Na de opleiding

Arbeidsmarktperspectief

De opleiding Docent Theater geeft je de bevoegdheid voor de binnen-en buitenschoolse theater(les)praktijk. Als docent Theater ben je werkzaam in bijvoorbeeld:

  • het onderwijs; als vakdocent Theater of CKV in het regulier-, basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs;
  • het buitenschools onderwijs: centra voor de kunsten, centra voor basiseducatie, jeugdtheaterscholen, amateurtheaterscholen;
  • het theater; als maker/regisseur of educatief medewerker bij professionele gezelschappen of in het amateur-, jeugd- en studententheater, wijktheater;
  • het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, semi)overheidsinstellingen; o.a. als trainingsacteur of -actrice.