Inhoud opleiding

Inhoud

Tijdens de opleiding combineer je algemene vakkennis met specifieke en praktische branchekennis. Het eerste jaar gebeurt dat klassikaal. De jaren daarna ga je zélf actief op zoek naar de juiste expertise. Dat doe je samen met medestudenten via Challenge Based Learning (CBL). Het geleerde pas je direct toe in je werk, dat je één dag in de week doet. Tegelijkertijd scherp je jouw persoonlijke skills aan. Deze twee onderdelen noemen we 'Professionality'. Alles wat je tijdens de opleiding doet, gebeurt in de context van de creatieve industrie.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Opbouw van de opleiding

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is verdeeld in 4 kwartalen van 10 weken: 7 lesweken en 3 toetsweken. Ieder vak sluit je af met een (groeps)opdracht en/of een individuele kennistoets.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 3 dagen Vakkennis
  • 2 dagen Professionality

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  30%

  Sfeerafbeelding Fontys

  Studiepunten

  Om je propedeuse te halen heb je 60 studiepunten nodig. Met minimaal 54 punten word je toegelaten tot het tweede jaar. Ook in de jaren die volgen heb je telkens 60 studiepunten nodig. ​

 •   Propedeuse: jaar 1

  Vaste weekplanning

  Je werkt tijdens de opleiding met een vaste weekplanning. Twee van de vijf dagen besteed je aan jouw carriére: één dag draait om persoonlijke groei en één dag om het opdoen van werkervaring. Deze twee onderdelen samen noemen we 'Professionality'. De overige drie dagen werk je aan je vakkennis. Je volgt dan communicatie-gerelateerde lessen.

  Vakken algemeen

  • Communicatietheorie
  • Concepting
  • Copywriting
  • Onderzoek
  • Media design
  • Engels
  • Marketing
  • Academic skills

  Vakken creatieve industrie

  Daarnaast introduceren we je in de verschillende branches van de creatieve industrie. Je volgt inspirerende werkcolleges om je de theorie van deze vakken eigen te maken. De branchevakken die je krijgt zijn:

  • Music
  • Gaming
  • Events
  • Entertainment

  Persoonlijke groei

  Één dag in de week draait om persoonlijke groei en jezelf uitdagen om je te ontwikkelen op vlakken waarop je minder sterk bent. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor het leren reflecteren, het vergroten van je zelfkennis en het ontdekken van je dromen en ambities.

  Professionele groei

  Daarnaast bestaat één dag in de week uit het werken aan je aan je professionele groei. Je volgt colleges met gastdocenten, werkt aan projecten, brengt bezoeken aan bedrijven en je gaat aan het werk. Je stapt dan dus echt in het werkveld.

  Samen met je coach bepaal je wat voor jou interessant is en welke werkervaring bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele vaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld:

  • Opbouwen bij een festival
  • Vrijwilligerswerk doen bij een poppodium
  • Een website maken voor een beginnend artiest
  • Een communicatiecampagne bedenken voor de toneelvereniging bij jou om de hoek

  Terwijl je zelf een overzicht van je werkervaring bijhoudt in een persoonlijk portfolio leer je het werkveld kennen en bouw je aan je professionele netwerk. Je krijgt steeds meer een gevoel over waar jij wilt staan in de toekomst.

  Ervaar het zelf!

  Bekijk de video van deze opleiding en je pakt direct een beetje van de sfeer mee van het propedeuse jaar bij Communicatie IEMES.
 •   Hoofdfase: jaar 2 & 3

  Jaar 2

  Challenge based learning

  In het eerste semester van het tweede jaar dagen we je uit om richting te geven aan je eigen leerproces. Je gaat aan de slag met Challenge Based Learning!  In de veilige omgeving van je opleiding werk je een semester lang aan uitdagende vraagstukken uit de praktijk. Dit doe je onder begeleiding van een coach en samen met een groep medestudenten in een zogeheten company. Ondertussen ontwikkel jij je ook op individueel niveau en werk je hard aan je persoonlijke leerdoelen. Je hebt tenslotte een ambitie geformuleerd toen je aan deze challenge begon en wilt deze halen.

  Dialoogsessies, voortgangsvergaderingen, tools, expert-vragenuren én je coach helpen jouw team en jou individueel verder als je vastloopt. Op persoonlijk, praktisch én kennisgebied.

  Challenges zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe vertalen we onze bedrijfsidentiteit in een story naar onze doelgroepen?
  • Hoe kunnen wij als festival ons groene imago uitdragen?
  • Gaan we de strijd aan met onze ‘online concurrenten’ en zo ja, hoe dan?

  In het tweede semester van jaar twee kies je of je een minor doet of een meewerkstage.

  Jaar 3

  In het eerste semester van het derde jaar doe je óf een minor óf een meewerkstage. Dat is afhankelijk van de keuze die je maakte in jaar 2.

  In het tweede semester van jaar 3 pik je draad van het challenge based learning weer op.

 •   Afstuderen: jaar 4

  English Advanced Courses

  In het vierde jaar van je studie kom je terug naar Tilburg om één semester lang Engelstalige Advanced Courses (AC's) te volgen. Hiervan zijn er 4 verplicht, de overige 4 kies je zelf. Je hebt hierbij de keuze uit meerdere cursussen, waaronder:

  • Radio management
  • Theme park concepting
  • Consumer behaviour
  • Big data
  • Film studies
  • Music industry
  • Future media studies
  • Event

  Onderzoeksstage + afstudeerpresentatie

  Het tweede semester bestaat uit een onderzoeksstage van zo'n 20 weken en een zogeheten afstudeerassessment. Dit is een presentatie waarin je laat zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

 • Struikelvakken

  Nederlands & Engels

  Voor de opleiding Communicatie IEMES is het belangrijk dat je goed uit de voeten kunt in het Engels en in de Nederlandse geschreven taal. Voor Engels doe je aan het begin van het eerste jaar een instaptoets zodat je het onderwijsaanbod krijgt dat bij je past. Beheers je het Engels onvoldoende, dan adviseren we je om te investeren in bijlessen. Boek bijvoorbeeld een vakantie in Engeland of regel er een taalcursus.

  Coaches

  Gedurende de opleiding werk je onder begeleiding van je coaches verder aan je professionele taalvaardigheden in het Engels en in het Nederlands.

  Beheers je het Engels onvoldoende, investeer dan in jezelf en regel bijlessen, een taalcursus of een individuele vakantie in Engeland. Vooral die laatste twee zijn behalve nuttig ook nog eens ontzettend leuk om te doen.
 • Stage en afstuderen

  Meewerkstage/minor in jaar 2 of 3

  Aan het eind van het tweede jaar of aan het begin van het derde jaar doe je een meewerkstage of een minor van ongeveer 20 weken. De meewerkstage regel je zelf en mag je in Nederland of in het buitenland doen. De minor kies je ook zelf, uit het interessante aanbod van Fontys ACI, Fontys of bij een opleiding elders. De meeste studenten beginnen met hun meewerkstage/minor in september. Maar voor bijvoorbeeld het festivalseizoen kun je de volgorde stage/minor ook omdraaien en in februari starten.

  Afstudeerstage in jaar 4

  Het afstudeerjaar bestaat uit een semester Advanced Courses, een onderzoek- ofwel afstudeerstage van zo’n 20 weken en een afstudeerassessment. Je afstudeerstageplek regel je zelf en mag zowel in Nederland als in het buitenland zijn. Je afstudeerassessment is een presentatie over je afstudeerfase, je totale studie en alles wat je daaromheen gepresteerd hebt. Het assessment vormt het bewijs dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

  Nieuw sinds 2019: Challenge Based Learning afstuderen

  Sinds schooljaar 2019-2020 biedt Communicatie IEMES vierdejaars studenten de mogelijkheid om af te studeren via de zogeheten CBL-afstudeerroute. Onder begeleiding van studycoaches ga je samen met andere vierdejaars een schooljaar lang zelfstandig aan de slag met complexe vraagstukken uit of gericht op het werkveld. Vraag onze studicoördinator naar de voorwaarden.

  Onze studenten lopen stage bij bedrijven als Warner, Extrema, RTL, Talpa, Mojo en Universal en Amsterdam Dance Event.
  Maar ook bij bedrijven waar je dat niet meteen zou verwachten, zoals Sligro, Rabobank en Shell.
  Veel van die bedrijven hebben een sterke connectie met de wereld van events, entertainment en gaming.
  Natuurlijk hebben we een vangnet voor als het je niet lukt om een stageplek te vinden.

  Minor

  Minors ACI

  Afstudeerevent CBL juni 2019

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe krijg je les?

  Afwisselend school-werkveld

  Communicatie IEMES is een fulltime studie: je bent of op school of werkt bij een bedrijf of organisatie. Je krijgt theorie afgewisseld met werkcolleges waarin docenten je intensief begeleiden.

 • Studiebegeleiding

  Je eigen personality coach

  Elke week werk je één dag aan persoolijke groei. Jouw eigen personality coach begeleidt je hierbij. Samen ontdek en ontwikkel je jouw eigen kwaliteiten, leer je om te reflecteren, vergroot je je zelfkennis en ontdek je wat jouw dromen en ambities zijn.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Extra ondersteuning door StudentPlus

  Bij Fontys ACI geloven we in het creëren van kansen en mogelijkheden. In verder kijken dan wat op het eerste gezicht mogelijk is & in het vergroten van de kracht en het talent van studenten.

  Maar wat als studeren voor jou niet vanzelfsprekend is? Wat als je door een studiebeperking* gehinderd wordt in de voortgang van je studie? Ook dan kun je bij Fontys ACI terecht, voor extra begeleiding of ondersteuning. Studentplus biedt ondersteuning bij studiebeperkende omstandigheden die niet van voorbijgaande aard zijn. We gaan uit van jouw mogelijkheden, en kijken wat jij nodig hebt om je studie tot een goed einde te brengen. Zodat jij aan het eind van de rit met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op gaat.

  Kijk voor meer algemene informatie op de pagina 'studeren met een beperking' (link hieronder). Heb je nog vragen? Mail deze naar acistudentplus@fontys.nl, dan nemen we contact met je op.

  *Met studiebeperking bedoelen we alle omstandigheden (bijv. dyslexie, adhd, autisme, depressie, lichamelijke aandoeningen, mantelzorg, thuissituatie) die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en een belemmering kunnen vormen bij het volgen van een studie of die tot studievertraging kunnen leiden.

  Studeren met een beperking
 • Studie in cijfers

  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor je opleiding en de plaats waar je die wilt volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt. Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort op de belangrijkste zaken zoals o.a. studenttevredenheid en arbeidsmarkt. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  Communicatie met specialisatie in de creatieve industrie

  • Vanaf dag één ben je actief in 'het werkveld' en bouw je een professioneel netwerk op in de creatieve industrie.
  • Je voert opdrachten uit voor festivals, radio, televisie, pretparken, cultuurpodia, de film- en game-industrie.
  • Je leert creatieve communicatieconcepten en formats te ontwikkelen en zodoende beleving te creëren.

  Werkgevers in de creatieve industrie

  • Onze afgestudeerden werken bij communicatie- en evenementenbureaus, tv-producenten, cultuurpodia, pretparken.
  • De creatieve industrie benadert ons actief bij hun zoektocht naar nieuw talent.
  • Natuurlijk kun je met je diploma ook aan de slag bij werkgevers buiten de creatieve industrie

  De IEMES-opleidingen zijn bijna twintig jaar geleden ontstaan vanuit een piepkleine hbo-cursus Music Management. Daar leerden cursisten die graag in de muziekindustrie wilden werken hoe die wereld in elkaar steekt met muziekrechten en intellectueel eigendom. Een expertise die we nu nog steeds in huis hebben. IEMES is gegroeid en beslaat nu de volle breedte van de entertainmentindustrie.