Oriëntatiedag

Oriëntatiedag 3 februari 2018

Naast de reguliere Open Dagen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is er 3 februari 2018 een aparte oriëntatiedag voor de Academie voor Muziek- en Musicaltheater. Je kunt dan een dag als student met ons meedraaien. In lessen, workshops en voorlichtingsblokken wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de muziek- en musicaltheaterstudie.

Meeloopdag

Wegens grote belangstelling voor deze studie zijn er geen andere mogelijkheden om mee te lopen of op een andere dag langs te komen.

Aanmelden Oriëntatiedag

Aanmedlen kan vanaf 1 december 2017. Bij aanmelding geef je aan voor welk(e) uitstroomprofiel(en) je kiest:

  • Zanger/Acteur (ZA) of
  • Klassiek Zanger/Acteur (KZA) (Muziektheater) of
  • Triple Threat of Danser/Zanger (DZ) (Musicaltheater).