Inhoud opleiding

Inhoud

Het eerste jaar draait om het leggen van je financiële basis. Er komen verschillende beroepsproducten aan bod, zoals een jaarrekening en belastingaangifte. Het studieprogramma van Finance, Tax and Advice - FRE is opbouwend. In het eerste jaar werk je een interne rapportage voor een mkb-bedrijf uit, in het laatste weet je hoe het Nederlandse belastingstelsel in elkaar zit. Soms werk je individueel, dan weer in groepjes. De klassen bestaan uit ongeveer 30 personen. We bieden je alle vakken in het Nederlands aan en zorgen ook voor scholing in het Engels.

Kies jij voor de financiële wereld?

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar krijg je les samen met studenten van de opleidingen Accountancy en Finance & Control. Na je propedeusejaar kies je definitief welke studie je gaat doen.

  • 20 uur contacturen
  • 10 uur praktijkopdracht
  • 10 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  25%
  Zelfstudie
  25%
  Praktijk
  50%


  In lesperioden heb je vanzelfsprekend meer lesuren dan in project- of toetsweken. Gemiddeld ben je 40 uur per week bezig met de opleiding..

  Sfeerafbeelding Fontys

  De opleiding duurt regulier vier jaar en begint met het propedeusejaar. Dit jaar bestaat uit twee semesters en vier blokken. Deze blokken kennen allen eenzelfde opbouw van zeven weken lessen en projectonderwijs en twee toetsweken in week acht en tien van het betreffende blok. De toetsen bestaan voornamelijk uit schriftelijke toetsen deels multiplechoice, deels open vragen. De projecten worden afgesloten met opdrachten; de beroepsproducten. Het propedeusejaar is wettelijk voorgeschreven en moet voldoen aan drie criteria, namelijk oriëntatie, selectie en verwijzing. Je leert de opleiding kennen, je ervaart of. je geschikt bent voor de opleiding en of de opleiding geschikt is voor jou.

  Hoofdfase

  Na je propedeuse stroom je door naar de hoofdfase van de opleiding. In het tweede jaar doorloop je ook weer twee semesters en vier blokken. Het derde jaar ga je extern, het ene semester volg je de minor en tijdens het andere semester ga je op stage. De volgorde bepaal je zelf (mits aan studiepunten is voldaan). In het vierde jaar volg je verdiepende vakken en in het laatste semester ga je afstuderen. De toetsen in de hoofdfase bestaan uit tentamens (open vragen) en beroepsproducten (projecten). Wanneer je deze vier jaren succesvol hebt doorlopen heb je 240 studiepunten behaald en krijg je het HBO bachelor getuigschrift, je HBO-diploma.

 •   Hoofdfase

  Jaar 2

  Wanneer je de propedeuse behaald hebt, of minimaal 52 studiepunten hebt behaald, mag je starten in het tweede jaar. In jaar twee krijg je echt verdiepende kennisvakken die jou vormen als financieel of fiscaal adviseur.

  Het eerste semester staat in het teken van financiële planning en financiële markten. Je krijgt vakken als: inkomensplanning, management & organisatie, financiële markten, beleggen, marketing en ethiek. Daarnaast krijg je onderzoeksvaardigheden en ga je aan de slag met het project financiële planning.

  In het tweede semester staan ondernemingen en recht centraal. Je krijgt vakken aangeboden als: financieren, treasury, contractrecht en zekerheden & faillissement. In de vaardigheden wordt wederom aandacht geschonken aan onderzoeken en krijg je extra Engels.

  Jaar 3

  Tijdens het derde jaar volg je een minor en loop je de beroepsoriënterende stage. Het doel van de beroepsoriënterende stage is kennis maken met het beroepenveld van een financieel/fiscaal adviseur. Als student ga je meewerken in de organisatie. Je leert je zwakke kanten te verbeteren en je sterke kanten te optimaliseren (kennis en vaardigheden) en je gaat datgene wat geleerd is tijdens de opleiding toepassen in een praktijksituatie en toetsen aan de praktijk. Je bent vrij in het kiezen van een minor mits er geen inhoudelijke overlap is met het opleidingsprofiel van de opleiding.

  Jaar 4

  In het eerste semester van jaar 4 krijg je nog een aantal pittige, verdiepende kennisvakken en projecten. Deze zijn intern en extern gericht. Zo leer je meer over organisaties en internationale ontwikkelingen.

  Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage van 20 weken waarin je zelfstandig een praktijkonderzoek uitvoert binnen een externe organisatie. Hiermee toon je aan dat je als financieel/fiscaal adviseur bekwaam bent om uit te stromen naar het beroepenveld.

 • Stage en afstuderen

  Tweedejaars/derdejaars stage

  In de tweede helft van het tweede jaar en de eerste helft van het derde jaar loop je stage. Je werkt een jaar lang 2 dagen per week voor de Belastingdienst óf een andere organisatie. De overige 3 dagen ga je naar school.

  Afstuderen

  Het laatste half jaar van je studie staat in het teken van je afstuderen. Tijdens de afstudeerstage schrijf je een scriptie over een aan belasting gerelateerd probleem. Je toont aan dat je de theorie, opgedaan tijdens de opleiding, in de praktijk kunt toepassen. Ter afsluiting verdedig je je scriptie tegenover docenten en een extern deskundige. Na je afstudeertraject ben je startklaar voor het bedrijfsleven.

 • Studie in Cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.

  Extra toelichting

  Wanneer een student de propedeuse behaald ligt het percentage dat het diploma binnen 5 jaar behaald beduidend hoger. Het zichtbare percentage in het plaatje is gerekend vanaf het eerste jaar.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding Finance, Tax and Advice is een kleinschalige opleiding met aandacht voor jou en je persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt. Onze vakkundige docenten zijn betrokken en kennen de praktijk van het financieel advies. Er worden regelmatig bedrijfsbezoeken en gastlezingen georganiseerd. Onze studieverenigingen spelen hierbij een actieve rol.
 • Hoe krijg je les?
  Een studiejaar bij Finance, Tax and Advice bestaat uit vier periodes van 10 weken. In zo’n periode volg je lessen en maak je individuele- en groepsopdrachten. Je voert bijvoorbeeld opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Aan het einde van iedere periode zijn er tentamens. De lessen volg je in klassen van zo’n 25 personen. Tijdens de lessen wordt de theorie toegelicht en wordt er gebruik gemaakt van opdrachten. We vinden het belangrijk dat kennis die je opdoet in de lessen, je ook direct kunt toepassen in het project waar je mee bezig bent. De sfeer is informeel, maar wel professioneel. Gezien de kleine omvang van de opleiding kennen de docenten jou persoonlijk.