Inhoud opleiding

 • Opbouw studie

  Jaar 1

  Blok 1: Spelen

  In een individuele presentatie toon je op een speelse en overdrachtelijke manier inzicht in jezelf, spelontwikkeling en geef je vorm aan je visie op het vak van docerend theatermaker.

  Vakken:
  - Improvisatie
  - Beweging
  - Stem
  - Koor
  - Dramaturgie

  Blok 2: Educatie

  Je gaat lessen voorbereiden voor verschillende doelgroepen. Deze voer je uit aan. De lessen gaan over: typematig spel, grootspel, naturelspel, samenspel, spanning of incasseren.

  Vakken:
  - Speldidactiek
  - Onderwijskunde
  - Werkplekleren
  - Intervisie
  - Spelen
  - Kic

  Blok 3: Maken

  Je maakt drie theatrale producten, zowel in concept als in uitvoering, waaruit blijkt dat je op verschillende manieren tot maken kan komen.

  Vakken:
  - Spel
  - Spelcoaching
  - Bronanalyse
  - Diverse workshops

  Jaar 2

  Blok 1: Educatie

  Je ontwerpt minimaal zes lessen voor een groep jongeren in het voortgezet onderwijs. De lessenserie is de voorbereiding op een voorstelling met die jongeren, gebaseerd op een klassiek stuk.

  Vakken:
  - Speldidactiek
  - Onderwijskunde
  - Leer- en adolescentiepsychologie
  - Spel
  - Stem
  - Beweging
  - Intervisie
  - Dramaturgie

 • Studiekosten

  Collegegeld

  In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
  Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

  Voor studenten, die zich in studiejaar 2019-2020 voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, gaat voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 
  Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Bijkomende kosten

  Naast de kosten voor collegegeld, moet je ook rekening houden met andere kosten zoals voor introductie, boeken, readers, dictaten en excursies.

  Studiefinanciering

  Als je studeert aan een voltijdopleiding en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering (in de vorm van een lening) en een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.
  Voor meer informatie en de precieze voorwaarden kijk je op www.duo.nl

  Zie ook Collegegeld, voor uitgebreide informatie en voorwaarden  Aanvullende kosten

  Naast het collegegeld moet je ook rekenen op kosten voor boeken, readers en een laptop. Excursies/museumbezoek/theatervoorstellingen ca. € 250,-
  Boeken, dictaten enz. circa € 200,- per studiejaar

  We raden je aan een week-OV-kaart te nemen. De opleiding vergoedt geen (stage)reiskosten.

 • Stages en afstuderen

  Stages

  Tijdens de opleiding werk je met veel praktijkopdrachten. Daarnaast loop je stage. Wat je precies gaat doen is per werkplek verschillend. Tijdens de stages oefen je bijvoorbeeld het lesgeven, begeleid je spelers, speel je in een productie of regisseer je.

  Afstuderen

  Het afstudeertraject bestaat uit je vierdejaars stage en een praktijkgericht onderzoek.

 • Studiebegeleiding
  Om je optimaal te ondersteunen, is de begeleiding vanuit de opleiding zoveel mogelijk persoonlijk ingericht. Tijdens de gehele studie heb je een studieloopbaanbegeleider. Hij of zij bespreekt met jou je resultaten, houdt met jou je studievoortgang in de gaten en is tevens degene bij wie je terecht kunt als je studieproblemen hebt. Je hebt regelmatig een gesprek met je studiebegeleider. Daarnaast helpen vakdocenten je zo veel mogelijk met het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden.

  Studiebegeleiding

  Sfeerafbeelding Fontys