Leren met en van elkaar is een essentieel onderdeel in de opleiding Docent Dans"

 

Opbouw

Je maakt kennis met het lesgeven in het primair onderwijs door het project Dans in de school. Door het project Where Art Meets Dance i.s.m. Museum De Pont maak je kennis met interdisciplinair werken. Daarnaast maak je met medestudenten en een coach/choreograaf een educatieve jeugddansproductie. Deze productie gaat op tournee langs basisscholen waar je voorstellingen en workshops geeft.  

In het tweede en derde jaar ligt het accent op ervarend leren, artistieke ontwikkeling, verdieping en signatuur. Dit wordt zichtbaar in jouw eigen werk. Je neemt zelf initiatieven en je onderzoekt je choreografisch talent.  
 
Je krijgt les in verschillende danstechnieken en -stijlen, didactische vaardigheden, kunst- en dansgeschiedenis, psychologie en anatomie. De dansante en danstechnische ontwikkeling krijgt vorm in de lessen klassiek, modern, jazz, urban en danslab. 

Leren met en van elkaar 
Leren met en van elkaar is een essentieel onderdeel in onze opleiding. In het kader hiervan neem je deel aan een interactieve werkweek die wordt georganiseerd door vierdejaarsstudenten. Door die lessen en activiteiten en het delen van ervaringen krijg je zicht op de ontwikkeling die jij als student gaat doorlopen. 

Ondernemerschap 

In het kader van het ondernemerschap stel je in het tweede jaar, op basis van onderzoek, zelfstandig een projectplan op voor een project dat in het derde studiejaar wordt uitgevoerd bij een educatieve of culturele instelling. Een andere mogelijkheid is om je projectplan te richten op een internationale en/of maatschappelijke uitwisseling. 

Naast dit lesaanbod loop je in dit jaar stage in het primair onderwijs met leerlingen van 4 tot 12 jaar. 

In het derde jaar loop je stage binnen de amateurkunsten met diverse doelgroepen en bij diverse instellingen.  
Vanuit het ondernemerschap voer jij jouw projectplan, dat je in het tweede jaar hebt geschreven, uit bij een zelfgekozen educatieve, maatschappelijke of culturele instelling of tijdens een internationale maatschappelijke uitwisseling. 
In de hoofdfase, het tweede en derde jaar, is ‘vrije ruimte’ voor jou opgenomen om eigen initiatieven aan de hand van jouw leervragen vorm te geven. Jij bepaalt dus deels zelf je onderwijsroute.

In het vierde jaar van de opleiding volgt de samensmelting van jou als docent, ontwikkelaar, dansmaker, performer en ondernemer. Er is bijna volledige zelfsturing met ruimte voor het verwerven van een eigen stijl door middel van verdieping en praktijkonderzoek.  

Werkervaring en onderzoek 
Naast de stages die je in het voortgezet onderwijs loopt, werk je 6 maanden in het (internationale) werkveld op een werkervaringsplek waar je ook onderzoek doet. Door het onderzoek dat gekoppeld is aan je persoonlijke profilering, verdiep jij jezelf in relatie tot docent, dansmaker of performer.  

Je hebt je de afgelopen vier jaar kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig dansdocent die kan werken in diverse dansrichtingen en kunstvakken, in verschillende onderdelen van het werkveld en voor diverse doelgroepen.