Toelatingen/Intake


Ontdek jezelf als muzikale inspirator

Het werkveld waarvoor de Academie voor Muziekeducatie opleidt is zeer divers, constant in beweging en kenmerkt zich bovendien door een steeds sterkere versmelting van verschillende kunstdisciplines. Dat is mooi, want dit levert voor professionals een groot aantal mogelijkheden op voor een heel eigen invulling van hun rol in dit dynamische werkveld.

Wat betekent dat voor jou?

De musicus die bij ons studeert ademt muziek. Hij of zij geniet van muzikale verscheidenheid en is gedreven om deze te verkennen. Tijdens de opleiding verdiept deze student zijn of haar vermogen om zich op muzikale wijze uit te drukken en is hij of zij nieuwsgierig naar de samenwerking met studenten van andere kunstdisciplines. Hij of zij ontwikkelt praktijkgerichte en theoretische muzikale kennis en vaardigheden die het fundament vormen van zijn artisticiteit. De student die bij ons studeert is in staat om na zijn opleiding in uiteenlopende contexten een betekenisvolle leerervaring te creëren voor zowel individuen als groepen in de diverse facetten van muziek- en kunsteducatie in de rol van ‘muzikale inspirator’. De student wordt in de volle breedte van het werkveld opgeleid maar krijgt ook de kans om zich hierin te profileren.

Vanuit zijn persoonlijk leiderschap ontdekt de student gedurende de opleiding welke plek hij in wil gaan nemen in het werkveld. Gedurende de opleiding krijgt de student de kans om zichzelf te profileren in een richting waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Hij vormt zijn eigen route én visie binnen het vakgebied van de muzikale inspirator. Hij beheerst de onderzoekende en ontwerpende vaardigheden om deze visie (verder) te ontwikkelen en te vertalen naar een muzikaal- en/of educatief product. Eenmaal actief in het werkveld is de student in staat om vanuit zijn ondernemende en reflectieve attitude de kansen te zien en benutten die het werkveld biedt.

Intake

Gezien alles wat het werkveld van haar professionals vraagt, is het erg belangrijk om erachter te komen of de Academie voor Muziekeducatie echt bij jou past en jij bij ons.

Door middel van de intake is het de bedoeling dat zowel jij als wij een helder beeld kunnen vormen van de mate waarin de opleiding aansluit op jouw persoonlijke ambities, artistieke ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Of het aanbod aansluit is namelijk afhankelijk van de combinatie van meerdere factoren, en we richten ons dan ook op de volgende drie pijlers:

1. Artistiek

Wat *creëer/speel je, hoe creëer/speel je, met wie creëer/speel je, wat is jouw signatuur? Dit staat voor ons boven alles.

1. Je hebt de onbedwingbare behoefte om te creëren/spelen.
2. Je zoekt een podium (in welke vorm dan ook) om je creaties te delen, om zo van betekenis te kunnen zijn.

2. Ambitie

Wie ben je en wat beweegt je, waar kom je vandaan en *waar wil je naartoe?

De opleiding vraagt een serieuze investering van haar studenten en docenten in tijd, energie en inzet. Het is dan ook van groot belang dat zowel jij als wij het gevoel hebben dat jij ook echt op je plek bent op de Academie voor Muziekeducatie. Tijdens de intake hebben we de gelegenheid om dit samen te onderzoeken, zodat we tot een weloverwogen besluit kunnen komen. Hiervoor maken we gebruik van opdrachten, gebaseerd op situaties uit de beroepspraktijk, waar je tijdens de intakedagen samen met andere kandidaten aan werkt. Op deze manier krijgen zowel jij als wij een goed beeld van wat je kunt verwachten tijdens de opleiding, en of dit bij jou past. Jouw persoonlijke voorstelling / presentatie zal bovendien natuurlijk ook veel over jouw ambitie kunnen vertellen.

3. Ambacht

Wat weet je, wat kun je?

De expertise van de professionals waartoe wij opleiden is direct gekoppeld aan hun eigen actieve muzikale expressie. Hierin heeft iedere professional zelfs een leidende, inspirerende rol. Dit vereist het nodige muzikale leiderschap. Ambachtelijke vaardigheden zijn daarbij van grote waarde. We vinden het daarom belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld hebben van alles wat jij op muzikaal gebied maakt, doet, kan en weet. We zijn benieuwd naar de *instrumenten die je bespeelt en/of leert bespelen, hoe je *samenwerkt/speelt hoe je jouw *zang inzet, *composities die je maakt of bewerkt of juist improviseert, producties die je maakt, programma’s waar je mee werkt, optredens die je doet of hebt gedaan, maar ook naar jouw *klankvoorstellingsvermogen en jouw *theoretische kennis. Die informatie is ook nodig om te kunnen bepalen of je bij de Academie voor Muziekeducatie op je plek bent.

Data intake

Er zijn twee toelatingsperiodes gepland. In het formulier dat je via de studentadministratie na aanmelding via Studielink ontvangt, kun je aangeven of je een bepaalde periode geen toelating kunt doen.

Toelatingsperiode 1

- deadline inleveren online toelating deel 1 uiterlijk 29 maart en deel 2 uiterlijk 1 april; meer info zie hieronder 

- fysieke toelating; één dagdeel op 26, 28 of 29 april; meer info zie hieronder

Toelatingsperiode 2

- deadline inleveren online toelating deel 1 uiterlijk 26 april en deel 2 uiterlijk 29 april; meer info zie hieronder

- fysieke toelating; één dagdeel op 25 of 27 mei; meer info zie hieronder


Houd, indien mogelijk, al deze data vrij in je agenda!

De opdracht

De toelating van de Academie voor Muziekeducatie behelst drie delen. We testen met name of je vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Je moet dus laten zien dat je basiskennis en vaardigheden voldoende zijn om tijdens je opleiding verder te ontwikkelen tot het gewenste niveau. De toelating zal in een ‘blended’ vorm plaats gaan vinden. Dat betekent dat onderdeel 1 en 2 online plaats zullen vinden en het derde onderdeel fysiek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Deel 1 - online

Gedurende een timeslot van maximaal 15 minuten krijg je de gelegenheid om geheel naar eigen inzicht een presentatie te geven waarin je ons laat zien, horen en voelen wat je allemaal doet op muzikaal gebied. Je laat jouw vaardigheden op je instrument(en) horen en je laat ook wat vocaal werk horen. Indien je meerdere instrumenten bespeelt dan kan je dat bij dit onderdeel ook laten horen. Deze presentatie neem je op (video) en deel je met ons via youtube (klik op deze link: “Video verzenden naar Academie voor Muziekeducatie”).

Toelatingsperiode 1:

* Je levert je video uiterlijk 29 maart aan via de mail fhkmuziekeducatieaudities@fontys.nl. Noteer in de onderwerp regel van de mail je voornaam en achternaam, intake deel 1 AME.

Toelatingsperiode 2:

* Je levert je video uiterlijk 26 april aan via de mail fhkmuziekeducatieaudities@fontys.nl. Noteer in de onderwerp regel van de mail je voornaam en achternaam, intake deel 1 AME.

Deel 2 - online

Je theoretische kennis en solfègevaardigheden worden getest naar aanleiding van een aantal opdrachten die je ontvangt gebaseerd op een door ons vooraf bepaald lied. Tijdens deze test is het de bedoeling dat je jouw kennis en vaardigheden toepast bij de opdrachten die je gaat maken. Je krijgt 48 uur om deze opdrachten te maken.

Naar aanleiding van jouw video  en de uitwerking van de theorieopdracht, zal de toelatingscommissie bepalen of je uitgenodigd gaat worden voor het fysieke onderdeel van de intake. Je hoeft voor dit 3e onderdeel niets voor te bereiden.

Toelatingsperiode 1:

Op 30 maart ontvang je de opdracht voor deel 2 van de online intake.

* Je levert je theorieopdrachten uiterlijk 1 april  aan via de mail fhkmuziekeducatieaudities@fontys.nl.

Uiterlijk 16 april ontvang je bericht of je voor het 3e onderdeel (op 26 of 28 of 29 april) wordt uitgenodigd.

Toelatingsperiode 2:

Op 27 april ontvang je de opdracht voor deel 2 van de online intake.

* Je levert je theorieopdrachten uiterlijk 29 april  aan via de mail fhkmuziekeducatieaudities@fontys.nl.

Uiterlijk 17 mei ontvang je bericht of je voor het 3e onderdeel (op 25 of 27 mei) wordt uitgenodigd.

* De kwaliteit van het beeld en geluid zijn geen beoordelingscriteria, maar je moet wel duidelijk in beeld zijn.

Deel 3 – fysiek

Tijdens dit dagdeel zal jij samen met medekandidaten en studenten van onze opleiding aan de slag gaan met een opdracht die door de studenten van de opleiding is ontwikkeld. Je hoeft niets voor te bereiden maar neem wel je instrument(en) mee.

Naar aanleiding van onderdeel 3 zal de toelatingscommissie bepalen of we voldoende van jou gezien hebben om tot een beslissing te komen m.b.t. jouw toelaatbaarheid aan de academie. Uiterlijk 12 juni ontvang je hierover bericht.

Toelatingsperiode 1:

26, 28 of 29 april

Toelatingsperiode 2:

25 of 27 mei

Oefenopdracht

Om een beeld te krijgen van wat je kunt verwachten, vind je hier de opdracht (met 2 bijlagen) van het afgelopen jaar.

Theorie opdracht (ronde 2)

Bijlage 1 - Tante en oom in Laren - bladmuziek

Bijlage 2 - Tante en oom in Laren - muziekopname Herman van Veen

Waar letten wij op? Waar kijken wij naar?

Zie * in bovenstaande tekst

Tijdens de intakedag zullen we op een aantal dingen letten.

 • Creërend vermogen ofwel ARTISTICITEIT daar verstaan wij de volgende dingen onder:
  - vermogen tot creëren
  - originaliteit
  - eigenheid
  - visie
  - compositie/experiment
 • Waar wil je naartoe? Ofwel PERSOONLIJK LEIDERSCHAP daar verstaan wij de volgende dingen onder:- bevlogenheid- communicatieve vaardigheden- flexibiliteit- lef- samenwerking
 • Het AMBACHT. Daar verstaan wij de volgende dingen onder:-Instrument bespelen: Goede basis in speel-/zangtechniek (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek, presentatie), muzikaliteit (expressiviteit, interpretatie, toonvorming, dynamiek en timing), presentatie, houding en uitstraling- Zang: adem, houding, presentatie, intonatie, verstaanbaarheid- Klankvoorstellingsvermogen- Theoretische kennis: melodisch dictee, ritmisch dictee (met overbindingen), intervallen (alle intervallen binnen het octaaf), drieklanken (groot, klein, verminderd en overmatig met omkeringen), Prima Vista melodisch dictee, Prima Vista ritmisch dictee, Algemene muziekleer


  Algemeen

  Welke vooropleiding heb ik nodig?
  Je bent toelaatbaar met een havo- of vwo-diploma (er zijn geen specifieke profieleisen) of een mbo-diploma niveau 4.

  Buitenlands diploma
  Heb je een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken, we vragen je om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Nederlands of Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taal-eis.

  Niet de juiste vooropleiding?
  Heb je niet de juiste vooropleiding, dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek doen. Dit is een testdag waar je capaciteiten en aanleg op taal- en exact gebied worden gemeten. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Als je voor een extra toets in aanmerking komt, word je daarover door ons geïnformeerd. Je moet dit onderzoek gedaan hebben, voordat je kunt worden uitgenodigd voor de toelating (aanvullende eisen).

  Aanvullende eisen
  Naast de vooropleidingseisen, moet je ook aan ‘aanvullende eisen’ voldoen. Dit betekent dat je een toelating moet doen. De toelating duurt één volledige dag. Deze dag bestaat uit twee delen waarbij de toelatingscommissie met je gaat werken.

  Voorbereiden
  De Academie voor Muziekeducatie biedt samen met de andere 3 kunstvakdocentopleidingen (Dans, Theater en Beeldend) een Interdisciplinair Oriënterend Voortraject aan. Op 8 zaterdagen ga je in groepen aan de slag met het leren van basisvaardigheden, het leren kennen van een creatief proces en het maken van een interdisciplinair werk. Aan het einde van het traject is er een presentatiemoment en heb je een gesprek met een van de docenten waarin je feedback en advies ontvangt met betrekking tot het volgen van een van de 4 kunstvakdocentopleidingen.

  Sfeerafbeelding Fontys