Inhoud opleiding

Inhoud

Bij de opleidingsvariant Financial Services Management (FSM) leer je hoe je mensen advies geeft over financiële zaken. Daarnaast leer je veel over bedrijfsprocessen van banken, verzekeraars en andere financiële bedrijven, die tegenwoordig steeds meer in een internationale context werken. Jij kunt straks als geen ander de wensen van de klant in kaart brengen en deze vertalen naar een cijfermatig onderbouwd advies. In dat advies houd je rekening met juridische, fiscale en economische aspecten. In de opleiding leer je ethisch en verantwoord te handelen. Je leert om in te schatten welke risico’s een klant kan dragen om een passend advies uit te brengen voor een duurzame toekomst. Wil jij die excellente adviseur worden? Dan ben je bij FTA-FSM op de juiste plek.

Kies jij voor de financiële wereld?

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Je begint met een degelijke kennisbasis die wordt toegepast in projecten. In de projecten maak je opdrachten voor echte bedrijven.  Je maakt op deze manier kennis met de financiele sector en het financieel advies.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur les
  • 8 uur projectwerk
  • 12 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  50%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  20%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De opleiding duurt regulier vier jaar en begint met het propedeusejaar. Dit jaar bestaat uit twee semesters en vier blokken. Deze blokken kennen allen eenzelfde opbouw van zeven weken lessen en projectonderwijs en twee toetsweken in week acht en tien van het betreffende blok. De toetsen bestaan voornamelijk uit schriftelijke toetsen deels multiplechoice, deels open vragen. De projecten worden afgesloten met opdrachten; de beroepsproducten. Het propedeusejaar is wettelijk voorgeschreven en moet voldoen aan drie criteria, namelijk oriëntatie, selectie en verwijzing. Je leert de opleiding kennen, je ervaart of. je geschikt bent voor de opleiding en of de opleiding geschikt is voor jou. In het propedeusejaar zijn 60 studiepunten te behalen. De grens voor doorstroom naar de hoofdfase ligt op 54 studiepunten. In dit laatste geval kun je tijdens het tweede jaar alsnog je propedeusegetuigschrift behalen.

  Hoofdfase

  Na je propedeuse stroom je door naar de hoofdfase van de opleiding. In het tweede jaar doorloop je ook weer twee semesters en vier blokken. Het derde jaar ga je extern, het ene semester volg je de minor en tijdens het andere semester ga je op stage. De volgorde bepaal je zelf (mits aan studiepunten voldaan). In het vierde jaar volg je verdiepende vakken en in het laatste semester ga je afstuderen. De toetsen in de hoofdfase bestaan uit tentamens (open vragen) en beroepsproducten (projecten). Wanneer je deze vier jaren succesvol hebt doorlopen heb je 240 studiepunten behaald en krijg je het HBO bachelor getuigschrift, je HBO-diploma.

 •   Propedeuse

  Tijdens het propedeusejaar krijg je de vakken economie, bedrijfskunde, recht, financieel advies, nederlands en engels. Daarnaast werk je het gehele jaar door aan projecten.

  Het is voor ons belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij de opleiding. Daarnaast moet je wennen aan de overgang van het voortgezet onderwijs of het MBO naar het HBO. Ook is het belangrijk dat je inzicht krijgt in de opleiding en het beroepen- en werkveld.

  Tijdens het eerste half jaar heb je dan ook veel contact met de docenten niet alleen tijdens de lessen maar ook door gesprekken die je voert met je coaches. De lessen worden, vooral het eerste half jaar, nog veelal aangeboden op de wijze die je ook gewend bent van. je vooropleiding.

  Het tweede half jaar krijg je steeds meer inzicht in wat de opleiding Finance, Tax and Advice - FSM inhoudt en wat je er uiteindelijk mee zou kunnen doen. Je gaat al kennis toepassen en je krijgt casussen die gekoppeld zijn aan de beroepspraktijk. De docent wordt dan meer begeleider en coach en langzaamaan wordt er een steeds groter beroep gedaan op je zelfstandigheid. Ook qua vaardigheden ga je steeds meer oefenen en ontwikkelen. Zo wordt er veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld presentatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en aan vergadertechnieken.

  Sta jij hier volgend jaar?

 •   Hoofdfase

  Jaar 2

  Wanneer je de propedeuse behaald hebt, of minimaal 54 studiepunten hebt behaald, mag je starten in het tweede jaar. In jaar twee krijg je echt verdiepende kennisvakken die jou vormen als financieel adviseur.

  Het eerste semester staat in het teken van financiële planning en financiële markten. Je krijgt vakken als: inkomensplanning, management & organisatie, financiële markten, beleggen, marketing en ethiek. Daarnaast krijg je onderzoeksvaardigheden en ga je aan de slag met het project financiële planning.

  In het tweede semester staan ondernemingen en recht centraal. Je krijgt vakken aangeboden als: financieren, treasury en internationaal betalen, contractrecht en zekerheden & faillissement. In de vaardigheden wordt wederom aandacht geschonken aan onderzoeken en krijg je extra Engels.

  Jaar 3

  Tijdens het derde jaar volg je een minor en loop je de beroepsoriënterende stage.. De volgorde bepaal jij zelf. Het doel van de beroepsoriënterende stage is kennis maken met het beroepenveld van een financieel adviseur. Als student ga je meewerken in de organisatie. Je leert je zwakke kanten te verbeteren en je sterke kanten te optimaliseren (kennis en vaardigheden) en je gaat datgene wat geleerd is tijdens de opleiding toepassen in een praktijksituatie en toetsen aan de praktijk. Je bent vrij in het kiezen van een minor mits er geen inhoudelijke overlap is met het opleidingsprofiel van de opleiding.

  Jaar 4

  In het eerste semester van jaar 4 krijg je nog een aantal pittige, verdiepende kennisvakken en projecten. Deze zijn intern en extern gericht. Zo leer je meer over organisaties en internationale ontwikkelingen. Vakken die je dan o.a. krijgt zijn: bedrijfsovername, sociale psychologie, verandermanagement en internationale economische betrekkingen. In de projecten ga je de sector in beeld brengen door middel van een sectoranalyse en ga je bij financiële planning een advies schrijven.

  Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage van 20 weken waarin je zelfstandig een praktijkonderzoek uitvoert binnen een externe organisatie. Hiermee toon je aan dat je als financieel adviseur bekwaam bent om uit te stromen naar het beroepenveld.

 • Struikelvakken

  Bedrijfseconomie en Recht zijn vakken die studenten moeilijk vinden. Er zijn echter geen echte struikelvakken.

 • Stage en afstuderen
  In het derde jaar ga je stage lopen. Tijdens deze stage verdiep je je in de beroepspraktijk. In het vierde jaar doe je een afstudeeronderzoek en schrijf je je scriptie. Zowel je beroepsoriënterende stage in het derde jaar, als je afstudeerstage in het vierde jaar, kun je in het buitenland doen.
 • Hoe krijg je les?
  Een studiejaar bij Finance, Tax and Advice - FSM bestaat uit vier periodes van 10 weken. In zo’n periode volg je lessen en maak je individuele- en groepsopdrachten. Je voert bijvoorbeeld opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Aan het einde van iedere periode zijn er tentamens. De lessen volg je in klassen van zo’n 25 personen. Tijdens de lessen wordt de theorie toegelicht en wordt er gebruik gemaakt van opdrachten. We vinden het belangrijk dat kennis die je opdoet in de lessen, je ook direct kunt toepassen in het project waar je mee bezig bent. De sfeer is informeel, maar wel professioneel. Gezien de kleine omvang van de opleiding kennen de docenten jou persoonlijk.
 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Studeren is, zeker in het begin, best spannend en een grote stap. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij vragen en keuzes of andere zaken die je tegenkomt. Voor begeleiding kun je terecht bij:
  - Coach
  - Docenten
  - Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
  - Studentenloopbaancentrum

  Coach

  In het eerste jaar werk je in verschillende groepen aan vier projecten. Elk project wordt begeleid door een coach. Hij of zij begeleidt jouw groepje bij het projectwerk en helpt met het plannen en organiseren van het werk dat je moet doen.

  Docenten

  Weet je even niet meer hoe iets in elkaar steekt? Hoe je een opdracht dient aan te pakken? Of hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen? Alle docenten zijn expert op hun eigen vakgebied en je kunt altijd bij ze terecht voor vragen.

  Studieloopbaanbegeleider

  In de propedeuse krijg je een studieloopbaanbegeleider(SLB-er) toegewezen. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt voor persoonlijke zaken. In het eerste jaar heb je minimaal vijf keer een individueel gesprek met je SLB’er. Je bespreekt dan je studievoortgang. Voor vragen over je opleiding in het algemeen, zoals speciale voorzieningen bij tentamens en lessen, minorkeuze en persoonlijke omstandigheden kun je bij je SLB-er terecht.

  Studentenloopbaancentrum

  Jouw SLB’er zal je zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan hij of zij je doorsturen naar een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Meer informatie vind je bij het studieloopbaancentrum.

 •   Studieloopbaanbegeleiding

  Gedurende je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider (in de wandelgangen ‘SLB-er’ genoemd) toegewezen.

  Deze studieloopbaanbegeleider staat altijd voor je klaar wanneer je bijvoorbeeld vragen hebt over je studie of een stage. Maar ook bij problemen in een projectgroep of wanneer het thuis even niet goed gaat, kun je bij de studieloopbaanbegeleider terecht. Natuurlijk zijn alle gesprekken die je met deze studieloopbaanbegeleider voert vertrouwelijk.

  In het propedeusejaar krijg je op vier momenten van de SLB-er een advies ten aanzien van de voortgang van je studie. Op deze manier helpt hij/zij jou de regie over je studie te houden. De SLB-er zal vervolgens met je meegaan naar de hoofdfase en je begeleiden naar het competentie-examen op niveau 2 en 3. Gewoonlijk is je SLB-er een docent die de opleiding van binnenuit goed kent en die je dus kan ondersteunen om op het goede spoor te blijven.

  Het is natuurlijk wel zo dat jij als student zelf verantwoordelijkheid draagt voor je eigen reilen en zeilen!

  Een SLB'er:

  • begeleidt je bij je studie
  • houdt de voortgang van je studie in de gaten
  • kan je van advies dienen bij het samenstellen van je portfolio
  • helpt je bij het kiezen van je minoren
  • helpt je bij het kiezen van een stage
  • coacht je bij het actueel houden van je reflecties
  • helpt eigenlijk bij allerlei zaken die met de organisatie van je studie te maken hebben
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  De opleidingsvariant Financial Services Management is een kleinschalige opleiding met aandacht voor jou en je persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt. Onze vakkundige docenten zijn betrokken en kennen de praktijk van het financieel advies. Er worden regelmatig bedrijfsbezoeken en gastlezingen georganiseerd. Onze studievereniging Verbaas speelt hierbij een actieve rol. Na het afronden van de propedeuse is het nog mogelijk om over te stappen naar Finance, Tax and Advice - Fiscaal Recht en Economie, Vastgoed & Makelaardij en Bedrijfskunde.