Sfeerafbeelding Fontys

Docent Theater

Wij laten je spelen

Wij leren je maken

De Academie voor Theater leidt je op tot Docent Theater, een van de meest inspirerende beroepen die er zijn. Een theaterdocent maakt theater, helpt verhalen vertellen en reflecteert op de wereld.

Als je bent afgestudeerd, kun je lesgeven, regisseren en theater maken. Je beschikt over praktische vaardigheden, een creatieve eigen stijl en een persoonlijke visie op theater. Je bent een geëngageerde, artistieke persoonlijkheid en je weet wat er speelt in het werkveld. Klaar om aan de slag te gaan.

Wat leer je?

Op basis van je eigen spelplezier en talent ontwikkel je tijdens je opleiding inzicht, kennis en vaardigheden op het gebied van acteren, doceren en regisseren. Je leert toneelscènes ontwerpen en vormgeven, toneellessen aanbieden, spelers begeleiden en voorstellingen maken. Je leert ideeën te ontwikkelen tot concepten en die uit te voeren in projecten. Je leert een begin te maken met je beroepspraktijk.

Wat kun je van de studie verwachten?

De studie is als volgt opgebouwd:
1e jaar: ontwikkeling eigen theatrale vaardigheden, het 'eigen' instrument.
2e en 3e jaar: toepassen van theatrale vaardigheden in de praktijk (binnen- en buitenschools) via projecten en stages.
4e jaar: verdere ontwikkeling van eigen vakopvatting en relatie met de beroepspraktijk, in theorie (onderzoek) en praktijk (o.a. eindregie).

De opleiding kent een afwisselend programma van lessen, trainingen, producties, praktijklessen en stages.
Je verwerft kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van toneelspel, theorie, stem, beweging, didactiek en theatermaken.
Je hebt vakken als elementair spel, improvisatiespel, teksttoneel, spelprojecten, kunstgeschiedenis, dramaturgie, pedagogiek, didactiek, scènografie, koorzang, conceptontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

Jij wilt jouw passie voor theater overbrengen.
Je wilt acteren, regisseren en doceren.
De opleiding is niet makkelijk. Zelfstandigheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk voor het slagen.

Startmoment(en)

September

Opleidingstype

Hbo-bachelor

Studievorm

Voltijd

Lesplaats(en)

Tilburg

De data van de audtierondes zijn: 
Serie 1: ma. 23, di. 24, wo. 25 april 2018.
Serie 2: wo. 20, do. 21, vr. 22 juni 2018.

Meeloopdagen:
Medio december 2017
Medio maart 2018

Aanmelden gaat als volgt:
mail de datum van de meeloopdag,
je naam, mailadres en telefoonnummer
naar FHKtheater@fontys.nl

Contact

Telefoon: 08850 75211

E-mail: FHKtheater@fontys.nl

Website: fontys.nl/docenttheater

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

35 uur les
15 uur zelfstudie

Hoe is de studie ingedeeld?

Theorie
%
Zelfstudie
%
Praktijk
%


Een studiejaar bestaat uit 3 periodes.

Over FHK

De 15 bachelor- en masteropleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) zijn ondergebracht in verschillende academies en nemen een aparte plaats in binnen Fontys. Alle opleidingen zijn verzameld in een prachtig nieuw én historisch gebouw in het centrum van Tilburg waar het van maandag tot en met zaterdag bruist van energie en creativiteit.

Het ontwikkelen van creatief talent staat centraal. Je krijgt alle mogelijkheden om te excelleren in de kunstdiscipline waar jij een grote passie voor hebt. Je moet wel over je eigen grenzen heen durven kijken. Je wordt uitgedaagd om bij de andere academies en disciplines te gaan kijken, elkaar te inspireren en de samenwerking op te zoeken. Met het oog op de veranderende beroepspraktijk, word jij zowel in de diepte als in de breedte opgeleid. Jij wordt een professional die zelfstandig aan de slag gaat en voor zichzelf en anderen een kunstzinnige toekomst weet te creëren.

Instroomprofiel

Havo VWO
CM
EM
NG
NT

Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet precies hoeveel je moet betalen aan collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

Andere kosten

Naast collegegeld moet je rekening houden met aanvullende kosten voor boeken,  readers, een laptop  etc.

Open dagen en zo...

Open dagen en informatie avonden
Tilburg 14-03-2018

Algemene vragen over Fontysopleidingen?


T: 08850 80000

Studiekeuze

Om zeker te weten of de opleiding van jouw keuze ook goed bij je past, biedt Fontys jou een studiekeuzecheck aan. Alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten zijn zogenaamde selectieopleidingen en voor deze opleidingen bestaat de studiekeuzecheck uit een toelatingsexamen/auditie.
Deze opleiding leidt op tot de graad Bachelor of Education