Stage

De stage (in het vierde studiejaar) van de opleiding Musicaltheater heeft als doel ervaring op te doen als zelfstandig musicaltheaterperformer in het professionele werkveld. In het stagejaar zoekt de student aansluiting bij een segment van het professionele circuit en zorgt de student ervoor dat hij/zij artistiek en fysiek in conditie blijft, zich verder ontwikkelt en werkt aan het uitbouwen van zijn netwerk binnen het professionele werkveld. De stage kan plaatsvinden binnen een gezelschap, ad hoc (eigen) productiekern in samenwerking met een productiehuis, werkplaats of theater(s). Het gehele stagejaar is erop gericht dat de student in onbekende situaties eigen kwaliteiten leert inzetten, daardoor aansluiting vindt met het professionele circuit en weet wat hem/haar te doen staat om zelfstandig een professionele carrière op te bouwen.
Naast zijn stage brengt de student (4e jaar MTH) een “Eigen werk” (maker/samensteller proces) en legt een volledig ‘dramaturgisch dossier’ aan in het kader van zijn (solo)voorstelling.