Switchen naar een andere opleiding

Je hebt als Fontysstudent de mogelijkheid om vóór 1 februari van het lopende studiejaar over te stappen naar een andere opleiding binnen het aanbod van economische Fontys opleidingen. Hierdoor kun je succesvol doorstromen - met zo min mogelijk studievertraging - wanneer je erachter komt dat de studie toch niet goed bij je past.  

Switchen is maatwerk en kan tot 1 februari. Het is mogelijk om de overstap te maken naar één van de onderstaande opleidingen:

    • Accountancy
    • Bedrijfskunde
    • Commerciële Economie
    • Communicatie
    • Finance & Control
    • Finance, Tax & Advice
    • International Business
    • International Lifestyle Studies
    • Logistics Management
    • Ondernemerschap & Retail Management
    • Vastgoed & Makelaardij

    Elke student van Fontys kan switchen binnen het aanbod van economische Fontys opleidingen. Wel moet je als student voldoen aan de ‘reguliere instroomeisen’. Dit betekent dat je:

    • het juiste profiel / vakkenpakket op de middelbare school had. Of;
    • een geschikte mbo4 vooropleiding. Of;
    • een succesvol afgelegde 21+ toets kan laten zien.

    Mocht je niet aan deze eisen voldoen, bespreek dit dan met je studiecoach. Hij of zij helpt je om de juiste stappen te nemen.

    Verplichte intake andere opleiding 

    Als je overstapt naar één van deze opleidingen krijg je daar eerst, vóór 1 februari, een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de opleiding naar de competenties die je al beheerst (in tegenstelling tot details per vak) op basis van de studieonderdelen die je al behaalde. Vervolgens wordt er een maatwerkprogramma voor je opgesteld met daarin onder andere welke studieonderdelen je wel/niet moet doen. Dit programma legt de betreffende opleiding voor aan de examencommissie. 

    Toetsing 

    De examencommissie van de ontvangende opleiding stelt vast: 

    • welke vrijstellingen uit het propedeuseprogramma van de nieuwe opleiding worden verleend;
    • wat het exacte moment is waarop je kan starten bij de nieuwe opleiding;
    • welke eventueel aangepaste toetsmomenten / toetsvormen gehanteerd worden;
    • op welke datum in de toekomst zal worden bepaald of je 'verder mag' of een bindend negatief studieadvies (BNS krijgt.

    Hierbij is mogelijk dat de nieuwe opleiding van jou een extra inspanning vraagt om de switch zo goed mogelijk te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan: het inhalen van studieonderdelen via zelfstudie; het volgen van een programma van meer dan 30 EC’s per semester.