Studiekosten

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Voor studenten, die zich in studiejaar 2019-2020 voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, gaat voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 
Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor collegegeld, moet je ook rekening houden met andere kosten zoals voor introductie, boeken, readers, dictaten en excursies.

Studiefinanciering

Als je studeert aan een voltijdopleiding en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening) en een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.
Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kijk je op www.duo.nl

Zie ook Collegegeld, voor uitgebreide informatie en voorwaardenAanvullende kosten

Naast het wettelijk voorgeschreven collegegeld dien je rekening te houden met de volgende kosten:

• Boeken en readers € 200,-*
• Materialen en gereedschappen € 250,-*
• Excursies / museumbezoek / theatervoorstellingen € 120,-*
Om de theorie te ondersteunen en je beeldende visie te toetsen aan die van professionals in de beeldende kunst en vormgeving, worden er regelmatig excursies gehouden in binnen- en buitenland. Kosten en programma zijn afhankelijk van de studiefase en de excursie.

*geschat op basis van ervaring.

Ook na het eerste studiejaar zijn er onkosten m.b.t. bovenstaande posten. De kosten zijn afhankelijk van studiefase, studieprogramma en individuele behoefte.

Fotocamera en laptop

Een (eventueel digitale) fotocamera en een laptop zijn belangrijke instrumenten tijdens je studie. Fontys Hogeschool voor de Kunsten beschikt over vaste computers en een aantal uit te lenen laptops en camera’s. Ga er vanuit dat je tijdens je studie een laptop en camera aan moet schaffen. In de toegezonden informatie na je toelating en gedurende de eerste lesweek krijg je meer voorlichting over technische specificaties.