Where Art Meets Dance

Where Art Meets Dance, een project door alle leerjaren heen.

Het project Where Art Meets Dance is gericht op de drie pijlers van de opleiding: docent dans, dansmaker en performer waarbij ook kennis gemaakt wordt met de verschillende werkvelden. Het project loopt door de vier leerjaren en bevat zo ook een opbouwende lijn. Door deze opzet wordt ook gebruik gemaakt van de learning community binnen de academie, namelijk dat studenten uit verschillende leerjaren van én met elkaar werken.

In het eerste jaar gaan de studenten naar museum De Pont waar de aandacht wordt gevestigd op het vertalen van beeldende kunst naar een dansproduct waar ook muziek aan gekoppeld is. In groepjes kiezen de studenten één kunstwerk uit de collectie van De Pont waarmee ze gaan onderzoeken hoe dit vertaald kan worden naar dans. Het resultaat van het onderzoek (work in progress) wordt gepresenteerd in het auditorium van De Pont. Nadien vindt ook een koppeling met docentschap plaats, waarbij de studenten een workshop ontwikkelen voor het primair onderwijs rond hun gekozen kunstwerk en/of hun work-in-progress dansproduct. Leerlingen uit het primair onderwijs worden, na een bezoek aan museum De Pont, uitgenodigd op de academie om naar de work-in-progress dansproducten te kijken en meteen erna de workshop te beleven.

 

In het tweede jaar verdiepen de studenten zich in het doen van onderzoek vanuit de module Dansmaker en laten het work-in-progress dansproduct zien.  Nav dit proces maken studenten eveneens een workshop voor het amateurwerkveld dat in het derde jaar centraal staat. De derdejaarsstudenten coachen hierbij de tweedejaars waardoor ze hun ervaringen meteen kunnen delen en coachingvaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

In het derde jaar gaan de studenten ook aan de slag met een dansproduct waarbij ze nu een workshop maken voor het voortgezet onderwijs, opnieuw het werkveld dat in het komende jaar centraal staat. Hierbij leren ze van de vierdejaars hoe ze deze doelgroep kunnen benaderen, waarbij opnieuw de studenten in hun coachingsrol worden aangesproken.

In onze projectweek WAMD eind April worden zowel leerlingen uit het amateurwerkveld, als leerlingen uit het voortgezet onderwijs, primair onderwijs en MBO dans uitgenodigd op de academie om de dansproducten vanuit het onderzoeksproces te bekijken en natuurlijk om te genieten van het performerschap van onze studenten en iedereen kan een workshop ervaren die uiteraard gegeven wordt door de studenten van de Academie voor Danseducatie.

Ben je een leerling in het Voortgezet Onderwijs óf in het Amateurkunst Onderwijs en geïnteresseerd in deelname aan dit project met onze studenten? Meld je dan aan via het volgende e-mailadres: DanseducatieWAMD@hotmail.com