Eénjarige bachelor opleiding Docent Dans

Eenjarige voltijdopleiding

Altijd in beweging!

De praktijk van danseducatie wordt steeds veelzijdiger. Niet alleen in primair en voortgezet onderwijs zijn vakdocenten nodig, ook in educatieve gezelschappen en community arts is er behoefte aan de kwaliteit van geschoolde medewerkers. Om deze praktijk goed toegerust tegemoet te kunnen treden, biedt Fontys Academie voor Danseducatie in Tilburg een eenjarige opleiding aan voor dansers die niet langer dan vijf jaar geleden een bachelor dans hebben afgerond.

De eenjarige Bachelor opleiding aan de Academie voor Danseducatie gaat uit van eerder verworven competenties. De studenten moeten aan het eind van het jaar voldoen aan dezelfde eisen als de afgestudeerden aan de vierjarige opleiding Docent Dans. Vakken als algemene didactiek, verdiepende didactiek, ontwikkelingspsychologie en muziek komen aan bod en de studenten krijgen persoonlijke coaching tijdens hun diverse werkveldstages. Ze schrijven leerplannen en een afstudeeronderzoek en maken eigen choreografisch werk. In de module Kunst algemeen krijgen ze informatie die ze nodig hebben in hun werk als kunstvakdocent of docent CKV.

Studente Axelle de Rore, die in een heldere korte film aan het woord komt, wilde vooral didactisch en methodisch beter worden. ‘Ik word heel breed opgeleid. Ik krijg met alle leeftijden te maken’, vertelt ze enthousiast. ‘De opleiding is individueel gericht. Samen met een coach ga ik specifiek in op hoe ik dingen kan aanpakken, hoe ik de theorie kan omzetten naar een praktijk die bij mij past. Ik ontwikkel me tot de docent die ík ben.’

De studenten bestuderen de lesstof deels zelfstandig, deels samen met studenten van de hoofdfase of afstudeerfase. Soms trekken zij in tweetallen op. Dit past binnen de filosofie van een ‘learning community’ die aan de basis van de opleiding ligt, waar sprake is van een gelijkwaardige uitwisseling van kennis tussen docenten en studenten, jongere- en ouderejaars. Studieleider Dagmar Hoorn benadrukt: ‘Deze opleiding bestaat voor het merendeel uit theorie. Door studenten aan elkaar te koppelen kunnen zij elkaar 360 graden feedback geven en leren van peers. In deze opleiding beoordelen we alleen op ‘behaald’ of ‘niet behaald’, omdat de persoonlijke ontwikkeling belangrijk is. Het accent ligt op de positieve elementen: waar zijn we trots op?’

Inspireren, experimenteren en innoveren zijn competenties die de studenten als een tweede natuur moeten kunnen hanteren, naast hun vakkundigheid in het lesgeven. De studenten kiezen een eigen dansspecialisatie. Dat kan klassiek, modern, jazz of urban zijn. Het hoeft niet de dansvorm te zijn uit hun eerdere studie. Omdat zij al geschoold zijn in de praktijk van dans, moeten zij elke stijl makkelijk op kunnen pakken.

De afgestudeerden vinden een baan in de actieve cultuurparticipatie, in het onderwijs of in community arts. Zij werken als vakdocent dans, maar ook als dansconsulent, educatief medewerker of onderwijsontwikkelaar.

De opleiding kreeg in de Keuzegids HBO voor 2017 het predicaat ‘topopleiding’. Dagmar Hoorn omschrijft het als ‘pittig’. ‘Het is een intensief traject. In het intakegesprek verkennen we de wensen en de mogelijkheden. Wil je de opleiding volgen naast een baan of het runnen van een dansschool, dan kun je de modules die je volgt eventueel over twee jaar spreiden.’

Tekst: Jolanda Keurentjes

Overzicht van het lesprogramma:

Het onderwijs binnen de Academie voor Danseducatie is vormgegeven in leerarrangementen waarbinnen een aantal onderwijsactiviteiten geclusterd zijn die onderling samenhang vertonen en bijdragen aan eenzelfde ontwikkelingsgebied.

Docentschap Onderwijs:

 • Docentschap VO2/ stage
 • Leerplan
 • Docentschap algemeen
 • Kunst Algemeen (KuA)
 • Oriëntatie docentschap PO

Persoonlijke profilering:

 • Verdiepende didactiek/ stage AKKE
 • Leerplan
 • Zelfleiderschap
 • Afstudeeronderzoek
 • Sollicitatie

Dansmaker:

 • Dansmaker

Theorie:

 • Muziek
 • Ontwikkelingspsychologie

Toelatingsvoorwaarde:

Deze opleiding is bedoeld voor alumni van de bachelor Dans die niet langer dan vijf jaar geleden een bacheloropleiding Dans hebben afgerond. De eenjarige voltijdopleiding omvat 60 studiepunten en leidt samen met de EVC’s van de bachelor Dans tot de graad Bachelor of Education. De mogelijkheid bestaat om modules te spreiden over twee jaar, dit indien men de opleiding bijvoorbeeld wil combineren met een baan. Iedere student heeft een intake gesprek waarin o.a. de mogelijkheden voor spreiding van de modules in beeld worden gebracht. In het gesprek zal ook de mogelijkheid voor het verkrijgen van eventuele vrijstellingen n.a.v. EVC’s besproken worden.

Aanmelden

Je start met een verzoek tot inschrijving via Studielink voor "Docent Dans voltijd". Na twee werkdagen ontvang je van Fontys Hogeschool voor de Kunsten een mail met een link naar het aanmeldformulier. Daarop kies je specifiek voor de "1 jarige voltijd Docent Dans".

Voor meer informatie:

Neem contact op met de Academie voor Danseducatie via fhkdanseducatie@fontys.nl