Inhoud opleiding Eindhoven

Inhoud

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. In ieder semester vinden projecten, lessen en tentamens plaats. Het studieprogramma is breed en afwisselend in vorm. De kerngebieden zijn onder meer financiering, bedrijfsadministratie, financiële verslaglegging, management, controlling en belastingen.

In Eindhoven is er naast de bovenstaande vakken ook focus op verschillende ERP systemen, data-analyse en digitalisering.

In Venlo ligt het accent op onderwerpen als ondernemerschap, duurzaamheid en internationalisering.

Omdat je op allerlei posities terecht kunt komen, word je in 4 jaar opgeleid tot een veelzijdige financieel-economische professional.

 • Opbouw
 •   Jaar 1

  Het eerste jaar

  • 20 uur contacturen
  • 10 uur praktijkopdrachten
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  25%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  50%


  Gemiddeld ben je 40 uur per week bezig met je studie. In lesperioden zijn er meer lesuren dan in project- of toetsweken.

  Financiële basis

  In het eerste jaar leg je een financiële basis. Je leert bijvoorbeeld hoe een balans van een bedrijf eruit ziet. Je legt aan je klanten uit wat de cijfers betekenen en adviseert daarover. Daarnaast oriënteer je je op de verschillende beroepen.

  Beroepsproducten

  Tijdens de opleiding werk je aan beroepsproducten. Dit is een opdracht uit de praktijk in samenwerking met de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een jaarrekening in samenwerking met Joanknecht. Je werkt aan dit beroepsproduct in groepen en presenteert je resultaten. Het eerste jaar werk je aan de volgende beroepsproducten:

  • Semester 1 - Beroepsoriëntatie
  • Semester 1 - Startende ondernemer
  • Semester 2 - Organisatieadvies
  • Semester 2 - Jaarafsluiting

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Jaar 2

  Ook in het tweede jaar is een semester opgedeeld in 2 blokken. Tijdens elk blok werk je aan een beroepsproduct en volg je lessen. In dit jaar vragen de opdrachten meer van je dan in het eerste jaar. Er is veel tijd om met projectbegeleiding (de tutor) de voortgang van projecten te bespreken en vragen te stellen.

  Oriënterende stage

  In het vierde semester is het tijd om in de praktijk aan de slag te gaan en loop je stage bij een bedrijf, de overheid of een advieskantoor.

  Vakken

  Je krijgt vakken als:
  Administratieve organisatie Organisational Behaviour
  Bedrijfsadministratie Statistiek
  Budgettering SAP
  Management accounting

  Keuze opleiding Finance & Control

  In het tweede jaar werk je samen met studenten van de opleiding Accountancy. Mocht Accountancy toch beter bij je passen, dan kun je in het volgende studiejaar nog overstappen.Uiteindelijk kies je in het derde studiejaar defintief voor de opleiding Finance & Control.

  Het Financial Future Event!

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Jaar 3

  Het derde studiejaar

  Het centrale thema van dit jaar is de adviesfunctie van de bedrijfseconoom. Je verdiept je in de rol die je gaat spelen in het beheersen van bedrijfsprocessen, het overnemen van een bedrijf of het samenstellen van managementinformatie. In het derde jaar laat je zien dat je de verschillende vakgebieden beheerst en in de projectopdrachten toon je een onderzoekende en kritische houding. Het afstuderen begint daarmee eigenlijk al in het derde jaar. In het vierde jaar volgt de minor en het afstuderen via een afstudeerstage.

  Sfeerafbeelding Fontys
 •   Jaar 4

  Minor

  In het laatste jaar volg je in het zevende semester een minor. Sommige minoren bieden je de kans om te verdiepen, zoals de minor Data Driven Business, waar je in een multidisciplinaire omgeving de rol van controller en bedrijfseconoom speelt. Of wil je je liever verbreden? Er is een scala aan minoren om te kiezen (Fontys minors)..

  Afstuderen

  Semester 8 staat in het teken van afstuderen. Je loopt stage bij een bedrijf of de overheid en schrijft een scriptie over een bedrijfseconomisch probleem. Met een presentatie over je scriptie rond je je afstudeertraject af.

  Doorstuderen

  Na je bachelor kun je verder studeren. Je kunt bijvoorbeeld naar de universiteit of je doet de post-bachelor Controlling. In deze post-bachelor Controlling leiden we je op tot controller. Dat is één van de meest gewilde functies in het bedrijfsleven en de non-profit sector.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Manier van werken

  Opdrachten van bedrijven

  In elk semester staat een beroepsproduct, een praktijkopdracht, centraal. In het eerste jaar is het beroepsproduct samen met het Eindhovens accountantskantoor Joanknecht gemaakt. Hierin ga je bezig met de jaarafsluiting van een bedrijf.

  In het rooster van een lesweek is volop ruimte om aan het beroepsproduct te werken. De inhoud van de lessen sluit aan bij het onderwerp van het beroepsproduct en kan dus direct worden toegepast in een praktijksituatie.

  Contactmomenten

  Je hebt verschillende contactmomenten met school. Je volgt lessen, studeert individueel of werkt in groepen aan een opdracht, maakt toetsen en presenteert je resultaten.

  Eigen verantwoordelijkheid

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van je studie, wij helpen je hier natuurlijk wel bij. In het begin zal de manier van werken, leren en toetsen best wennen zijn. Zorg daarom dat je vanaf het begin aan de slag gaat en weet wat je moet doen. Je docenten coachen je waar nodig. Heb je vragen? Blijf er dan niet mee zitten, maar vraag direct je klasgenoten of docent om hulp. Je kunt ook contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider.

  Toetsen

  Al in de zesde week van de opleiding heb je je eerste toets. Daarom is het belangrijk om meteen aan de slag te gaan met de stof. Doordat je regelmatig toetsen maakt weet je of je de stof begrijpt en kun je snel bijsturen als dat nodig is. Elk semester maak je toetsen. Naast individuele toetsen maak je ook een beroepsproduct met je groep. Je presenteert het resultaat.

  Beroepshouding

  Als financial is de juiste beroepshouding cruciaal. Je wordt immers later dé adviseur binnen bedrijven. Natuurlijk weet je in het begin van de opleiding nog niet alles, maar in 4 jaar stomen we je klaar om het bedrijfsleven in te gaan. Naast financiële vakken leer je ook presenteren, rapporteren en adviseren.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Eerste aanspreekpunt: de studieloopbaanbegeleider

  Als je start met de studie wordt van je verwacht dat je zelfstandig kan werken en zelf je zaken regelt. Maar je hoeft het in het begin niet helemaal alleen te doen. Je krijgt in de propedeuse persoonlijke coach, de studieloopbaanbegeleider, toegewezen. De SLB'er is je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Je kunt het hele jaar bij hem of haar terecht met vragen over de studie of als je ondersteuning nodig hebt. 

  In het eerste jaar heb je minimaal 4 keer een gesprek over je studievoortgang met je SLB'er. Je kunt bij hem/haar terecht als je twijfelt over je studiekeuze of als je studie door persoonlijke problemen studievertraging oploopt. Vragen over bijvoorbeeld stoppen met de opleiding of speciale voorzieningen bij tentamens en colleges stel je ook aan je studieloopbaanbegeleider.

  Extra hulp: studentbegeleiders op onze hogeschool

  Het kan ook zijn dat je extra begeleiding nodig hebt, als je bijvoorbeeld even niet lekker in je vel zit vanwege familie- omstandigheden of als je voorheen leerlinggebonden financiering hebt gehad. Of kun je misschien wat extra hulp gebruiken met studeren vanwege ADHD, autisme of een fysieke beperking?

  Sfeerafbeelding Fontys

  Blijf dan niet met je zorgen rondlopen, maar vraag om hulp. De studentbegeleiders helpen je graag. Ze zijn de hele week bereikbaar en helpen je om jouw studie tot een succes te maken. Je kunt zelf contact opnemen of je studieloopbaanbegeleider kan je doorverwijzen.

  Studentenloopbaancentrum

  Als je meer specialistische hulp nodig hebt, kan de studieloopbaanbegeleider of studentbegeleider je doorsturen naar een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Kijk voor meer informatie op de website van het studentenloopbaancentrum.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  De oriënterende stage

  In jaar 2 doe je een oriënterende stage. Dit kan bij een (mkb-)bedrijf, accountantskantoor of non-profit organisatie Je werkt tijdens je stage mee op de financiële afdeling en je maakt zo kennis met het werk van een bedrijfseconoom. Bovendien doe je een klein onderzoek naar een specifiek probleem bij het stagebedrijf en schrijf je een verslag met je bevindingen en advies.

  Afstuderen

  Het afstuderen start al in jaar 3, waarin je op de belangrijkste vakgebieden in toetsen en vooral praktijkopdrachten laat zien dat je (bijna) klaar bent om in de praktijk aan de slag te gaan. In semester 8, in het vierde jaar, volgt dan de afstudeeropdracht in de praktijk. Daarin werk je een probleemstelling uit, doe je gestructureerd onderzoek en komt tot aanbevelingen. In je afstudeerzitting presenteer je de resultaten en verdedig je je onderzoek. Studenten ervaren stage als zinvol en leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Je mag je stage ook in het buitenland doen, maar dan moet je op tijd op zoek naar een stageplaats. Wij helpen je graag mee om dit te regelen.

  Werven stageplaats

  Het kan best lastig zijn om snel een stageplaats te vinden. We helpen je onder andere doordat je tijdens de lessen communicatieve vaardigheden leert je hoe je een sollicitatiebrief schrijft en sollicitatiegesprekken oeftent. Daarna ga je zelf aan de slag en zoek je een organisatie waar je stage wil lopen.

  Jeroen Rijken
  Je gaat tijdens je studie tweemaal (verplicht) op stage. In het tweede studiejaar volg je een oriënterende stage. Het vierde studiejaar staat in het teken van onderzoek en rapporteer je hierover in een afstudeerscriptie. Een stage duurt ongeveer 16 weken. Tijdens de stage pas je de geleerder kennis in de praktijk toe.
 • Typerend voor deze opleiding
  • Na het eerste jaar kun je nog overstappen
  • Je behaalt de propedeuse in één jaar
  • Regionale bedrijven denken mee over het onderwijs
  • De opleiding is relatief klein
  • Er is veel aandacht voor studiebegeleiding
  • Er is aandacht voor verschillende ERP-systemen
  • Je hebt volop doorstudeermogelijkheden