Inhoud opleiding

Opbouw studie en studieprogramma

In het eerste jaar volg je lessen binnen 4 profielen en maak je proftaken in groepen van 6 studenten. Aan het einde van de eerste 20 lesweken kies je 1 profiel. In het tweede jaar krijg je 3 dagen les in je profiel en 2 dagen les in een specialisatie naar keuze. Ook werk je aan projecten met een bedrijf. Aan het eind van het tweede jaar kies je zelf welke specialisatie jouw afstudeerrichting wordt. In het derde jaar loop je een half jaar bedrijfsstage. Het laatste half jaar van het vierde jaar studeer je af bij een bedrijf. De lessen worden aangeboden in het Nederlands. De opleiding heeft in totaal ruim 3.000 studenten.

Verschil in leslocaties Eindhoven en Tilburg

De opleiding is inhoudelijk exact hetzelfde. Voor verschillen per locatie kun je hier verder lezen.

 • Opbouw

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar volg je lessen binnen 4 profielen en maak je proftaken in groepen van 6 studenten. Aan het einde van de eerste 20 lesweken heb je 1 profiel als hoofdrichting gekozen. Je kunt kiezen uit ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 20 uur colleges/lessen
  • 8 uur projecten
  • 15 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  40%
  Zelfstudie
  40%
  Praktijk
  20%

  Hoe zien de andere jaren eruit?
  Na het eerste jaar maak je kennis met onze specialisaties. Die sluiten aan bij de laatste ontwikkelingen in de ICT. Zo ben je altijd up-to-date opgeleid. In het derde jaar loop je stage, waarna je in het vierde jaar afstudeert.

  Profielen

  In het 1e studiejaar maak je kennis met 4 profielen. Samen geven ze jou een beeld van de volledige breedte van het vakgebied ICT. De 4 profielen zijn toekomstvast. Dat wil zeggen dat de kennis die je opdoet in deze profielen als het ware je ‘gereedschapskist’ vormt voor de toekomst.
  De 4 profielen zijn:

  Specialisaties

  Vanaf je 2e studiejaar maak je ook kennis met de specialisaties, die inspelen op de nieuwste ontwikkelingen in de ICT. Door onze intensieve samenwerking met ca. 100 gerenommeerde ICT-bedrijven in de regio kunnen wij steeds de meest recente ICT-ontwikkelingen volgen en hierop inspelen door nieuwe specialisaties aan te bieden. Zo ben jij er zeker van dat jouw ICT-opleiding steeds actueel is en goed aansluit op wat werkgevers van jou als afgestudeerd ICT’er verwachten.
  De 7 specialisaties zijn op dit moment:

    Engelstalige opleiding ICT en internationale sfeer

    Als je wilt, kun je de bacheloropleiding HBO-ICT in het Engels volgen. Deze opleiding is toegankelijk voor buitenlandse studenten én Nederlandse studenten. Bovendien kun je internationaal stagelopen of een deel van je opleiding in het buitenland studeren. Per september 2017 starten we met 10 eerstejaars klassen.
    Meer weten? Surf dan naar de info over de Engelstalige opleiding

    HBO-ICT is een brede 4-jarige bacheloropleiding.
    Je ontvangt bij afstuderen de graad Bachelor of Science.
   • Struikelvakken

    Programmeren

    Studenten vinden programmeren vaak moeilijk. Voor programmeren moet je logisch kunnen nadenken. Weet je niet zeker of dit vak je ligt, volg dan een workshop “kennismaken met programmeren” tijdens onze open dagen of doe mee aan een proefstudeerdag. Na afloop heb je een idee of het je ligt en of je het zou kunnen.

    De hoeveelheid programmeren in de opleiding hangt af van het profiel of de specialisatie die je kiest. Hoewel bij de afstudeerrichtingen ICT & Software Engineering en ICT & Technology programmeren een prominentere plaats inneemt dan bij ICT & Business en ICT & Media Design, geldt natuurlijk, dat programmeren voor alle afstudeerrichtingen van een ICT-opleiding belangrijk is.

    Wiskunde

    Wiskunde is niet nodig om toegelaten te worden tot de opleiding. Wel is affiniteit met wiskunde in de profielen ICT & Business (statistiek), ICT & Software Engineering en ICT & Technology een voordeel. Daar, waar wiskundige kennis in deze profielen ontbreekt, wordt het binnen de lessen gegeven. Je leert dan alleen die wiskunde, die nodig is in dat profiel. Het niveau van wiskundige kennis dat je kunt verwachten is ongeveer eindexamen HAVO-niveau.

   • Stage en afstuderen

    Stage: een eerste kennismaking met de arbeidsmarkt

    Tijdens de opleiding HBO-ICT doe je 2 keer ervaring op met werken in het bedrijfsleven: tijdens de stage en tijdens het afstuderen. Dé mogelijkheid om dat, wat je tijdens je opleiding hebt geleerd, ook echt in praktijk te brengen. Je gaat de arbeidsmarkt op! Deze bedrijfservaring doe je op bij een door jou gekozen bedrijf. Natuurlijk helpen wij je bij die keuze.

    stage

    Kenmerken van de stage

    Doel:Je oriënteert je op je latere beroep.
    Wanneer:De 1e helft van het 3e studiejaar.
    Duur:Minimaal 95 werkdagen bij een bedrijf of een andere professionele organisatie.
    Opdracht:Bij voorkeur één grote opdracht in de ICT-richting waarin je je wilt verdiepen.
    Product:Behalve dat je werkt voor het bedrijf, leer je daar ook op een professionele manier over te communiceren.
    Slot:Je rondt je stage af met een eindpresentatie in je stagebedrijf en een evaluatie op school.

    Kenmerken van het afstuderen

    Doel:Je toont aan dat je er klaar voor bent om te starten als ICT’er op hbo-niveau.
    Wanneer:De 2de helft van het 4de studiejaar.
    Duur:Minimaal 85 werkdagen bij een bedrijf of een andere professionele organisatie.
    Opdracht:Eén grote opdracht op het niveau van een startende HBO-ICT’er, met daarin geïntegreerd een klein onderzoek.
    Product:Je beschrijft je werk in een afstudeerscriptie.
    Slot:Je rondt je afstudeerfase af met een eindpresentatie op school met je bedrijfsbegeleider en docenten.

    Bij beide stages heb je 2 begeleiders; 1 begeleider van het stagebedrijf en 1 vakdocent van het profiel of de specialisatie.

    Stagebedrijven

    Wij hebben een sterk samenwerkingsverband met ruim 80 ICT-bedrijven. Zo blijft ons onderwijs altijd up-to-date en sluit het nauw aan op de wensen van de arbeidsmarkt. We krijgen geregeld aanbiedingen van bedrijven voor geschikte stages en afstudeeropdrachten. Je mag hieruit kiezen, maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een bedrijf.

    Stagevergoeding

    Als je stage loopt krijg je een vergoeding, bedoeld als onkostenvergoeding en niet als beloning voor het werk dat je doet. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door je stagebedrijf.

    Stage in het buitenland

    Als je wilt, heb je bij ons volop mogelijkheden om je stage of een deel van je studie te volgen in het buitenland. Meer info vind je bij studeren in het buitenland.

    Testimonial Wiljo Verbruggen, Country Manager Cognizant Technology Solutions

    'Wij stoppen veel tijd en moeite in studenten van Fontys HBO-ICT. Na je studie heb je genoeg bagage om bij ons aan de slag te kunnen. Wel moet je je realiseren dat je bij ons dan nog lang niet uitgeleerd bent.’

   • Studeren in het buitenland

    Studeren in het buitenland is een unieke kans je horizon te verbreden en je curriculum vitae eruit te laten springen.

    HBO-ICT ondersteunt daarom mogelijkheden om een tijd in het buitenland te studeren, of het nu voor kortere of langere tijd is. Wij zijn voortdurend op zoek naar interessante samenwerkingsprojecten, minoren, stage- en afstudeeropdrachten in het buitenland bij bedrijven, hogescholen en universiteiten.

    Volg Fontys ICT Goes International op Facebook!
    Volg onze studenten in het buitenland!

    Bekijk en lees de verhalen van onze studenten die een een buitenlandervaring hebben opgedaan!

    "Twee op de drie werkgevers vindt internationale ervaring belangrijk!"

    Lees en bekijk het onderzoek hier

   • Hoe krijg je les
    Je krijgt veel klassikaal les. De klassen bestaan uit gemiddeld 24 personen. In de eerste 9 weken krijg je 4 dagen per week les in de vakken uit de 4 profielen: ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology. Op de 5de dag werk je in groepen van maximaal 6 studenten aan een proftaak. Dit is vaak een opdracht, die komt uit het bedrijfsleven. Op de dag dat je werkt aan je proftaak, word je intensief begeleid door je semestercoach.

    De sfeer binnen de opleiding is informeel, je zult je er snel thuis voelen. Het contact tussen docenten en studenten is open en goed. Tijdens de les kun je direct je vragen stellen. Iedere docent heeft binnen onze hogeschool een eigen werkplek, waar je ook binnen kunt lopen met vragen. Is een docent afwezig, dan is hij of zij per email bereikbaar.
   • Begeleiding

    Je staat er binnen de opleiding HBO-ICT niet alleen voor. Als student krijg je persoonlijke begeleiding tijdens je hele studie. Of het nu gaat om algemene studievragen, keuzes, groepswerkstukken, stage of afstuderen: je hebt altijd een aanspreekpunt.

    Docenten

    Elke docent begeleidt en beoordeelt je in het vak, dat je van die docent krijgt. Het contact tussen docenten en studenten is informeel. Je kunt altijd terecht met vragen, zowel in de lessen als bij de docent zelf buiten de lessen om. Elke docent heeft zijn eigen werkplek waar je binnen kunt lopen en ze zijn goed bereikbaar per mail. Maak kennis met een aantal van onze docenten.

    Semestercoach

    Je semestercoach is een soort personal coach. Je krijgt elk semester zo'n coach. Hij of zij volgt je prestaties en geeft je adviezen. In het eerste jaar zie je je semestercoach wekelijks. Jullie hebben het samen over:

    • jouw ontwikkelproces (studie en professionaliteit)
    • je studiekeuzes en studie-aanpak
    • je studieresultaten en -voortgang
    • je beroepsmogelijkheden
    • elk onderwerp dat jij zelf aandraagt (problemen, doorstudeermogelijkheden)

    Stage- en afstudeerbegeleider

    Ga je stagelopen en afstuderen, dan krijg je daarvoor in plaats van een semestercoach een stage/afstudeerbegeleider. Hij of zij beoordeelt je stage en afstuderen en geeft feedback op je eindverslagen.

    Student+

    Student+ is een voorziening van Fontys Hogeschool ICT voor alle ICT-studenten.
    We bieden een breed palet aan trainingen, workshops en individuele en groepscoachingstrajecten, bijvoorbeeld voor studenten met een vorm van autisme, ADD, ADHD, dyslexie of faalangst.

    Uitgebreide informatie over Student+ lees je in ons digitale magazine: studentplusfontysict.nl.

    Meer informatie over ons brede palet aan begeleidingsvormen vind je in onze menukaart

    Als je om welke reden dan ook obstakels in je studie ervaart of specifieke training, hulp of ondersteuning nodig hebt om je talent te ontwikkelen, neem dan contact op met Student+ via mail: studentplus@fontys.nl

    Tutor

    In de proftaken (groepswerkstukken) waar je aan werkt tijdens je studie, word je begeleid en beoordeeld door een tutor. Tijdens het eerste deel van je studie is je semestercoach ook je tutor.

    Decaan

    Decanen zijn Fontysmedewerkers, die niet rechtstreeks aan een opleiding verbonden zijn. Je kunt er terecht bij bijvoorbeeld studieproblemen, studievaardigheden, beperkingen, financiële problemen of andere persoonlijke omstandigheden.

    Begeleiding én je eigen weg volgen

   • Studie in Cijfers

    Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt.

    Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie, zie de toelichting.

    Toelichting SiC mei 2017

    Sfeerafbeelding Fontys
   • Engelstalige opleidingen

    De opleiding HBO-ICT bestaat ook in het Engels en kun je volgen in Eindhoven. Deze opleiding wordt vaak gekozen door studenten uit het buitenland, maar is zeker ook toegankelijk voor scholieren, afkomstig uit Nederland, die voldoen aan de toelatingseisen. Vind jij het prettig in een internationale omgeving, tussen studenten uit diverse landen afkomstig, je bacheloropleiding in de ICT te halen? Dan is dit wellicht een optie voor jou. Meer informatie vind je op de website van onze Engelstalige ICT-opleidingen. Er zijn specialisaties in:

    • ICT & Business
    • ICT & Software
    • ICT & Technology

   • Typerend voor deze opleiding

    Typerend voor deze opleiding

    Fontys Hogeschool ICT was de eerste hogeschool in Nederland die alle ICT-opleidingen aanbood binnen één brede bacheloropleiding HBO-ICT. Inmiddels zijn er meer hogescholen in Nederland, die een brede bacheloropleiding zijn gestart.

    De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding HBO-ICT in december 2011 officieel geaccrediteerd en maar liefst 2 facetten van de opleiding als ‘excellent’ beoordeeld:

    1. De constructie van één brede bacheloropleiding met 4 profielen en een wisselend aanbod aan specialisaties maakt het mogelijk zeer snel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen in de ICT-sector.
    2. De sterke betrokkenheid van ruim 80 ICT-bedrijven bij de inhoud van de opleiding garandeert een goede aansluiting van afgestudeerden bij de eisen die het beroepsveld aan hen stelt.

    Meer informatie over de accreditatie is te vinden op de website

    nvao