Regionaal & Internationaal

Regionaal en Tilburg Dansstad

De Academie voor Danseducatie is onderdeel van Tilburg Dansstad. Hierbinnen bestaat een collectieve benadering door het jaar heen van alle dansactiviteiten, marketing en educatie. De verschillende partners behouden hierin ieder hun eigenheid, maar nemen samen de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er in Tilburg altijd iets te doen en te zien is op het gebied van dans en dat talentvolle dansers en makers in Tilburg een volwaardige artistieke loopbaan kunnen ontplooien.

Internationaal

De sector Dans heeft veel initiatieven genomen binnen internationale samenwerking. Het accent ligt hierbij op kwaliteitsverbetering door uitwisseling van docenten en studenten. Je kunt een deel van je stage doorbrengen bij één van de buitenlandse opleidingsinstituten waarmee we contact hebben, gebruik maken van een internationale beurs of deelnemen aan een specifiek voor Docent Dans ontwikkeld internationaal uitwisselingsproject. Voor een afgestudeerde danskunstenaar is de reikwijdte van het werkgebied eerder globaal dan nationaal. Onder onze eigen studenten bevinden zich studenten uit België, Duitsland, Denemarken, Italië, Zweden, Zwitserland, Japan, China en diverse Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen.