Inhoud opleiding Venlo

Inhoud

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. In ieder semester vinden kennislessen, vaardigheidstrainingen, projecten en tentamens plaats. Het studieprogramma is breed in financieel-economisch vakgebied en afwisselend in onderwijsvorm.

De kerngebieden zijn onder meer financiering, bedrijfsadministratie, calculatie, beheersing (controlling), verslaggeving, management en belastingen.

In Venlo ligt de focus naast de bovenstaande kerngebieden op ondernemerschap, excel, internationalisering, risicobeheersing en het samenwerken met financiële en ook niet-financiële managers.

Sfeerafbeelding Fontys

Ontdek de opleiding samen met een Fontys Venlo student

Bekijk de opleiding door de ogen van Sonna! Wat houdt de opleiding International Finance & Control in? En welk advies heeft Sonna voor aankomende studenten?

 • Nederlandse en Internationale streams
  Voor bedrijven en instellingen die in het internationale economische speelveld opereren is bij de keuze van het juiste personeel naast een gedegen hbo-opleiding ook internationalisering belangrijk. Men hecht veel waarde aan een praktijkgeoriënteerde opleiding, die ook aandacht geeft aan internationale aspecten. Je moet in taal en cultuur om kunnen gaan met internationale medewerkers. Vandaar dat de Nederlandse opleiding ook aandacht geeft aan business Engels, culturele aspecten en internationale thema's uit het vakgebied van Finance & Control. Je kunt in Venlo de gehele opleiding ook in het Engels en zelfs in het Duits volgen. Dat kan maar dat hoeft niet. Met de Nederlandse opleiding en met de internationale aspecten ben je natuurlijk ook uitstekend geschikt voor Nederlandse organisaties.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  • 20 uur contacturen
  • 10 uur praktijkopdrachten
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  25%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  50%


  Gemiddeld ben je 40 uur per week bezig met je studie. In lesperioden zijn er meer lesuren dan in project- of toetsweken.

  De hoofdfase

  Je tweede en derde studiejaar bestaan uit verdieping en verbreding van het financieel-economisch vakgebied. Daarnaast ontwikkel je je ondernemerschap in het start-up project en leer je werken in de praktijk tijdens een bedrijfsstage.

  In het derde jaar kies je bovendien een minor, bedoeld om je te verbreden of specialiseren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minor gericht op het beroep van accountant. Je krijgt dan modules accountancy ter voorbereiding op een baan in de accountancy of eventueel een vervolgstudie in die richting.

  Ook kun je een programma kiezen waarmee je je voorbereid op een vervolgstudie aan een universiteit, om je master te halen. Of wat denk je van een half jaar in het buitenland studeren bij een van onze partners. Jij hebt de keuze.

  De afstudeerfase

  In het vierde jaar volg je een afstudeerprogramma. Je ontwikkelt onder andere beroepsproducten voor financieel-economische gebieden. Je laatste beroepsproduct is een praktijkgericht onderzoek voor een bedrijfsprobleem in een echt bedrijf. Daarmee sluit je je de opleiding International Finance & Control af.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Curriculum
  Het eerste jaar is het propedeusejaar en dan verken je de opleiding. Je tweede en derde studiejaar bestaan uit verdieping en verbreding van het financieel-economisch vakgebied. In het derde jaar kies je bovendien een minor, bedoeld om je te verbreden of specialiseren. In het vierde jaar volg je een afstudeerprogramma.
 •   Jaar 1
  Semester 1 Semester 2
  Project: Organisation of Businesses Project: Business Plan
  Marketing Processes Social & Communication Skills
  Accounting I Accounting II
  Business Costs Finance I
  Business Calculation Economics
  Business English I Business English II
  Foreign Language / Law Foreign Language / ICT
  Law
  Study Career Management Study Career Management
 •   Jaar 2
  Semester 3 Semester 4
  Business Administration I Business Administration II
  Business Information Systems I Taxes
  Finance II Human Resource Management
  International Financial Markets Controlling & Cost Accounting
  Computer Based Accounting Sustainable Innovation
  Operational Management Research
  StartUp Factory StartUp Factory
 •   Jaar 3
  Semester 5 Semester 6
  Beroepsopleidende Stage Minor (bijv. buitenlandminor)
  Study Career Management
 •   Jaar 4
  Semester 7 Semester 8
  Finance III Stage en afstudeeropdracht
  Controlling & Cost Accounting Organizational Behaviour
  Financial Reporting
  Strategic Management
  Governance, Risk & Compliance
  Business Intelligence
  Graduation Preparation
 • Stage en afstuderen

  Tijdens International Finance & Control doe je 2 stages: in het derde en vierde jaar. Hiervoor zoek je zelf een stageplek. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland zijn. Tijdens de stage leer je een afgebakend probleem op te lossen. Verder ervaar je hoe het is om elke dag bij een bedrijf te werken. En natuurlijk doe je contacten op voor de toekomst. Stages leiden regelmatig tot een vaste baan!

  Je docenten begeleiden je individueel tijdens je stages en je wordt altijd beoordeeld door meerdere docenten. Met je afstudeerscriptie sluit je de opleiding International Finance & Control af.

 • Specialisaties

  Uniek aan de opleiding International Finance & Control bij Fontys is dat je een semester Finance & Control kunt studeren aan één van onze ruim 100 partnerhogescholen wereldwijd. Je maakt hiermee in een internationale omgeving kennis met andere culturen en studenten. Zo’n minorsemester is erg waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling en je ontwikkeling als financieel-economisch professional.

 • Hoe krijg je les?

  De didactische werkvormen zijn heel gevarieerd. Je volgt colleges in groepen van ongeveer 25 studenten. Tijdens werkcolleges werk je zelfstandig of in een groep aan opdrachten op een rustige plek op de campus of in een groepsruimte.

  Ieder semester bevat een financieel-economisch project, waar je in samenwerking met andere studenten opdrachten uitvoert, beroepsproducten ontwikkelt of een game speelt. Zowel zelfstandig werken als samenwerken is steeds belangrijker in een financieel-economische werkomgeving. Uniek is dat je in de opleiding ook samenwerkingsvormen hebt met internationale studenten in het tweede jaar tijdens de start-up factory.

  Verder houden we van open communicatie en onze docenten vinden fijn als je vragen stelt tijdens de les. Natuurlijk kun je ook buiten je lessen bij ons terecht, dat noemen we een ‘open-deur-beleid’. Gedurende de gehele opleiding heb je regelmatig contact met jouw studieloopbaanbegeleider, zowel klassikaal als individueel. Zo garanderen wij goede en persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Start-up factory

  De Start-Up Factory

  In het tweede jaar van de opleiding neem je deel aan het project StartUp Factory. Samen met andere studenten van verschillende opleidingen richt je je eigen StartUp Factory op. Dit is een project waarbij je op een realistische manier gedurende tien maanden te maken krijgt met de uitdagingen van een onderneming. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden die volgens Fontys voor alle vakgebieden essentieel zijn. Deze noemen we 'TEC', kort voor Technology, Enterpreneurship en Creativity. Je kiest één van de vier startup mogelijkheden:

  • Mini company/ StartUp Factory: In dit project schrijf je een ondernemingsplan en ontwikkel je een eigen product. Je organiseert het productie- en het verkoopproces en motiveert collega’s om productief samen te werken.
  • Commercial Film: Binnen dit project heb je de leiding over het produceren van een commerciële film en het organiseren van een Oscar-avond!
  • X- Lab: Je neemt deel aan workshops waar je individueel en in groepsverband een aantal creatieve oplossingen genereert voor bestaande bedrijven.
  • Social Enterprise: Het doel van dit project is om een duurzame, langdurige organisatie te creëren samen met studenten uit een ander land.

  Beste start-up van Limburg

  Vijf startups van Fontys Venlo hebben deelgenomen aan de strijd om de titel ‘Beste mini company van Limburg’. De finale werd gehouden in Centre Ceramique in Maastricht. Opnieuw was een startup van Fontys Venlo de beste. Startup 24Sounds won de eerste prijs met het product PhoneCone. Dit product versterkt het geluid van een iPhone of iPod touch tot tweeënhalve keer. De prijs werd overhandigd door een wethouder van de gemeente Maastricht.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  International Finance & Control is een breed georiënteerde financieel-economische opleiding. Het is een praktijkgerichte studie, waarin je leert zelfstandig én in groepsverband te functioneren als financieel-economisch professional. De opleiding is de sleutel tot tal van financieel-economische beroepen zoals onder andere hoofd financiële administratie, financieel manager, assistent-accountant, business controller, administrateur, consultant, bedrijfsadviseur, bedrijfseconomisch stafmedeweker of treasurer.

  Je kunt de opleiding in drie talen volgen: Nederlands, Engels of Duits. Als je in het Nederlands studeert volg je alle vakken natuurlijk in het Nederlands en zit je in een klas met alleen Nederlandse studenten.

  In het project Start-Up Factory in het tweede jaar werk je één middag in de week samen met studenten van andere opleidingen van de Fontys International Business School. Om ook kennis te maken met studenten uit andere landen, net zoals in het bedrijfsleven later, stellen wij internationale groepen samen. De voertaal bij Start-Up Factory is Engels om je te laten wennen aan samenwerking met internationale collega’s. Het Engels is vooral spreken op hetzelfde niveau als de middelbare school. Er zijn geen specifieke eisen aan het Engels, je kunt het vergelijken met hoe je op vakantie omgaat met jongeren uit andere landen. Learning by doing is het uitgangspunt.

  Verder is er intensieve samenwerking én de concrete koppeling met het bedrijfsleven. Onze studenten worden veelvuldig en snel overgenomen door stagebedrijven. Er is een continue vraag naar afgestudeerden van een brede financieel-economische opleiding als International Finance & Control.

 • Studiebegeleiding

  Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we erg belangrijk. Daarom krijg je vanaf het begin van je opleiding een studieloopbaanbegeleider. Samen bespreken jullie je studieresultaten en de dingen die je als student bezighouden. Heb je tijdens je studie moeite met een specifiek onderdeel, dan helpen we je natuurlijk graag met extra ondersteuning.

  Met bijzondere omstandigheden houden wij rekening, die mogen je studie niet belemmeren.

  Ook tijdens je stage en tijdens je afstuderen werk je samen met een docentbegeleider. Bij hem of haar klop je aan met vragen over je werkzaamheden, de opdracht, de voortgang en het eindrapport.

  De opleidingen van Fontys Venlo zijn kleinschalig opgezet. Zo leren we je persoonlijk kennen en kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden tijdens je studie.

 • Fontys denkt internationaal

  Fontys denkt groter en internationaal. Talloze (internationale) bedrijven en instellingen zijn doorlopend op zoek naar veelzijdig opgeleide medewerkers.

  Met een 24 uurseconomie is dat natuurlijk niet zo gek. De wereld globaliseert, iedere organisatie heeft tegenwoordig contacten over de hele wereld en binnen het bedrijf waar je later gaat werken heb je steeds meer collega’s afkomstig uit verschillende landen. Bedrijven verwachten van onze studenten dat ze met andere culturen om kunnen gaan en goed kunnen samenwerken..

  Bij International Finance & Control kies je vooraf de Nederlandstalige, Engelstalige of Duitstalige opleiding. De meeste Nederlandse studenten kiezen voor de Nederlandse opleiding en de Duitse studenten voor de Duitse opleiding.. Wil je de opleiding geheel in het Engels volgen, dan kies je de Engelstalige opleiding en kom je in een internationale klas met studenten uit de hele wereld. Bij de drie taalvarianten krijg je kennis van internationaal (samen)werken en het omgaan met verschillende culturen.

  Sfeerafbeelding Fontys