede helft van dit jaar volg je een minor ofwel een specialisatieprogramma. Je kunt kiezen voor een verbredende Fontysminor, of voor een verdiepende minor die wordt aangeboden door de opleiding CE (dit zijn Sales Management en Communicatie). De keuze is aan jou. Ook minors buiten Fontys en in het buitenland zijn mogelijk. Studenten die verder willen studeren aan een universiteit kunnen in dit semester een schakelprogramma volgen. Wie voor dit programma kiest, kan dan bepaalde universitaire studies versneld afronden.

  Het vierde jaar

  De eerste helft van het vierde jaar is volledig Engelstalig. Je gaat aan de slag als export manager. Samen met je projectgroep schrijf je voor een bedrijf een exportplan. Hiervoor verrichten jullie onderzoek - vaak in het buitenland - en adviseren jullie het bedrijf hoe het over de landsgrenzen heen kan kijken. Daarna start het laatste gedeelte van je opleiding: het afstuderen. Bij een bedrijf dat je zelf kiest of uit onze databank. Tijdens deze afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd in een grote, afrondende opdracht. Het einde van de opleiding en een mooie (op)start voor jouw toekomst!

  Tijdens de studie word je ook getraind in communicatieve, sociale en beroepsvaardigheden, zoals het werken in teamverband, interviewen, vergaderen, presenteren en het analyseren van problemen.

  Overzicht hoofdvakken per semester

  Student - docent ratio

  Wist je dat de student - docent ratio gemiddeld 20 studenten per docent is?

  Grootte studie

  Wist je dat de grootte van de totale studie 600 studenten is?

  Opdrachtgevers projecten

  Wist je dat studenten projecten uitvoeren voor opdrachtgevers als Woonbedrijf, Eindhovens Dagblad, Philips, Jamin, DuyvisWiener, Mekka Food en nog veel meer?

 • Studieschema

  Hieronder vind je de opleiding schematisch weergegeven. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. In elk semester staat in de lessen en projecten een ‘beroepsrol’ centraal. De vakken en het project in die periode sluiten daarbij aan.

  Hoe ziet de opleiding eruit?

  STUDIEJAAR 1 (PROPEDEUSE)ONDERNEMENDE MANAGERJUNIOR CONSULTANT
  Het schrijven van een businessplan voor een nieuw innovatief product. Hoofdvakken: marketing, algemene economie, bedrijfseconomie, e-marketing, Engels, recht, management & organisatieHet schrijven van een adviesplan voor een bestaand bedrijf uit je eigen netwerk. Hoofdvakken: consumentengedrag, marketing, e-marketing, sales & accountmanagement, Engels, bedrijfseconomie, marktonderzoek & statistiek
  STUDIEJAAR 2MARKETING MANAGERSALES- EN INNOVATIEMANAGER
  Het schrijven van een strategisch marketingplan en een marketingcommunicatieplan. Hoofdvakken: strategische marketing, e-marketing, marktonderzoek, marketingcommunicatie, EngelsHoe wordt innovatiemanagement toegepast in de praktijk? Hoofdvakken: dienstenmarketing, innovatiemanagement, customer relationship management, sales management, Engels
  STUDIEJAAR 3ORIËNTERENDE STAGELEERKRING EN SPECIALISATIE
  Gedurende 20 weken ga je individueel stage lopen bij een bedrijf om praktijkervaring op te doen in een "levensechte" beroepssituatie en breng je de geleerde theorie in praktijk.In dit semester bereid je je voor op het afstuderen en volg je een minor om je in een vakgebied verder te specialiseren.
  STUDIEJAAR 4EXPORT MANAGERAFSTUDEERSTAGE
  Voor een bestaand bedrijf ga je nieuwe (buitenlandse) markten zoeken en een exportplan schrijven. Hoofdvakken: selling- and sales management, supply chain management, marketingcontrol.In dit semester ga je voor een bedrijf aan de slag met het individueel uitvoeren van (markt)onderzoek en het schrijven van een afstudeerrapport.
 • Struikelvakken

  In je opleiding krijg je vakken als bedrijfseconomie, statistiek en marktonderzoek. Bedrijfseconomie speelt een rol bij o.a. het kunnen berekenen van kostprijzen, het kunnen bepalen van de financiële gezondheid van je bedrijf en het kunnen aantonen dat een bepaald product daadwerkelijk voldoende omzet zal opbrengen.

  Zonder kennis van statistiek en marktonderzoek kun je nooit goed vaststellen of je producten wel goed genoeg voldoen aan de wensen van klanten in jouw markt. Kortom het is dus belangrijk dat je cijfermatig sterk bent.

  Nederland is klein op de wereldkaart, maar heeft een open economie met heel veel import en export. Dat betekent dat je in je loopbaan te maken krijgt met buitenlandse klanten of leveranciers. Een student CE moet dan ook minstens de Engelse taal goed beheersen om in zijn beroep succesvol te kunnen zijn. Maar even belangrijk is je beheersing van het Nederlands, want zeg eens eerlijk: zou jij als directeur het adviesrapport van jouw commerciële medewerker nog serieus nemen als daar veel taalfouten en onlogische zinnen in staan?

  Hoe kun je deze vaardigheden verbeteren?

  Voor Engels wordt de zogenaamde ‘refresher course’ aangeboden tijdens de eerste 8 weken van de studie. Deze is speciaal gericht op studenten met een laag instapniveau voor Engels. Voor Nederlands gaan we bij het vak ‘taalvaardigheden’ werken met het digitale programma Hogeschooltaal, waarbij je naar hartenlust kan blijven oefenen. Voor rekenen kunnen we een boek ter zelfstudie aanbevelen: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO. Maar je kunt deze vaardigheden ook voor aanvang van de studie oefenen, online is er behoorlijk veel oefenmateriaal te vinden.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  Stage is een belangrijk onderdeel bij de opleiding Commerciële Economie. Je gaat tijdens je studie tweemaal op stage. In het derde studiejaar volg je een oriënterende stage en in het vierde studiejaar ga je afstuderen bij een organisatie.

  Oriënterende stage

  In het derde jaar ga je tijdens 20 weken stage een opdracht uitvoeren bij een bedrijf. Je kiest zelf het bedrijf en de opdracht die je aanspreekt. Ook een stage in het buitenland is mogelijk.

  Afstudeerstage

  Tijdens de tweede helft van het vierde jaar ga je een afstudeeropdracht uitvoeren bij een door jou uitgekozen bedrijf. Dit kan een bedrijf zijn uit onze databank, maar het is in de meeste gevallen een bedrijf dat je zelf hebt benaderd. Tijdens deze afstudeeropdracht laat je zien wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd in een grote, afrondende opdracht.

  Bedrijven waar onze studenten stage lopen en/of afstuderen:

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?

  Het jaar is opgedeeld in twee semesters (halve jaren). Elk semester bestaat weer uit twee periodes van ieder 10 weken. De laatste twee weken van elke periode zijn ‘toetsweken’. Hierin maak je toetsen over de stof die je in de voorafgaande 8 weken hebt geleerd.

  De lessen zijn meestal klassikaal, dus met 25 tot 30 studenten tegelijk. Natuurlijk is elke les anders, maar over het algemeen geldt dat de lessen bestaan uit een combinatie van uitleg en het werken aan / bespreken van opdrachten. Uiteraard is er ook altijd de gelegenheid voor het stellen van vragen. Je krijgt les van docenten die veelal ervaring hebben in het commerciële beroepenveld.

  Voor de onderdelen van het opleidingsprogramma waar het gaat over houding en vaardigheden worden workshops gegeven. Tijdens de workshops ga je dus echt samen aan de slag met de gegeven theorie.

  Naast de lessen en workshops werk je samen met 4 of 5 medestudenten aan projecten zoals een ondernemings- of salesplan. Hierbij wordt je intensief begeleid door docenten en vaak ook door studenten uit hogere leerjaren. Aan het einde van het project krijgt elke student individueel vragen over het ingeleverde groepswerk, zodat ieder individu eerlijk beoordeeld wordt.

 • Studiebegeleiding

  Tijdens je studie word je intensief begeleid door je studieloopbaanbegeleider. Elke klas heeft een eigen studieloopbaanbegeleider. Dit is een docent die met je meedenkt over keuzes die je tijdens je studie maakt en die de voortgang van de studie regelmatig met je bespreekt. Je ziet de studieloopbaanbegeleider zowel klassikaal als individueel. Zeker tijdens de eerste twee jaren van de opleiding zie je de studieloopbaanbegeleider ongeveer wekelijks.

  Tijdens de projecten word je begeleid door een projectcoach waar je wekelijks overleg mee hebt samen met je projectgroep. De projectcoach geeft feedback op gemaakte stukken en kan bijvoorbeeld helpen om problemen op te lossen die plaatsvinden binnen de projectgroep. Ook zijn er spreekuren waarin vakdocenten vragen beantwoorden over de projectopdracht.

  Create Your Own Future

  Als opleider vinden we het erg belangrijk dat je goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat. Daarom bieden wij onze studenten een speciaal programma aan. Middels het programma “Create Your Own Future” begeleiden we je in je zoektocht ter oriëntatie op de arbeidsmarkt. Je krijgt sollicitatietraining en samen met de trainer ga je op zoek naar jouw ambitie voor de toekomst.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Studie in cijfers informatie kaart

  Uitval

  Oorzaken uitval na het eerste jaar zijn: 1. slechte studieresultaten (grootste gedeelte) 2. verkeerde studiekeuze Slechte studieresultaten worden soms veroorzaakt door het (te) hoge niveau, maar veel vaker door een gebrek aan studievaardigheden en discipline.

 • Typerend voor deze opleiding

  Typerend voor deze opleiding

  De 4-jarige hbo-opleiding Commerciële Economie is een brede marketing- en salesopleiding waarin persoonlijke betrokkenheid van docenten hoog in het vaandel staat. Tijdens de studie doe je veel ervaring op binnen bedrijven uit de regio (Brainport) dankzij de verschillende projecten die je doet. Tijdens je studie begin je daarmee al aan het bouwen van je netwerk in het bedrijfsleven.

 • Studie advies

  Aan het einde van het eerste jaar na inschrijving ontvang je een bindend studieadvies. De hoogte van het aantal studiepunten per advies kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER). Er zijn twee mogelijkheden:

  Positief studieadvies: Je hebt je propedeuse behaald en je mag doorgaan met de opleiding;
  Bindend negatief studieadvies: Als je na een jaar de propedeuse niet hebt behaald, dan krijg je een bindend negatief studieadvies. Mocht je een bindend negatief studieadvies krijgen, dan wordt je inschrijving door Fontys beëindigd. Je kunt je studie dan niet vervolgen bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of bij een soortgelijke opleiding met dezelfde ISAT code binnen Fontys Hogescholen. Uiteraard wil je het niet zover laten komen. Vraag daarom altijd om hulp bij je studieloopbaanbegeleider wanneer je denkt dat het niet goed gaat met je studie.
 • Studiereizen
 •   Malta


  Malta Studiereis 13 tot en met 17 november 2017

  Deze week zijn 25 Commerciële Economie en Commerciële Economie Leisure Management studenten in Malta. Dit in het kader van 'Global Business Development Manager' - semester 7.

  Dag 1

  Maandag 13 november zijn wij met een groep van 25 CE/CELM studenten vertrokken van Vliegveld Zaventem naar Malta. Voor veel studenten betekende dit vroeg opstaan en vervolgens een lange autorit naar Brussel. Keurig op tijd waren alle studenten op de afgesproken plaats en liepen we probleemloos door de douane naar de gate waar de Boeing van Ryanair al op ons stond te wachten. De vlucht naar Malta verliep vlekkeloos en precies op tijd zijn we geland. In de aankomsthal werden we opgevangen door een medewerker van AM Languages en na een korte rit met de bus werden we voor de deur van ons hotel afgezet.

  Soepeltjes (maar niet heus) werden we ingecheckt en kregen we de sleutels voor de kamers. Dat de indeling niet geheel, of beter gezegd, geheel niet, overeenkwam met de voorkeuren van onze studenten namen we even voor lief. Uiteindelijk zijn alle koppeltjes voor een korte opfrisbeurt naar de kamers gedirigeerd waarna er nog wat tijd was om de nabije omgeving van het hotel te verkennen.

  Om 16.30 uur sharp werden we met alle egards ontvangen door de staff van AM Languages, onze contactpersonen op Malta. De studenten hebben een presentatie gekregen van de Marketing Managers van Coca Cola en Corinthia Hotels. Verdeeld over 5 groepen zal voor deze organisaties een stevige marketingopdracht worden uitgewerkt waarna op vrijdag de presentatie bij deze bedrijven volgt.

  Na een gezellig diner in een restaurant aan zee werd nog een drankje genuttigd in een bruisende kroeg nabij het hotel. De leiding gaf het goede voorbeeld door op tijd in de veren te duiken en de studenten beloofden hetzelfde te doen aangezien er voor dag 2 een intensief programma wacht. Meer daarover morgen.

  Dag 2

  Dinsdag 14 november. Fris en fruitig stonden de studenten om 10.00 uur klaar voor een informatieve rondleiding door het stadje Sliema. Vanaf het hotel voerde de wandeling langs verschillende interessante bezienswaardigheden langs oevers van de baai van Sliema, vrij vertaald “vredige haven”. Dat Nederlanders een onderzoekend volk zijn bleek al snel want vanuit verschillende etablissementen werden onze studenten met een blik van herkenning begroet. De toer eindigde bij het uitzicht punt op Valetta en het moderne winkelcentrum.

  De middaguren werden gevuld met Engelse les waarin in groepen gewerkt werkt aan “presentation skills” in het kader van de opdrachten voor de bedrijven. Inmiddels regende het pijpenstelen en na de lunch stortten de studenten zich op de voorbereiding van de geplande bedrijfsbezoeken op woensdag. Vroeg in de avond werd met elke groep de voortgang van de opdracht besproken.

  Dag 3

  Woensdag 15 november. Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan Coca Cola en het Corinthia Hotel. Bij Coca Cola werden we rondgeleid door Abigail die enthousiast vertelde over de historie van Coca Cola op Malta. Drie informatieve filmpjes verder waren de studenten volledig op de hoogte van de historie, productie en distributie van Coca Cola op Malta. Diverse studenten grepen de gelegenheid aan om zo veel mogelijk gedetailleerde informatie te vergaren om op vrijdag een zo goed mogelijk plan te kunnen presenteren.

  Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Corinthia Hotel waar de studenten in een prachtige zaal werden bijgepraat over de historie van dit 5 sterren hotel. Vier stagiaires waarvan 2 uit Nederland en 2 uit Algerije en een masseuse gaven inzicht in de marketing en sales activiteiten van het hotel en de manier waarop de medewerkers van het hotel  de gasten van een onvergetelijke vakantie laten genieten. De rondleiding was indrukwekkend; prachtige ruime kamers, ruime vergaderzalen en diverse zwembaden met de zee op een steenworp afstand. Ook na deze presentatie en rondleiding maakten studenten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen.

  De middag was ingeruimd om aan de opdrachten te werken en de dag werd afgesloten met een gezellig diner.

  Dag 4

  Op donderdag stond een bezoek aan een glasblazerij en de historische plaatsen Mdina en Rabat op het programma. Het was vrij rustig in de bus en Iris, Ernest en ik trokken direct de meest voor de hand liggende conclusie dat de studenten op woensdagavond kennelijk lang waren doorgegaan met het uitwerken van de opdrachten. Joe, onze gids, bleek bijzonder goed op de hoogte van de historische feiten (altijd handig voor een gids).

  Eerst werd een glasblazerij bezocht en het was indrukwekkend om te zien hoe handig een bol heet glas in “no time” werd omgevormd tot een prachtige glazen bloem of zwaan. Ook mooi om te zien hoe onze studenten oprecht geïnteresseerd het proces volgden en dit vastlegden op foto en video. Uiteraard was er ook een winkel waar de bijzonder mooie producten verkocht werden.

  Na dit bezoek vertrokken we richting Mdina. Mdina is de oude hoofdstad van Malta en gesticht rond 800 voor Christus. Oorspronkelijk vormden Mdina en Rabat één stad maar na de val van het Romeinse rijk werd een deel van de stad ommuurd om de stad beter verdedigbaar te maken. Het deel dat buiten de muren bleef kreeg de naam Rabat. Joe leidde ons rond en overspoelde ons met leuke wetenswaardigheden tot we op het hoogste punt van de stad kwamen. Vanaf die plek hadden we uitzicht over vrijwel geheel Malta. Het was inmiddels lunchtijd en ieder kreeg de tijd om op eigen gelegenheid Mdina te bezoeken. Ernest en ik kozen voor om de kerk te gaan bekijken en vervolgens hebben we een bijzonder leuke en informatieve film over “The Knights of St. John” bekeken. Rond 13.00 uur vertrokken we weer richting Valetta en zijn de studenten weer aan de slag gegaan met de opdrachten. Op vrijdagochtend stond namelijk de presentaties van de uitgewerkte opdrachten bij AM Languages op het programma. De dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ op het dak van AM Languages. De Sangriá en het bier zorgden er voor dat de studenten, en onder lichte druk van de studenten, ook Iris, Ernest en Frank zich in staat achtten deel te nemen aan de Maltese versie van het oer-Hollandse koekhappen en het Egyptische mummificeren. De foto’s hiervan zullen we ter bescherming van alle direct betrokkenen niet breed verspreiden.

  Dag 5

  “The moment of truth”. Om 10.00 uur werden we wederom ontvangen bij AM Languages waar een klaslokaal in gereedheid was gebracht voor de presentaties. Naast de Fontys delegatie waren vertegenwoordigers van Coca Cola, het Corinthian Hotel en twee docenten van AM Languages aanwezig. Al snel werd duidelijk dat de studenten op een bijzonder serieuze wijze aan de slag waren gegaan met de opdrachten. In duidelijke, mooi uitgewerkte presentaties werden de resultaten van het marktonderzoek gepresenteerd waarna ook adviezen voor verbetering werden toegelicht. Duidelijk was dat de opdrachtgevers onder de indruk waren van de resultaten en deze intern zouden gaan bespreken om de verbeterpunten door te voeren. Ook vermeld mag worden dat Iris, Ernest en ik bijzonder trots waren op onze studenten. Na afloop werden alle studenten verrast met een “Certificate  of Attendance”.

  ’s Middags hebben de studenten voor een laatste keer kunnen genieten van een onverwacht zomerse dag maar werden net zo onverwacht getrakteerd op een fikse regenbui. Om 16.30 uur vertrokken we naar het vliegveld en werden Iris, Ernest en ik in de bus, door Dominique namens alle studenten, uitgebreid in het zonnetje gezet met als toegift een cadeau in de vorm van een flesje BAJTRA likeur met bijbehorend likeurglas en ansichtkaart. Allemaal niet nodig natuurlijk maar wel erg gewaardeerd! Na een meer dan voorspoedig vlucht zette we voet op Belgische bodem. Er werd uitgebreid afscheid van elkaar genomen waar hier en daar een traantje weggepinkt diende te worden. 

  Al met al was het een zeer geslaagde studiereis waar studenten, maar ook Iris, Ernest en ik, met plezier op terug zullen kijken.

  Vriendelijke groeten,

  Frank Vogels, Iris van Hest en Ernest van Wijk Docenten Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys