Richtingen en thema's

Opbouw studieprogramma, richtingen en thema's

In het eerste half jaar, het startsemester, start je met een brede oriëntatie op vijf richtingen binnen het vakgebied ICT. Ze geven je samen een compleet beeld van de volledige breedte van het vakgebied ICT. Ze zijn “toekomstvast” en vormen als het ware je gereedschapskist voor de toekomst. De vijf richtingen zijn:

Aan het eind van het startsemester kies je hieruit één richting, die het beste bij je voorkeuren en talenten past en die vervolgens je basis vormt in het tweede semester van het eerste jaar.

Na de propedeuse kom je in de hoofdfase van de opleiding. Daarin doorloop je steeds 2 semesters per jaar.

Vanaf je tweede studiejaar kies je ieder semester opnieuw uit richtingen en thema’s, die je naar de eindkwalificaties van jouw keuze leiden.

Vanuit de diverse afstudeerrichtingen worden elk semester één of meerdere thema’s aangeboden, waaruit je elk semester opnieuw een keuze kunt maken.

De kans bestaat, dat je vanaf het tweede studiejaar samen met studenten uit de Engelstalige opleiding onderwijs krijgt. In dat geval wordt het onderwijs in het Engels aangeboden.

Door onze intensieve samenwerking met bijna 100 gerenommeerde ICT-bedrijven in de regio kunnen wij steeds de meest recente ICT-ontwikkelingen volgen en hierop inspelen door nieuwe thema’s aan te bieden. Zo ben jij er zeker van dat jouw ICT-opleiding steeds actueel is en goed aansluit op wat werkgevers van jou als afgestudeerd ICT’er verwachten. De aangeboden thema’s kunnen dus wijzigen, afhankelijk van vragen vanuit het werkveld en nieuwe, opkomende innovaties. Jaarlijks kunnen er nieuwe thema’s bijkomen of thema’s verdwijnen.

Het laatste semester van je opleiding betreft een afstudeeropdracht, die je bij één van onze partnerbedrijven kunt uitvoeren, of zelfs in je eigen op te starten bedrijf.

Bij je afstuderen ontvang je het getuigschrift: Bachelor of Science. In de bijlage bij je getuigschrift ontvang je een beschrijving van de doorlopen leerroute: welke expertise je hebt opgebouwd en aan welke eindkwalificaties je voldoet.

 • ICT & Applied Data Science

  ICT & Applied Data Science

  Nooit eerder waren er zoveel data beschikbaar. Mensen en sensoren produceren vandaag de dag een enorme hoeveelheid data. Elke 2 jaar verdubbelt de totale hoeveelheid data wereldwijd. Binnen de richting “ICT & Applied Sciences” leer je met “Big Data” om te gaan. Het gaat hierbij om het verzamelen, opslaan, analyseren, en interpreteren van data. Je levert een bijdrage aan bedrijven, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, en andere organisaties, zodat zij hun werk beter kunnen doen met behulp van die data.

  Je leert in deze richting meer over het opschonen van data, algoritmes waarmee je data kunt analyseren en schaalbare database-systemen. Maar ook onderwerpen als data-visualisatie en rapporteren met behulp van data. Ook privacy en juridische en ethische aspecten van persoonsgegevens komen aan bod.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Hou jij van puzzelen met cijfers, draai jij je hand niet om voor wat programmeerwerk en heb je affiniteit met wiskunde en/of statistiek, dan is dit wellicht een goede richting voor jou.

  Na het volgen van deze richting, ben je een expert op het gebied van “data”. Je weet wat datakwaliteit inhoudt en kunt gegevens opslaan met schaalbare ICT- oplossingen. Je kunt grote hoeveelheden data analyseren met “state-of-the-art” algoritmes en je kunt de gevonden resultaten visualiseren en interpreteren. Dit is voor veel organisaties essentieel, aangezien datasets snel groeien en een steeds belangrijkere “asset” worden.

  Beroepsmogelijkheden

  Het werkveld van toegepaste datawetenschappen is volop in ontwikkeling, dus we weten nog niet precies hoe het er over 4 jaar uitziet. Maar we weten al wel dat je na het volgen van deze richting erg gewild bent voor de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar data-specialisten. Je kunt aan het werk als “data-practitioner” bij een bestaande organisatie of wie weet start je als zelfstandig ondernemer je eigen “data-science” bedrijf. Er zijn veel banen en een uitstekend carrièreperspectief in dit nieuwe vakgebied.

  CBS werkt samen met Fontys Hogeschool ICT

  'Uitdagend en actueel onderwijs met big data', een interview met lector Gerard Schouten:

  Lees meer

 • ICT & Business

  ICT & Business

  Als bedrijfskundig informaticus zorg je dat organisaties beter functioneren door het inzetten van slimme ICT-toepassingen. Slimme ICT leidt tot klantvriendelijkere, snellere en goedkopere bedrijfsprocessen en stelt bedrijven in staat gebruik te maken van de enorme hoeveelheid data, die tegenwoordig binnen en buiten de organisatie beschikbaar is. Met die data kunnen organisaties nog beter hun klanten vinden en voorzien van producten en diensten.

  Je slaat dus als het ware een brug tussen het management en de gebruikers aan de ene kant en technici en beheerders aan de andere kant. Om met zoveel verschillende soorten mensen over de inzet van ICT te kunnen communiceren moet een BI-er niet alleen verstand hebben van ICT, maar ook handig zijn in de omgang, kunnen presenteren, schrijven en rapporteren. Goede spreek- en schrijfvaardigheid maken dan ook deel uit van de opleiding.

  Je ontwikkelt bijvoorbeeld een ‘management cockpit’, zodat de manager van een bedrijf vanaf zijn werkplek alle processen in de gaten kan houden. Zo kan hij direct ingrijpen als dat ergens nodig is. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je niet alleen weten wat er technisch mogelijk is. Het is zeker zo belangrijk dat je mensen kunt motiveren om te veranderen. Bedrijven halen dan ook graag mensen binnen die zo’n dubbelrol kunnen vervullen. Daarnaast help je dus het management gebruik te maken van de steeds grotere beschikbaarheid van data en gegevens over consumentengedrag , sociale media en track & trace data (inchecken, betalen, etc.). Wiskunde, onderzoek en statistiek worden belangrijker in ICT & Business, omdat er meer en meer vraag is naar deze Data Scientists!

  Voorlichtingsvideo ICT & Business

  ICT & Business docent Erdinc Sacan in beeld!

  Beroepsmogelijkheden

  Na je opleiding kun je aan het werk als consultant, bedrijfsanalist, IT-architect, data scientist of ga je aan de slag als zelfstandig ondernemer met je eigen bedrijf.

  Uit eigen ervaring - Mark van Veggel

  ‘Eigen Baas, Eigen Agenda’

  Sfeerafbeelding Fontys

  ‘Tijdens mijn opleiding heb ik mijn eigen bedrijf opgezet, ontstaan uit een bedrijfskundig en technisch ambitieus project, waarmee bedrijven hun logo regionaal voor een jaarlijks bedrag
  kunnen promoten. Complete verantwoordelijkheid en controle over je eigen agenda waren voor mij de aanleiding om te gaan ondernemen.’

 • ICT & Cyber Security

  ICT & Cyber Security

  Het internet kent vele bedreigingen. Door alle vormen van cybercrime zijn steeds meer securityprofessionals nodig om veilige systemen te ontwikkelen en om tijdig en efficiënt te kunnen reageren op de overgebleven bedreigingen. Onderdeel hiervan is het opzetten van securitymonitoringomgevingen om securitygevaren te kunnen detecteren en om trends in malware en hackingaanvallen te kunnen volgen. Grote bedrijven hebben daarnaast ook specialistische security response teams (CSIRT), waarin security-incidentonderzoek wordt gedaan zoals securitytesten (pentesten), malware onderzoek, forensisch onderzoek of breder security-incidentonderzoek.

  Je leert alles over security: de bedreigingen, detectie en analyse daarvan en de mogelijke oplossingen. Hierbij is een hackermindset belangrijk. Als security-engineer leer je een beveiligingsfunctionaliteit gestructureerd te ontwikkelen. Je ontwikkelt kennis van netwerk- en servertechnologie. Hiermee leer je securitymonitoring opzetten om bijvoorbeeld voor bedrijven hackingaanvallen, malware-infecties of ander misbruik zichtbaar te maken. Ook leer je over het opzetten en uitvoeren van security-onderzoek zoals pen-testen, forensisch onderzoek of malware-analyse. Techniek staat voorop, maar een securityspecialist kan geen technische oogkleppen hebben en leert bijvoorbeeld ook over oorzaken en vormen van cybercrime, de mens als zwakke schakel in de beveiliging, securitygerelateerde wetgeving en ethiek.

  Voorlichtingsvideo ICT & Cyber Security

  Beroepsmogelijkheden

  Je wordt opgeleid tot ICT security engineer en security specialist. Na je opleiding kun je gaan werken als security engineer, security incident response engineer, security onderzoeker, security tester, netwerk- of system engineer, infrastructuur consultant, (Unix) server beheerder.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Uit eigen ervaring

  "Een Critical Security Incident response Team (CSIrT) is een team van beveiligers voor digitale netwerken. Elk groot bedrijf heeft zo’n team voor als er een aanval op het netwerk plaatsvindt. Wij moesten een CSIrT inrichten voor een bank én het management overtuigen van de noodzaak ervan. We bedachten allerlei mogelijke maatregelen die je kunt treffen tegen skimming en hoe je een digitaal forensisch onderzoek uitvoert als er echt iets mis gaat."

 • ICT & Education

  ICT & Education

  Het gebruiken van ICT in onderwijs is continu in ontwikkeling en verandert de manier waarop mensen leren. Het is de kunst voor het onderwijs daarin bij te blijven en daarop in te spelen. ICT'ers die de vertaalslag kunnen maken tussen ICT en leren zijn daarbij onmisbaar.

  De focus ligt op het leren lesgeven. Je leert hoe je toepassingen van ICT helder kunt uitleggen aan leerlingen. Daarnaast leer je een vraag uit het onderwijsveld te vertalen naar bruikbare ICT-middelen en -concepten. De vakgebieden ICT, onderwijskunde en communicatie komen samen. Je leert in te spelen op de nieuwste trends om zo onderwijsinnovaties tot stand te brengen.

  Na het volgen van de volledige richting ontvang je het getuigschrift HBO-ICT, waar op staat, dat je 2e graads docent én HBO-ICT’er bent. Je mag lesgeven in het vmbo en mbo en de onderbouw van havo en vwo. Ook kun je trainingen gaan geven voor het bedrijfsleven.

  Voorlichtingsvideo ICT & Education

  Beroepsmogelijkheden

  Na de opleiding kun je aan de slag bij onderwijsinstellingen of bij bedrijven, die educatieve ICT-toepassingen ontwikkelen.

 • ICT & Game Design en Technology

  ICT & Game Design en Technology

  De wereld van de games is volop in beweging. De markt voor games als amusementsvorm is reusachtig en groeit nog steeds. Daarnaast worden games steeds vaker ingezet in het onderwijs, bij trainingen of voor productinnovatie: de applied games.

  Je leert hoe je je ICT-kennis kunt toepassen bij de creatieve ontwikkeling van games, waarbij je werkt met de meest actuele game ontwikkeltools. De games, die ontwikkeld worden zijn een mix van entertainment en applied games, waarbij je voor echte opdrachtgevers werkt. We dagen je daarbij uit onderzoekend en innovatief te zijn, door gebruik te maken van nieuwe technologiëen, zoals Augmented Reality en Virtual Reality. Ook dagen we je uit games te maken in nieuwe omgevingen, zoals het zwembad of het bos.

  Voorlichtingsvideo ICT & Game Design and Technology

  Uit eigen ervaring:

  Andrax van den Bogaard, Bram Verhoeven, Jonathan van Woelderen:

  ‘Echt bezig zijn in de praktijk is wat onderwijs extra leuk maakt’

  Sfeerafbeelding Fontys

  "Voor het bootcamp van het Academisch Medisch Centrum gingen wij met professionele gamedesignbedrijven aan de slag. Doel was, nieuwe concepten te bedenken en te ontwikkelen voor het trainen van artsen in opleiding. We ontwikkelden een spel, waarmee niet-technische vaardigheden als alertheid, multitasking en teamwork worden getraind. Uiteindelijk hebben we ons prototype gepresenteerd in het ziekenhuis en kregen we veel media-aandacht."

  Docent Menno Deen bij RTL nieuws over Escape Rooms

  Beroepsmogelijkheden

  Gamedesign brengt mensen en kennis bij elkaar in een actieve en inspirerende omgeving. Een omgeving waarin jij je kunt ontwikkelen tot een gamedesigner of game-ontwikkelaar, die technologie weet te verbinden met creativiteit en innovatie.

  Wil je meer Game Design projecten zien?

  Bekijk dan de website van Fontys Made! Of bekijk deze collectie van projecten op de website van PLAYFUL moments.

 • ICT & Management and Security

  ICT & Management and Security

  Het aanbieden, managen en beveiligen van ICT is een hele uitdaging, zeker met steeds nieuwe gebruikersdevices, gebruiksmogelijkheden, nieuwe ICT-technologie en allerlei security-eisen, die aan systemen gesteld worden. Ook het snel en goed kunnen verhelpen van storingen aan systemen is een belangrijk aspect in onze digitale wereld geworden.

  Bij de richting ICT & Management and Security leer je wat er gedaan wordt om alle systemen goed te laten werken en te managen (soft- en hardware). Je krijgt inzicht in hoe systemen draaien en onderhouden worden op de onderliggende infrastructuur. Het up-to-date houden en het gecontroleerd uitvoeren van wijzigingen op systemen is iets, wat je als eindgebruiker vaak niet ziet en waarvoor veel werk verzet moet worden. Bij deze richting leer je hoe een optimale inrichting van o.a. de gebruikersondersteuning kan zorgen voor snelle en tevreden afhandeling van storingen aan systemen. In de praktijk zien we, dat er vandaag de dag steeds meer in multidisciplinaire teams gewerkt wordt om alle werkzaamheden op alle systemen uit te kunnen voeren.

  Voorlichtingsvideo ICT & Management and Security

  Beroepsmogelijkheden

  Je wordt opgeleid tot ICT-servicemanager en information security specialist. Na je opleiding kun je gaan werken als servicemanager, security-officer of ICT-consultant.

 • ICT & Media Design

  ICT & Media Design

  De creatieve denker/maker van nú bevindt zich in een uitdagend medialandschap, gebaseerd op innovatieve ICT. Daarom leiden wij studenten op met een gedegen ICT-expertise (Bachelor of Science). Je studeert in een wereld vol inventiviteit, experiment en onderzoek.

  Bij ICT & Media Design ben je constant bezig waardevolle, op ICT gebaseerde, toepassingen voor nieuwe media te bedenken en te maken. Je leert kritisch kijken naar de rol van media in de hedendaagse maatschappij en gaat op zoek naar jouw talenten. Tijdens deze studie krijg je concepten aangereikt, waarmee jij een creatieve denker en maker kunt zijn op basis van een gedegen ICT-expertise. Je bedenkt ICT-gebaseerde mediaconcepten, waarmee je verhalen aan jouw doelgroep kunt overbrengen. Je leert nuttige applicaties bouwen en je krijgt ruimte om te experimenteren en jouw technische- en artistieke talenten te ontwikkelen. Je leert échte software te ontwikkelen om de opgedane kennis en jouw ideeën tot leven te wekken. In groepsvorm ga je, onder begeleiding van een tutor, aan de slag met interessante projecten van opdrachtgevers uit de praktijk.

  Voorlichtingsvideo ICT & Media Design

  Beroepsmogelijkheden

  Na jouw studie kom je terecht in een dynamisch ICT-werkveld. Hier vind jij je plek als creatieve front-end developer, interaction designer, maker van digitale verhalen of later in je carrière, als trendsettende media- en webstrateeg.

  Afgestudeerd?

  Bekijk hier het interview met onze afgestudeerde student Erik!

  Testimonial

  Foto door: www.audreyvictoria.com

  Sfeerafbeelding Fontys

  ‘Als één van de weinige studenten binnen ICT & Media Design, wilde ik graag afstuderen richting branding. Ik heb daarom de minor Branding gevolgd en ben daarna gaan zoeken naar een passende afstudeeropdracht. Deze vond ik binnen de Greenhouse Group bij het nieuwe project PubNXT. Voor dit potentieel nieuwe bedrijf heb ik alles bepaald: van positionering tot huisstijl. Uiteindelijk heb ik dit natuurlijk wel verwerkt in een media product: een splinternieuwe website die het bedrijf daadwerkelijk zal gebruiken.’ - Ankie Wolff

 • ICT & Smart Mobile

  ICT & Smart Mobile

  Mobiele IT en Media zijn sinds de komst van de smartphone enorm in onze samenleving ingebed geraakt. Inmiddels maakt ook persoonlijke draagbare IT de nodige stappen door. De komst van Optical wearables en biometrische sensoriek wordt al redelijk normaal gevonden. En ook daar staan we pas aan het begin van een exploderende industrie.
  De vorm van deze IT zal nog wijzigen, maar de persoonlijk draagbare IT gaat niet meer weg.

  Je leert de werking en mogelijkheden van mobiele devices kennen. Dat kan gaan van de geëigende devices als een smartphone of tablet, tot interactive watches, biometric wearables of optical wearables, zoals Google Glass. Hierbij gaat het over wat zich op het device afspeelt, ook in termen van interactie, maar ook om wat er op de achtergrond geregeld moet worden.

  Voorlichtingsvideo ICT & Smart Mobile

  Uit eigen ervaring:

  Bart Berden, Chris Bongers en Vincent de Vreede

  ‘Eerste prijs voor project MultiLens in wereldwijde Atos IT Challenge’

  Sfeerafbeelding Fontys

  "Voor ICT & Smart Mobile ontwikkelden we de MultiLens App en wonnen daarmee de Atos IT Challenge, een wedstrijd tussen jong IT-talent van dertig universiteiten en hogescholen wereldwijd. De app maakt het mogelijk evenementen vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken door videostreams. Bij een popconcert bijvoorbeeld bekijk je met je smartphone een close-up van de gitarist en schakel je even later over op het juichende publiek."

  Beroepsmogelijkheden

  Na je opleiding kun je onder meer aan de slag als smart mobile consultant, mobile solution specialist of developer mobile applications.

  Uit eigen ervaring:

  Dirk van Veghel, Guido Kersten, Remco Loeff en Tom Rutten:

  "De perfecte app voor het iFontys Event"

  Sfeerafbeelding Fontys

  "Voor het iFontys Event ontwikkelden wji de STISS-app. Bezoekers konden hiermee foto’s en video’s maken tijdens het event, die meteen werden geüpload naar de website. Zo ontstond tijdens het event een digitaal verslag vanuit het perspectief van de bezoekers. De app is gepubliceerd in de App Store en Android Market. Leuk dat een applicatie, die je geschreven hebt gedownload kan worden door anderen."

 • ICT & Software Engineering

  ICT & Software Engineering

  Zelfs de beste computer stelt weinig voor zonder goede software. Een software engineer zorgt dat informatie veilig en efficiënt voor gebruikers beschikbaar is en bewerkt kan worden.

  Bij de richting ICT & Software Engineering ontwikkel je vaardigheden om informatie te kunnen analyseren. Je leert hoe software kan helpen bij het beheren en verwerken van informatie. Daarbij houd je rekening met wie de gebruikers zijn en hoe zij het beste met jouw software kunnen werken. Binnen deze richting bepaal jij of je het accent op technische of niet- technische software legt. Bij technische software gaat het bijvoorbeeld om het besturen van apparaten. Voorbeelden van software voor niet-technische processen zijn de ondersteuning van een webwinkel, een spel of een studentenadministratie.

  Voorlichtingsvideo ICT & Software Engineering

  Virtual Reality

  Wil je meer weten over de 3d Virtual Reality Cave? Bekijk dan de website

  Beroepsmogelijkheden

  Je kunt na je opleiding veel kanten uit. Een greep uit de mogelijkheden: programmeur, systeemontwikkelaar, informatie-analist of software-ontwerper.

  Uit eigen ervaring -

  Phuoc Tran:

  “Geweldig, dat ik de pilot Minor Virtual Reality mocht testen”

  Sfeerafbeelding Fontys

  "Na mijn derdejaarsstage startte ik met de minor Virtual reality. Onderdelen zijn 3D-graphics programmeren en Augmented reality met een HeadMountedDevice. Voor dat laatste maakte ik een applicatie, zodat de (on)mogelijkheden van die toepassing duidelijk werden. Ook heb ik een optisch trackingsysteem opgezet en uitgetest en een handleiding geschreven."

 • ICT & Technology

  Profiel: ICT & Technology

  Hierbij gaat het vaak om software voor technische systemen, die door mensen niet zo snel als computer herkend worden. Denk bijvoorbeeld aan software in een MRI-scanner in het ziekenhuis, voor het motormanagementsysteem in de nieuwe BMW, de automatisering van het productieproces van een bierbrouwerij, je navigatiesysteem of environmental monitoring systems voor het Wereld Natuur Fonds.

  ICT & Technology kent 2 aandachtsgebieden.

  Allereerst is er het maken van software voor zogenaamde embedded systems: de software maakt onderdeel uit van het product zelf, bijvoorbeeld voor het besturen van een 3D-printer.

  Daarnaast is een ander aandachtsgebied: industriële automatisering. Denk daarbij aan het opzetten van een volautomatische assemblagelijn, waarbij robots van losse componenten een kant-en-klaar eindproduct maken.

  Sterk in opkomst is “the internet of things”.

  Voorlichtingsvideo ICT & Technology

  Beroepsmogelijkheden

  Na afloop van deze opleiding ga je aan de slag als software engineer, technisch ontwerper of ICT-architect of consultant in de sector embedded systems, technische informatie-systemen of industriële automatisering.

  Uit eigen ervaring -

  Jeroen van Schelven:

  “Cum laude afgestudeerd met mijn Android-applicatie Drive Style Analyst”

  Sfeerafbeelding Fontys

  "Voor mijn afstuderen deed ik een uitdagend project: On Board Diagnostics (OBD). OBD is een diagnostische stekker, die in alle Europese auto’s moet zijn ingebouwd en waarmee live gegevens als snelheid, toerental, motortemperatuur en gaspedaalpositie uitgelezen kunnen worden. Ik deed onderzoek naar welke sensoren in auto’s aanwezig zijn en wat je hiermee kunt. Mijn applicatie voor telefoon of tablet brengt de rijstijl van een automobilist in kaart. Hiermee kun je adviseren hoe beter en zuiniger te rijden."