Inhoud opleiding

Elektrotechniek in de context van 4 thema's

De studie duurt 4 jaar en wordt in een context van 4 thema's aangeboden:
1.Sound Engineering,
2.Care and Cure,
3.Smart and Sustainable
4.Connected World,
De thema's worden aangevuld met business oriëntatie.
Kenmerkend hierbij zijn de integratie van projectgestuurd onderwijs in combinatie met vakinhoudelijke leerstof.

Sound Engineering:

Ben je actief met licht en geluidstechnieken, ook dan kun je bij elektrotechniek, binnen de studie projecten kiezen met het thema geluid ( en licht)

Care and Cure

Innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg komen vaak tot stand door elektrotechnisch ontwerpers. Binnen dit thema ga je aan de slag met opdrachten die gerelateerd zijn aan de zorg en medische wereld.

Smart and Sustainable

Je richt je aandacht binnen dit studiethema op slimmere en duurzamere toepassingen van de techniek binnen je leefomgeving.

Connected World

Als elektrotechnicus ben je een grote spil binnen veel vormen van internettoepassingen zoals bijvoorbeeld social media.

Sound engineering (Spezialisation programme)

Projecten

Een studieweek bestaat in het eerste jaar uit 25 uur lesuren theorie, daarnaast werk je samen met andere studenten aan projecten en practicalessen.
Precies zoals dat in het bedrijfsleven gaat leer je al samenwerken in teamverband. Dat begint al in het eerste jaar. Een projectgroep heeft gemiddeld zeven studenten. Zo leer je hoe je samenwerkt in een team, planmatig werken, creatief denken en sociaal-communicatief zijn.


ExPo projectenbureau

Fontys Hogeschool Engineering heeft een projectenbureau: Expo.
Je kunt kiezen uit een scala aan projectopdrachten die veelal door het bedrijfsleven worden aangeleverd. Samen met studenten van de opleidingen elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde pak je samen een probleem aan waar een geschikte oplossing voor wordt gezocht. Een vakdocent en een projectbegeleider begeleiden je daarbij.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is met name oriënterend, waarbij je kennis maakt met het brede werkterrein van een elektrotechnisch engineer. Je krijgt theorielessen in groepen en past het geleerde toe in practica en in projecten.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur lesuren, theorie
  • 10 uur projectwerk
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  20%
  Praktijk
  40%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Je leert software te programmeren, componenten te herkennen en te gebruiken in een schakeling en deze ook daadwerkelijk zelf te maken. Bovendien leer je hoe en volgens welke procedures de producten te testen. Ook oefen je technische vaardigheden met het ontwerpen van printplaten en robotbesturingen, je werkt nauw samen met andere studenten in projectgroepen waarbinnen je ook je communicatie- en presentatietechnieken ontwikkelt. Binnen je projectwerk ga je aan de slag met het bedenken en uitwerken van een idee tot een product. Aan het einde van het eerste jaar ben je bijvoorbeeld al in staat om zelfstandig een bloeddrukmeter te ontwerpen, te maken en de gemeten waarden op een website zichtbaar te maken. Jij bepaalt - in samenspraak met je projectteam - waaraan je werkt. Wat te denken van een uniek effectpedaal voor je elektrische gitaar?


  Belangrijke vakken binnen je studie zijn:

  Analog Designje leert het ontwerpen van schakelingen zoals voedingen en (geluids) versterkers,
  Digital Designje leert te werken met beeldverwerking, displays, smartphones
  Software Designje leert software schrijven voor elektronische toepassingen en ook voor het maken van apps.
  Embedded Systemsje leert werken met micro controllers, minicomputers die je in auto’s en apparaten terugvindt.
  Wiskundeje leert keuzes te maken op basis van berekeningen.
  Communicatie en integratietechniekenje leert samenwerken om met een team een product te ontwerpen

  Het tweede jaar

  In het 2e studiejaar ga je dieper in op de materie en werk je al in projectgroepen aan concrete (bedrijfs)opdrachten, de zogeheten ExPo-projecten. Met name het samenwerken - met studenten van andere technische richtingen én onze internationale studenten - wordt door iedereen als leerzaam en bijzonder leuk ervaren. Dit is een uitstekende voorbereiding op de praktijk, want ook in je latere carrière zal samenwerking zich veelal niet beperken tot de landsgrenzen.

  Het derde jaar

  In deze fase van je studie ga je eerst een halfjaar op een bedrijfsstage. Daarna heb je de keuze om je studie te verdiepen of te verbreden. Er zijn keuzemogelijkheden genoeg en uiteraard krijg je daarbij hulp vanuit Fontys, zowel bij het vinden van de voor jou geschikte stageplaats, als bij het kiezen van de bij jou passende minor/major.

  Het vierde jaar

  In het eerste halfjaar werk je aan het door jou gekozen thema, aansluitend ga je in de tweede helft van het jaar afstuderen bij een bedrijf met een opdracht die past bij je gekozen richting in de elektrotechniek.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Product en Ontwerp

  In het eerste jaar van je studie ga je al snel aan de slag met het bedenken en ontwerpen van een elektrotechnisch product

  Sfeerafbeelding Fontys

  In het begin van je studie zoek je je weg naar de verschillende leslokalen en praktijkruimtes

  Sfeerafbeelding Fontys

  Expo projecten

  Al in het 2de jaar in je studie ga je samen met studenten van andere studierichtingen binnen de techniek aan de slag met samenwerking in projectgroepen.

 • Struikelvakken

  Na de havo of het vwo is het - ook zonder veel technische voorkennis - heel goed mogelijk om te starten met de studie Elektrotechniek. Toch kan met name onvoldoende kennis van wiskunde B ertoe leiden dat je wiskunde als een mogelijk ‘struikelvak’ zult gaan ervaren.

  Er is de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus om je te helpen je wiskunde op niveau te brengen. Je vindt hier meer informatie.


  Wanneer je je studie vanaf de start goed volgt en je lesstof consequent goed bijhoudt, kun je de studie grotendeels zonder noemenswaardig struikelen doorlopen.

  Kom je van het MBO?

  Uiteraard is instroom uit het mbo ook mogelijk. Kom jij van het mbo dan is er vóór de start van je studie de gelegenheid om je wis- en natuurkundekennis bij te scholen met de instapcursus van mbo naar hbo

   

 • Stage en afstuderen

  Stage

  In de tweede helft van het derde studiejaar ga je twintig weken op stage. Dé mogelijkheid om dat wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Je loopt stage bij een bedrijf in binnen- of buitenland. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

  Afstuderen

  Je kunt ervoor kiezen om in het laatste studiejaar af te studeren in binnen- of buitenland. Je formuleert je afstudeeropdracht en voert die binnen 20 weken uit. De afstudeerbegeleider begeleidt en beoordeelt mede de onderdelen van je afstuderen.

  Viaduct high tech Campus Eindhoven

  Innovatie en Design

  “Gezien de grotendeels regionale functie van Fontys Elektrotechniek, zou de Innovatie/Design signatuur van de Brainport regio in de toekomst verder doorgevoerd kunnen worden in het onderwijs. Op het Denk Groter Debat met Daan Roosegaarde werd een herkenbare kenschets gegeven van de rol van technologie in de toekomst. Wat er nodig is, is om conceptueel en dromend te denken zonder beperkt te worden door wat er nu economisch en maatschappelijk haalbaar is. Deze nieuwe manier van denken wordt voluit geleefd in Eindhoven door concept en design bureaus. De rol die bijvoorbeeld Metatronics (als spin-out van Fontys-E) heeft genomen om hier in te bemiddelen is karakteristiek. Deze nieuwe manier van ontwerpen, die meer gekarakteriseerd wordt door uitvinden, proberen en spelen, vergt een verdere onderzoekende en ondernemende houding van onze studenten. Ons onderwijs zal hier in moeten bemiddelen, naast het huidige productontwerp gerichte onderwijs. Dit sluit aan bij de kansen die ontstaan uit het thematisch onderwijs, de verhuizing en verdergaande samenwerking met de TU/e en de onderzoek ambitie van Fontys.”
  Geert Langereis/ Peter van Kollenburg

 • Hoe krijg je les

  Methode van onderwijs

  Lessen vinden plaats in klaslokalen, practicumruimten of in één van onze innovatieve laboratoria. Stages vinden plaats bij bedrijven of instellingen in en buiten de regio Eindhoven.

  Groepsgrootte

  Een klas bestaat in de regel uit max. 32 studenten. Wanneer je werkt in een projectgroep dan bestaat deze groep uit maximaal 6 studenten.

  Contact met docenten

  De opleiding Elektrotechniek kenmerkt zich door de informele werksfeer. Je hebt intensief contact met docenten tijdens de lessen, maar ook buiten lestijden zijn de docenten bereikbaar. Elke docent heeft een eigen werkplek. Je kunt direct bij hem/haar binnenlopen en als een docent niet aanwezig is dan kun je natuurlijk ook altijd een mailtje sturen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Indeling studiejaar

  Het studiejaar is ingedeeld in 4 periodes van elk 10 weken, waarvan je 7 weken les hebt, gevolgd door meerdere weken waarin toetsen en projectafrondingen plaatsvinden.

  Toetsing en studiepunten

  Met het behalen van je toetsen en uitvoering van projecten/practica/stages bouw je studiepunten (credits op). In ieder studiejaar kun je maximaal 60 credits behalen. Je kunt dus in totaal 240 credits behalen, daarna ontvang je je hbo-bachelorgetuigschrift. Het eerste studiejaar wordt afgerond met het behalen van je propedeusegetuigschrift wat inhoudt dat je bekwaam bevonden bent om je studie te vervolgen. Na het halen van het propedeusegetuigschrift behaalt 95% van de studenten het felbegeerde bachelorsdiploma.

 • Studiebegeleiding

  Als student krijg je tijdens je hele studie persoonlijke begeleiding. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, projectsamenwerking, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt binnen jouw opleiding!

  Studieloopbaanbegeleider

  Je studieloopbaanbegeleider kun je zien als een soort personal coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen over je studieloopbaan.

  Je hebt het samen over:

  • jouw ontwikkelproces (je studie en je professionaliteit)
  • jouw studiekeuzes en je studie-aanpak
  • je studieresultaten en -voortgang
  • beroepsmogelijkheden
  • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, twijfels)

  Tutor en docenten

  Docenten zijn beschikbaar voor het stellen van vragen. Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak dat je van die docent krijgt. Zo raak je goed wegwijs in de vakgebieden binnen de opleiding.
  Bij je projectwerk word je begeleid en beoordeeld door een tutor die wekelijks aanwezig is bij de projectgroepsbesprekingen.

  Stage- en afstudeerbegeleider

  Ga je stage lopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor ook een begeleider. Hij of zij beoordeelt mede je stage en afstuderen en geeft feedback op je verslagen.

  Fontysdecaan

  Decanen zijn Fontysmedewerkers die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, studeren met een beperking, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding

  Internationaal karakter

  In de opleiding is het internationaal onderwijs geïntegreerd. Studenten van de Nederlandstalige en Engelstalige opleiding Electrical Engineering werken samen binnen de projecten. Dit heeft als belangrijk voordeel voor de studenten dat ze direct ervaring opdoen met andere culturen en talen. Daarnaast zorgt internationaal onderwijs voor voldoende schaalgrootte om innovatief onderwijs mogelijk te maken. Kenmerkend voor de opleiding is de integratie van projectgestuurd onderwijs in combinatie met vakinhoudelijke leerstof.

  Samenwerking met andere technische disciplines

  De nabijheid van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Automotive zorgt voor één-op-één samenwerking met bedrijven en de industrie in de Brainport regio. Geen ASML zonder de integratie van Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Elektrotechniek en dat geldt ook zo voor de Automotive Campus en de medische wereld.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sound engineering

  Binnen de opleiding Elektrotechniek kun je bij het werken in projecten kiezen voor het thema Sound Engineering.

  Proud

  Het excellente programma Proud is een grote toegevoegde waarde binnen de opleiding elektrotechniek in Eindhoven. Veel studenten zien het als een uitdaging / meerwaarde in hun studie om uit de studie het maximale te halen en dat te delen met medestudenten.