Inhoud opleiding

Inhoud opleiding

HBO-ICT is een 4-jarige brede bacheloropleiding.
Inhoudelijk kun je voor alle mogelijke beroepen in de ICT worden opgeleid.
In het eerste jaar start je met een brede oriëntatie op vijf profielen binnen het vakgebied ICT.

Vanaf het tweede jaar kun je ieder semester opnieuw keuzes maken ten aanzien van profielen, specialisaties en de leervorm, die het beste bij jouw persoonlijke voorkeuren, talenten en manier van studeren passen.
Bovendien word je goed begeleid bij het maken van die keuzes.

Het onderwijs wordt in het Engels aangeboden.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar volg je lessen binnen 5 profielen en maak je proftaken in groepen van 6 studenten. Aan het einde van de eerste 20 lesweken heb je 1 profiel als basis gekozen. Je kunt kiezen uit ICT & Business, ICT & Infrastructure, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 28 uur lessen
  • 8 uur projecten
  • 15 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  20%

  Hoe zien de andere jaren eruit?
  Vanaf het tweede jaar worden vanuit de diverse profielen elk semester één of meerdere specialisaties aangeboden, waaruit je elk semester opnieuw een keuze kunt maken. Zo kun je je eigen persoonlijke leerroute samenstellen. Mogelijk krijg je vanaf het tweede jaar in het Engels les wanneer in de groep buitenlandse studenten aanwezig zijn. Is dat niet zo, dan kan de docent ervoor kiezen in het Nederlands les te geven. In het laatste semester voer je een afstudeeropdracht uit bij één van onze partnerbedrijven of in je eigen op te starten bedrijf. Bij afstuderen ontvang je het getuigschrift: Bachelor of Science. In de bijlage ontvang je een beschrijving van de doorlopen leerroute, welke expertise je hebt opgebouwd en aan welke eindkwalificaties je voldoet.

  Profielen

  In het 1e halfjaar, het startsemester, start je met een brede oriëntatie op vijf profielen binnen het vakgebied ICT. Ze geven je samen een compleet beeld van de volledige breedte van het vakgebied ICT. Ze zijn toekomstvast en vormen als het ware je gereedschapskist voor de toekomst. De vijf profielen zijn:

  Aan het eind van het startsemester kies je hieruit één profiel, dat het beste bij je voorkeuren en talenten past en dat vervolgens je basis vormt in het tweede semester van het eerstejaar.

  Specialisaties

  Na je propedeuse kom je in de hoofdfase van je opleiding. Daarin doorloop je steeds 2 semesters per jaar. Vanaf je tweede studiejaar kies je ieder semester opnieuw uit specialisaties. Vanuit de diverse profielen worden elk semester één of meerdere specialisaties aangeboden, waaruit je elk semester opnieuw een keuze kunt maken. Op dit moment kun je kiezen uit de hiernavolgende specialisaties:

    Engelstalige opleiding ICT en internationale sfeer

    Als je wilt, kun je de bacheloropleiding HBO-ICT in het Engels volgen. Deze opleiding is toegankelijk voor buitenlandse studenten én Nederlandse studenten. Bovendien kun je internationaal stagelopen of een deel van je opleiding in het buitenland studeren.
    Meer weten? Surf dan naar de info over de Engelstalige opleiding

    HBO-ICT is een brede 4-jarige bacheloropleiding.
    Je ontvangt bij afstuderen de graad Bachelor of Science.
   • Engelstalige opleidingen
    Sfeerafbeelding Fontys

    Wil je de opleiding vanaf het eerste moment samen met internationale studenten in het Engels volgen, dan kun je die in Eindhoven volgen. Deze opleiding wordt vaak gekozen door studenten uit het buitenland, maar is zeker ook toegankelijk voor scholieren, afkomstig uit Nederland.

    Meer informatie vind je op de website van onze opleiding HBO-ICT Course based.

   • Struikelvakken

    Programmeren

    Studenten vinden programmeren vaak moeilijk. Voor programmeren moet je logisch kunnen nadenken. Weet je niet zeker of dit vak je ligt, volg dan een workshop “kennismaken met programmeren” tijdens onze open dagen of doe mee aan een proefstudeerdag. Na afloop heb je een idee of het je ligt en of je het zou kunnen.

    De hoeveelheid programmeren in de opleiding hangt af van de profielen en specialisaties, die je kiest. Hoewel bij de afstudeerrichtingen ICT & Software Engineering en ICT & Technology programmeren een prominentere plaats inneemt dan bij ICT & Business en ICT & Media Design, geldt natuurlijk, dat programmeren voor alle afstudeerrichtingen van een ICT-opleiding belangrijk is.

    Wiskunde

    Wiskunde is niet nodig om toegelaten te worden tot de opleiding. Wel is affiniteit met wiskunde in de richtingen ICT & Business (statistiek), ICT & Software Engineering en ICT & Technology een voordeel. Daar, waar wiskundige kennis in deze profielen ontbreekt, wordt het binnen de lessen gegeven. Je leert dan alleen die wiskunde, die nodig is in die specifieke richting. Het niveau van wiskundige kennis dat je kunt verwachten is ongeveer eindexamen HAVO-niveau.

   • Stage en afstuderen

    Stage: een eerste kennismaking met de arbeidsmarkt

    Tijdens de opleiding HBO-ICT doe je 2 keer ervaring op met werken in het bedrijfsleven: tijdens de stage en tijdens het afstuderen. Dé mogelijkheid om dat, wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Deze bedrijfservaring doe je op bij een door jou gekozen bedrijf. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

    stage

    Kenmerken van de stage

    Doel:Je oriënteert je op je latere beroep.
    Wanneer:De 1e helft van het 3e studiejaar.
    Duur:Minimaal 95 werkdagen bij een bedrijf of een andere professionele organisatie.
    Opdracht:Bij voorkeur één grote opdracht in de ICT-richting waarin je je wilt verdiepen.
    Product:Behalve dat je werkt voor het bedrijf, leer je daar ook op een professionele manier over te communiceren.
    Slot:Je rondt je stage af met een eindpresentatie in je stagebedrijf en een evaluatie op school.

    Kenmerken van het afstuderen

    Doel:Je toont aan dat je er klaar voor bent om te starten als ICT’er op hbo-niveau.
    Wanneer:De 2de helft van het 4de studiejaar.
    Duur:Minimaal 85 werkdagen bij een bedrijf of een andere professionele organisatie.
    Opdracht:Eén grote opdracht op het niveau van een startende HBO-ICT’er, met daarin geïntegreerd een klein onderzoek.
    Product:Je beschrijft je werk in een afstudeerscriptie.
    Slot:Je rondt je afstudeerfase af met een eindpresentatie op school met je bedrijfsbegeleider en docenten.

    Bij beide stages heb je 2 begeleiders; 1 begeleider van het stagebedrijf en 1 vakdocent van het profiel of de specialisatie.

    Stagebedrijven

    Wij hebben een sterk samenwerkingsverband met ruim 120 ICT-bedrijven. Zo blijft ons onderwijs altijd up-to-date en sluit het nauw aan op de wensen van de arbeidsmarkt. We krijgen geregeld aanbiedingen van bedrijven voor geschikte stages en afstudeeropdrachten. Je mag hieruit kiezen, maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een bedrijf.

    Stagevergoeding

    Als je stage loopt krijg je een vergoeding, bedoeld als onkostenvergoeding en niet als beloning voor het werk dat je doet. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door je stagebedrijf.

    Stage in het buitenland

    Als je wilt, heb je bij ons volop mogelijkheden om je stage of een deel van je studie te volgen in het buitenland. Meer info vind je bij studeren in het buitenland.

    Testimonial Wiljo Verbruggen, Country Manager Cognizant Technology Solutions

    'Wij stoppen veel tijd en moeite in studenten van Fontys HBO-ICT. Na je studie heb je genoeg bagage om bij ons aan de slag te kunnen. Wel moet je je realiseren dat je bij ons dan nog lang niet uitgeleerd bent.’

   • Studeren in het buitenland

    Studeren in het buitenland is een unieke kans je horizon te verbreden en je curriculum vitae eruit te laten springen.

    HBO-ICT ondersteunt daarom mogelijkheden om een tijd in het buitenland te studeren, of het nu voor kortere of langere tijd is. Wij zijn voortdurend op zoek naar interessante samenwerkingsprojecten, minoren, stage- en afstudeeropdrachten in het buitenland bij bedrijven, hogescholen en universiteiten.

    Volg Fontys ICT Goes International op Facebook!
    Study abroad guide

    Deze gids geeft een beeld van de mogelijkheden binnen je bacheloropleiding HBO-ICT internationaal te studeren.


    meer informatie

    "Twee op de drie werkgevers vindt internationale ervaring belangrijk!"

    Lees en bekijk het onderzoek hier

   • Hoe krijg je les

    Het onderwijs is bij onze hogeschool anders georganiseerd dan op een middelbare school. Je hebt een werkplek, steeds vaker in een open studielandschap, waar je zonder lesrooster de hele week werkt. Daarbij word je intensief begeleid door docenten die hier ook de hele dag aanwezig zijn. Ze ondersteunen je bij vakinhoudelijke onderwerpen en begeleiden je in het vinden van je eigen plek in ons onderwijs.

    In de eerste 9 weken ga je je op 4 dagen per week verdiepen in de vakken uit de 5 profielen: ICT & Business, ICT & Infrastructure, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology. Op de 5de dag werk je in groepen van maximaal 6 studenten aan een proftaak. Dit is vaak een opdracht, die komt uit het bedrijfsleven. Op de dag dat je werkt aan je proftaak, word je intensief begeleid door je semestercoach.

    De sfeer binnen de opleiding is informeel, je zult je er snel thuis voelen. Het contact tussen docenten en studenten is open en goed. Tijdens de les kun je direct je vragen stellen. Iedere docent heeft binnen onze hogeschool een eigen werkplek, waar je ook binnen kunt lopen met vragen. Is een docent afwezig, dan is hij of zij per email bereikbaar.

   •   Open ICT Labs

    Fontys Hogeschool ICT gaat voor nieuwe leeromgeving

    De locaties van Fontys Hogeschool ICT (zowel Eindhoven als Tilburg) hebben geen traditionale klaslokalen, maar zijn omgetoverd tot een groot Open ICT Lab, oftewel OIL. Met de komst van deze OIL’s is een grote stap genomen om vernieuwend, innovatief onderwijs te kunnen aanbieden.

    Wat is precies een OIL? Waarom is het zo vernieuwend? Een interview met Yvette Friebel, o.a. coördinator huisvesting Fontys Hogeschool ICT.

    Leg eens uit…wat is precies een OIL?
    Een OIL is een leeromgeving die ruimte biedt aan 150 studenten in Eindhoven en 120 in Tilburg. Deze leeromgeving is bedoeld om activiteitgericht te leren, dus niet alleen leren uit instructie door een docent die voor de klas staat. Het is ook bedoeld voor groepswerk, een gesprek te voeren met je semestercoach, het volgen van een gastcollege…en natuurlijk ook om af en toe te chillen. Een leeromgeving dus waarbij diverse soorten activiteiten worden ondergebracht. Van werkplekken tot concentratieplekken, alles wordt gecombineerd in een ruimte. Zeer multifunctioneel dus.

    Waarom is gekozen voor een OIL?
    V
    oorheen zaten de studenten in een eigen klaslokaal, maar dit was niet optimaal. Zo was er een grote behoefte aan ruimtes waar je ook rustig kunt werken of voor het groepswerk. Daarnaast sluit de OIL ook meer aan op de didactiek die we voor ons zien bij FHICT: meer vraaggestuurd leren. Met de komst van de OIL brengen we ook een stukje kleinschaligheid in ons grote instituut terug. Hierdoor creëren we meer een community-gevoel.

    Kun je eens beschrijven hoe dan de gemiddelde dag voor een student en docent er uitziet in de OIL? Een student zit vijf dagen in de week in de OIL. In principe worden alle onderwijsactiviteiten in de OIL verzorgd (met uitzondering van specifieke lab-activiteiten en bijv. excursies etc.). Een student is hierbij vrij om te gaan zitten waar hij of zij wil. Soms zal de student behoefte hebben aan rust. Je kunt dan terecht bij één van de concentratieplekken. Soms heeft de student behoefte om met een projectgroep samen te werken. Daar zijn ook voldoende plekken voor. Kortom: voor ieder wat wils. Voor de docenten is het ook een nieuwe uitdaging. Zij zullen in groepen van zes een dagdeel het onderwijs verzorgen. Zij geven instructie, voeren gesprekken of zijn zelf aan het werk in de OIL. Voor de docenten is de OIL namelijk ook hun werkplek. Zo wordt de verbinding tussen de student en de docent nog kleiner.

    Er is zowel een OIL in Eindhoven als Tilburg, zijn deze hetzelfde? De OIL in Tilburg is niet gelijk aan die van Eindhoven. In Eindhoven is de OIL echt opgezet als een soort van experiment samen met huisvesting. Dit alles met het oog op de nieuwbouw (september 2020 voor Eindhoven, eind 2019 voor Tilburg). We kunnen dan goed bekijken wat er wel of wat er niet werkt. Op die manier kunnen we straks de nieuwbouw precies inrichten op de behoefte van de student en de docent. Er zullen dan ca. vijftien OIL’s komen en die zullen ook allemaal niet identiek zijn aan elkaar. Hierdoor heeft de OIL in Eindhoven net wat meer nieuwe snufjes. In Tilburg is de insteek meer gericht op de groei van het instituut en het tekort aan lokalen. Met betrokken docenten is besproken wat past bij de doelgroep. Zo is er uiteindelijk in Tilburg gekozen voor een paar afsluitbare ruimtes voor groepswerk en in Eindhoven voor spreekkamers.

    Mag iedereen gebruik maken van de OIL? De OIL zal worden gekoppeld aan een bepaald semester of semesters.. Vervolgens wisselt dit weer met andere profielen/semesters in de loop van het studiejaar.

    Wanneer is de OIL een succes? Als studenten beter worden gefaciliteerd, ze zich prettig voelen en iedereen kan leren op de wijze die het beste bij de persoon past. Docenten zouden moeten herkennen dat we ook sterker onze didactiek kunnen toepassen.

    Yvette Friebel - Manager Bedrijfsvoering Yvette Friebel - Manager Bedrijfsvoering

    Open ICT Lab - Campus Rachelsmolen Eindhoven Open ICT Lab - Campus Rachelsmolen Eindhoven     

   • Begeleiding

    Je staat er binnen de opleiding HBO-ICT niet alleen voor. Als student krijg je persoonlijke begeleiding tijdens je hele studie. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, groepswerkstukken, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt.

    Docenten

    Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak, dat je van die docent krijgt. Het contact tussen docenten en studenten is informeel. Je kunt altijd terecht met vragen, zowel in de lessen als bij de docent zelf buiten de lessen om. Elke docent heeft zijn eigen werkplek waar je binnen kunt lopen en ze zijn goed bereikbaar per mail. Maak kennis met een aantal van onze docenten.

    Semestercoach

    Je semestercoach is een soort personal coach. Je krijgt elk semester zo'n coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. In het eerste jaar zie je je semestercoach wekelijks. Jullie hebben het samen over:

    • jouw ontwikkelproces (studie en professionaliteit)
    • je studiekeuzes en studie-aanpak
    • je studieresultaten en -voortgang
    • je beroepsmogelijkheden
    • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, doorstudeermogelijkheden)

    Stage- en afstudeerbegeleider

    Ga je stagelopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor in plaats van een semestercoach een stage/afstudeerbegeleider. Hij of zij beoordeelt je stage en afstuderen en geeft feedback op je eindverslagen.

    Student+

    Student+ is een voorziening van Fontys Hogeschool ICT voor alle ICT-studenten.
    We bieden een breed palet aan trainingen, workshops en individuele en groepscoachingstrajecten, bijvoorbeeld voor studenten met een vorm van autisme, ADD, ADHD, dyslexie of faalangst.

    Uitgebreide informatie over Student+ lees je in ons digitale magazine: studentplusfontysict.nl.

    Meer informatie over ons brede palet aan begeleidingsvormen vind je in onze menukaart

    Als je om welke reden dan ook obstakels in je studie ervaart of specifieke training, hulp of ondersteuning nodig hebt om je talent te ontwikkelen, neem dan contact op met Student+ via mail: studentplus@fontys.nl

    Tutor

    In de proftaken (groepswerkstukken) waar je aan werkt tijdens je studie, word je begeleid en beoordeeld door een tutor. Tijdens het eerste deel van je studie is je semestercoach ook je tutor.

    Decaan

    Decanen zijn Fontysmedewerkers, die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht bij bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, beperkingen, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

   • Studie in Cijfers
    Een studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. Het is dan ook goed om te weten hoe studenten hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

    Bij Fontys vinden we eerlijke voorlichting heel belangrijk, want we zien graag dat je op de juiste plek terechtkomt. Daarom vind je hieronder een handig overzicht, waarin je snel ziet hoe de opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zie de toelichting voor meer informatie.
    Sfeerafbeelding Fontys

   • Typerend voor deze opleiding

    Typerend voor deze opleiding

    Deze bacheloropleiding is de grootste en enige van de elf HBO-ICT bacheloropleidingen in Nederland, die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) als EXCELLENT is aangemerkt! Meer informatie:

    nvao
   • Verschil in leslocaties Eindhoven en Tilburg

    De opleiding HBO-ICT is inhoudelijk exact hetzelfde op beide onderwijslocaties. Tóch bestaan er per locatie verschillen. Welke keuze je maakt, hangt af van jouw persoonlijke voorkeuren.

    Typisch Eindhoven! Campus Eindhoven

    In Eindhoven studeren maar liefst 21.000 studenten bij Fontys en de TU Eindhoven. Wonen, sporten en uitgaan is er allemaal prima geregeld voor studenten. Brainport Eindhoven is uitgeroepen tot slimste regio ter wereld in de Intelligent Community verkiezing van 2011. De regio is dé hotspot van Nederland voor innovatieve toptechnologie. Dat biedt jou als student veel voordelen bij stages en afstuderen. Ook na je studie kun je in Eindhoven met een vliegende start aan een topcarrière beginnen. Wil je meer weten over wat Eindhoven studenten te bieden heeft? Kijk dan eens op de sites: eindhoven.nl, en uitineindhoven.nl

    Kenmerken van de opleiding in Eindhoven

    • Je kunt de volledige opleiding volgen met uitzondering van de specialisatie ICT & Education. Deze wordt alleen aangeboden op onze locatie in Tilburg.
    • In september 2019 hadden we 30 klassen eerstejaars studenten; in februari 2019 zijn er 8 klassen eerstejaars studenten van start gegaan.

     Typisch Tilburg! Campus Tilburg

     In Tilburg studeren ruim 30.000 studenten. Een groot deel hiervan studeert op campus Stappegoor, waar ook Fontys Hogeschool ICT is gevestigd. De campus heeft een gezellig binnenplein. In de zomer kun je hier relaxen op het grasveld, aan de picknicktafels of op het terras van Jazzmans. Ook leuk: naast de campus bevindt zich een XL supermarkt, bioscoop, sportcomplex, recreatiebad en wat horecagelegenheden. Buiten de campus biedt Tilburg jou als student alles wat je nodig hebt: genoeg woonruimte, diverse sportvoorzieningen, winkels, evenementen en vele gezellige cafés en terrasjes. In Tilburg wordt ondernemen en innoveren toegejuicht. Na je studie zijn hier veel kansen voor starters op de arbeidsmarkt. Lees meer op: tilburg.com 

     Kenmerken van de opleiding in Tilburg

     • Je kunt de propedeuse doen van alle vijf profielen.
     • De hoofdfase van ICT & Software Engineering en ICT & Media Design worden altijd aangeboden. De hoofdfase van ICT & Business en ICT & Technology bij voldoende belangstelling. Door de groei in studentenaantallen is dat steeds vaker het geval. Sinds het najaar van 2017 wordt voor alle 5 profielen hoofdfase-onderwijs aangeboden in Tilburg.
     • De richting ICT & Education wordt standaard aangeboden in Tilburg. Bij voldoende belangstelling worden ook andere richtingen in Tilburg aangeboden. In de afgelopen jaren was dat zo voor ICT & Cyber Security en ICT & Applied Data Science.
     • In september 2019 hadden we 9 klassen eerstejaars studenten; in februari 2019 zijn nog eens 2 klassen eerstejaars studenten van start gegaan.
     instuituten