Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar. Ongeveer de helft van de studietijd is bestemd voor zelfstudie, thuis of op school. De andere helft besteed je aan hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen. Bij de hoorcolleges behandelen we de theorie in een grote groep (130 studenten). In de praktijklessen oefen je in kleine groepjes met en op elkaar de fysiotherapeutische vaardigheden, zoals massagetherapie en bewegingstherapie. Tijdens de medische practica leer je over de bouw en werking van je eigen lichaam. Alle vakken hangen onderling samen. Ook staat jouw omgang met mensen centraal. Dit is belangrijk omdat je een beroep leert waarbij het omgaan met mensen cruciaal is.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  Vooral in het eerste jaar krijg je veel studiebegeleiding. Je leert zelfstandig te werken, je studie te plannen en verantwoordelijkheid te dragen.

  In het eerste jaar leg je de basis voor de rest van de opleiding. Zowel theorie, denk aan vakken als anatomie en fysiologie, als vaardigheden komen aan bod.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur les
  • 4 uur projectwerk
  • 16 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  20%
  Praktijk
  40%


  Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar ga je meer zelf sturing geven aan je studie. Je wordt wel geadviseerd bij het maken van je keuzes.


  Halverwege het tweede jaar ga je een thema kiezen waarmee je je opleiding een eigen kleuring geeft. Binnen dit thema kies je je profileringsminor. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:
  •Technologie in de zorg
  •Zelfregie
  •Interprofessioneel samenwerken

  Meer informatie over de profileringsthema's vind je hier.

  Het derde en vierde jaar

  In het derde en vierde jaar werk je steeds zelfstandiger. Je volgt de profileringsminor in het derde studiejaar. In zowel het derde als het vierde jaar zijn de grote stages gepland.

  Je krijgt onderwijs samen met studenten van de andere paramedische opleidingen, gericht op projecten die passen binnen het thema dat je hebt gekozen. Op deze manier krijg je ook input van de andere opleidingen - deze kun je goed gebruiken als je gaat werken. Er wordt steeds meer gewerkt met multidisciplinaire teams waarbij het een meerwaarde voor jou is als je ook kennis hebt van de andere disciplines.

  In het vierde jaar kies je een afstudeeropdracht binnen jouw thema.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Studieprogramma

  Het studieprogramma is zeer afwisselend. Centraal staan de competenties en taken/ beroepssituaties van de fysiotherapeut. Hierin onderscheiden we drie 'lijnen':

  De conceptuele lijn

  Je leert werken met alle theoretische kaders en modellen die je nodig hebt bij de uitoefening van je beroep.

  De integrale lijn

  Je leert al je kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen.

  De vaardigheden lijn (skills)

  Je leert technieken en vaardigheden aan de hand van demonstraties van de docent, opdrachten en oefeningen.

  Technologie in de zorg

  Zelfregie

  Interprofessioneel samenwerken

 • Struikelvakken

  Fysiotherapie is een pittige studie waarvoor je flink moet studeren. Vakken als anatomie, orthopedie, neurologie en fysiologie vereisen veel kennis, en de propedeuse (60 ec's) moet in één jaar behaald worden. De werkdruk is dus hoog.
  Er gelden geen specifieke profieleisen voor toelating tot de opleiding, maar de vakken biologie, Engels en wiskunde worden in alle gevallen aanbevolen.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Stage en afstuderen

  Wanneer ga ik stage lopen?

  Het eerste studiejaar van de opleiding Fysiotherapie draait vooral om kennismaken. Ook de stage in dit jaar dient vooral als een oriëntatie op het toekomstige beroep en als zelfreflectie.
  Daarna worden de stageperioden uitgebreider. Je doet je praktijkervaring op in verschillende instellingen, zoals in een vrijgevestigde praktijk, in een algemeen ziekenhuis of in een andere instelling (zoals een verpleeghuis, revalidatiecentrum of psychiatrisch ziekenhuis). Bovendien kun je stagelopen in het buitenland.

  Je wordt tijdens je stage zowel vanuit de opleiding als op je stageplek begeleid. Via diverse activiteiten houd je direct contact met de opleiding. Bij de beoordeling van de stage wordt gekeken naar je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en hoe je omgang is met de patiënten en collega’s.

  Naar het buitenland

  Bij de studie Fysiotherapie is het mogelijk om stages in het buitenland te volgen. Fontys heeft uitstekende contacten met een groot aantal praktijkinstellingen in binnen- en buitenland en kan daardoor helpen bij het vinden van een geschikte stage- of werkplek.


  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studiebegeleiding

  Vooral in het eerste jaar krijg je veel studiebegeleiding. Je zit dan in een ‘basisgroep’ met 12 andere studenten. Deze groep staat onder begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Deze begeleider is jouw aanspreekpunt. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. Samen met je begeleider bepaal je hoe je gaat werken aan de competenties (kennis, houding en vaardigheden) die bij je toekomstig beroep horen.

  Naast de groepsbijeenkomsten zijn er wekelijks ingeroosterde consulturen waar je, indien nodig, een individueel gesprek met je SLB-er kunt hebben. Op deze manier kunnen studenten die het nodig hebben extra begeleiding krijgen.

  Je SLB-er is je eerste aanspreekpunt. Bij moeilijkheden en/of problemen kun je bij hem of haar terecht. Je SLB-er helpt je bij het maken van keuzes en kan je over verschillende zaken adviseren. Tevens kan hij/zij je doorverwijzen naar de verschillende instanties van Fontys zodat je zo optimaal geholpen wordt.

  Je houdt de eerste 2 jaar van de opleiding dezelfde SLB-er. Op deze manier word je begeleid door iemand die jou echt kent.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Studie in cijfers
  Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

  Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  Wij vinden het belangrijk dat niet alleen ons onderwijs van hoge kwaliteit is maar dat ook de randvoorwaarden om bij ons te studeren goed zijn. Wij investeren ook in zaken als bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs- en tentamenroosters, snelle feedback op toetsen en opdrachten, optimale studievoortgangregistratie, goede informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten.

  Binnen de opleiding en het instituut is sprake van een open en informele sfeer. Hierdoor vind je er snel je weg. Je hebt gemakkelijk contact met je studiegenoten en jouw docenten.


  Sfeerafbeelding Fontys
 • Iets voor jou?
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys