Inhoud opleiding

Wil je jouw passie voor dans delen, overbrengen en uitdragen?

De bachelor Docent Dans leidt talent op met vele beroepsmogelijkheden in het brede spectrum van het werkveld. Onze enthousiaste docenten staan voor kwaliteit en zijn veelal zelf werkzaam in het veelzijdige werkveld van docent, dansmaker en performer. De hedendaagse docent Dans is onder andere werkzaam in:

  • het regulier onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs)
  • de kunsteducatie
  • de amateurkunst
  • community-art

Centraal in de opleiding staat:

  • het docentschap (methodiek/didactiek, gericht op verschillende doelgroepen in het onderwijs en amateurwerkveld
  • dansmakerschap en performerschap (ontwikkeling en onderzoek eigen techniek en creativiteit)

De opleiding bouwt kennis en artisticiteit in fases op en geeft je steeds meer ruimte van 'gestuurd door de academie' naar 'zelfsturing'. Je wordt een veelzijdig inzetbare docent en kunt vanuit jouw profilering de verworven expertise ook vertalen naar andere kunstvakken en in verschillende binnen- en buitenschoolse werkvelden en doelgroepen.

We leiden je op vanuit je persoonlijk talent tot een docent die veelzijdig, authentiek, eigenzinnig, betrokken en bevlogen is met een scala aan beroepsmogelijkheden in het werkveld. Centraal in de opleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling tot docent dans, dansmaker en performer, waarbij jouw  kennen en kunnen worden gekoppeld aan artistieke competenties. Je gaat daarbij op zoek naar eigen authenticiteit en bewegingsvocabulaire. Het accent binnen de opleiding ligt op de combinatie van ontwikkeling en onderzoek uitgaande van de eigen techniek, creativiteit en didactiek, gericht op de diverse doelgroepen. De beroepspraktijk van de hedendaagse docent dans, dansmaker en performer bestaat uit een kleurrijk palet van mogelijkheden binnen het werkveld dat onder andere bestaat uit het regulier onderwijs, de kunsteducatie en de amateurkunst.

Een actuele, dynamische opleiding met een breed toekomstperspectief

Wanneer je afstudeert ben je een veelzijdig inzetbare (kunstvak-) docent die vanuit zijn dansprofilering zijn expertise kan vertalen naar andere dansstijlen en naar andere kunstvakken in verschillende binnen- en buitenschoolse werkvelden en doelgroepen. Je kunt dan gaan werken als Vakdocent Dans, Consulent Dans, Educatief Medewerker, Kunstvakdocent en Docent CKV Voortgezet Onderwijs, maar ook als onderwijsontwikkelaar, dansmaker of performer bij educatieve gezelschappen.

Topopleiding 2019: voor het zesde jaar op een rij!

Deze opleiding heeft in de Keuzegids HBO Voltijd die in oktober 2018 verscheen het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen, voor het zesde jaar op een rij!

De Keuzegids wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

Bij de samenstelling wordt onder andere gebruikgemaakt van gegevens uit de Nationale Studentenenquête, de instroomcijfers en slaagpercentages HBO-raad en accreditatierapporten van de NVAO.

Bachelor voltijdopleiding Docent Dans

Eenjarige voltijd bacheloropleiding