Darling Project

Darling Project

Maatschappelijk project waarbij studenten van verschillende opleidingen uit alle sectoren (theater, dans, beeldend, muziek) hun artistieke verworvenheden toepassen in de maatschappij (maatschappelijke verantwoordelijkheid) in een ander land.

Darling collection 2016