Inhoud opleiding

Welkom bij de Academie voor Theater

Hier lees je algemene informatie over de opleiding.

Inhoud

De opleiding kent een afwisselend programma van lessen, trainingen, producties, praktijklessen en stages. Je hebt vakken als elementair spel, improvisatiespel, teksttoneel, spelprojecten, kunstgeschiedenis, dramaturgie, pedagogiek, didactiek, scènografie, koorzang en  conceptontwikkeling.

Sfeerafbeelding Fontys
Opbouw

De studie bestaat uit de volgende fasen:

  1. Propedeuse: ontwikkeling van theatrale vaardigheden, ambachtelijke kwaliteit en reflectieve vaardigheid. 1 jaar.
  2. Hoofdfase: verbreden en verdiepen van ambachtelijke vaardigheden en toepassen van theatrale vaardigheden in de praktijk (binnen- en buitenschools) via projecten en stages. 2 jaar.
  3. Afstudeerfase: verdere ontwikkeling van eigen vakopvatting en relatie met de beroepspraktijk, in theorie en praktijk. 1 jaar.
Diploma & bevoegdheid

Je studeert af met een docentbevoegdheid en de titel Docent Theater, maar het werkveld is breder dan het onderwijs. Afgestudeerden worden theaterdocent, regisseur en/of theatermaker.

Opleidingsvarianten

De opleiding kent twee varianten. De hoofdstroming is de voltijd bachelor en daarnaast wordt de variant-voltijd bachelor aangeboden.Toelating & aanmelding

Om toegelaten te worden tot de Academie voor Theater, dien je auditie te doen. Daarnaast gelden specifieke toelatingseisen, bijvoorbeeld wat betreft je vooropleiding(en). Om deel te kunnen nemen aan de auditie moet je je vooraf aanmelden. Zorg dat je de opdracht tijdig inlevert. (auditie opdracht)

Oriëntatie op deze studie

Om te ontdekken of deze opleiding iets voor je is, kun je een open dag bezoeken. Tevens bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan een proefstudeerdag. Als je meer ervaring wilt opdoen met theater en spelen voordat je auditie doet, kun je besluiten een vooropleiding te volgen.