HBO-ICT versnelde bachelor voor VWO'ers

Vanaf augustus 2018 biedt de bacheloropleiding HBO-ICT een versneld 3-jarig (of 3,5-jarig) traject aan voor ambitieuze VWO’ers met wiskunde B. Je wordt opgeleid tot software engineer.

De versnelde bacheloropleiding is niet alleen praktijkgericht, maar bereidt όόk voor op een academische voortzetting aan de TU/e. Na voltooiing van de bachelor kun je rechtstreeks de praktijk in όf ervoor kiezen om, zonder extra toelatingseisen, één van onderstaande masterstudies aan de TU/e te gaan volgen:
• Computer Science and Engineering
• Data Science in Engineering

De universitaire masterstudies stellen hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid. Daarom is het lesmateriaal ten behoeve van de academische voorbereiding in het Engels. De lesstof heeft een meer theoretische invalshoek en kent een geleidelijke verhoging van tempo en abstractie in de loop van de semesters.

De opleiding HBO-ICT is voornemens met meerdere masteropleidingen afspraken te maken over directe doorstroom. In de toekomst zal dit ook mogelijk worden voor meerdere afstudeerrichtingen.

Het is de bedoeling ook aansluiting te maken op de masteropleiding "Data Science and Entrepreneurship" bij de JADS in 's Hertogenbosch voor studenten, die in augustus 2018 starten. Zodra hierover meer bekend is, publiceren we dat op deze website.

Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie?

Vanaf januari 2018 biedt de opleiding een aparte voorlichting voor VWO-ers tijdens de open dagen en avonden.
Voor andere vragen kun je een mail sturen aan: F.Peeters@fontys.nl

Waarom interessant voor VWO-ers?

De TU/e kent de laatste jaren een vergrote instroom aan studenten en voert per augustus 2018 een decentrale selectie met een maximale instroom van 250 in. Dit versnelde traject is interessant voor alle VWO'ers; ook diegenen die mogelijk niet bij de TU/e kunnen instromen. De HBO-ICT bacheloropleiding is een praktijkgerichte beroepsopleiding. De TU/e bacheloropleiding is wetenschappelijk/theoretisch georiënteerd, waarbij de beroepsbekwaamheid minder aan bod komt. Menig VWO'er verkiest de praktische insteek boven de wetenschappelijk-theoretische insteek.

Pre-assessment

Ter voorbereiding op het pre-assessment wordt een online cursus aangeboden met een geschatte studiebelasting van 160 uur. De online cursus heeft het karakter van zelfstudie. Heb je als VWO'er het keuzevak Informatica in je vakkenpakket, dan heb je waarschijnlijk het overgrote deel van de leerdoelen inmiddels gerealiseerd. Als dat zo is, kun je je concentreren op de resterende leerdoelen van de online cursus en de betreffende modules doorlopen.